Annons

Snart kan du ställa bankjätten till svars

Har du nekats bankkonto? Eller är du missnöjd med hur banken utförde ett uppdrag? Då kan du inom kort vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Snart ska dina rättigheter som bankkund stärkas – men förändringarna har försenats i Sverige.

Under strecket
Publicerad
Foto: TT/SvDBild 1 av 1
Foto: TT/SvDBild 1 av 1
Foto: TT/SvD

Konsumentskyddet för bankkunder i hela Europa ska stärkas. Redan i juli 2014 kom ett nytt EU-direktiv som syftar till en rad förbättringar för bankkunder.

Bland annat ska alla konsumenter bosatta inom EU ha rätt till betalkonto med grundläggande funktioner, även personer utan fast adress ska omfattas. Vidare ska konsumenter lättare kunna jämföra avgifter för betalkonton, och få ett förstärkt rättsligt skydd vid tvister med sin bank.

Kontantfrågan är stor, och det finns ett stort intresse kring frågan.

Svenska bankkunder ska kunna gå till den Allmänna reklamationsnämnden, ARN, för att framföra klagomål och har en möjlighet att få en prövning, berättar Szilard Rado, projektledare och jurist på Finansdepartementet.

– Det kan vara alla möjliga saker. Om banken inte utfört de uppdrag de har fått, om ett ärende faller mellan stolarna, eller om en bank skulle neka en kund att öppna ett konto, då kan man få en prövning, säger han.

Annons
Annons

De nya reglerna, som benämns bankkontodirektivet ska egentligen vara införda i senast den 18 september i år. Men Sverige klarar inte den tidsplanen.

– Det händer inte. Vi är försenade, av en massa olika anledningar, säger Szilard Rado, utan att svara på vad som ligger bakom förseningen.

– En lagrådsremiss kommer om några månader, tillägger han kort.

När remissen är färdig ska den vidare till lagrådet och därefter ska en proposition skrivas innan några nya regler kan klubbas igenom. Inte förrän någon gång i vår kan direktivtet vara infört.

– Troligtvis i mars, säger Szilard Rado.

Det betyder att Sverige blir ett halvår försenade med att införa de nya EU-reglerna.

Som utgångspunkt till lagrådsremissen finns Annika Brickmans utredning om betaltjänster som nyligen har landat hos Finansdepartementet. Och denna innehåller en rad förslag som remissförfattarna nu ska ta ställning till.

Bland annat föreslår hon att Finansinspektionen ska få i uppdrag att driva en webbplats med jämförelser av avgifter som konsumenterna enligt direktivet ska ha tillgång till. Men att det blir just FI som får uppdraget är långt ifrån säkert.

– Det är något som vi får titta på. Enligt direktivet kan en sådan webbplats drivas av antingen en privat aktör eller en offentlig myndighet, säger Szilard Rado.

EU-direktivet tar även upp den brännande frågan om tillgången på kontanter i samhället. Dock föreslår inte utredaren Annika Brickmans några speciella lagändringar när det gäller kontanttillgången. Hon konstaterar i utredningen att bankernas minskade kontanthantering medför problem för vissa grupper och i vissa begränsade geografiska områden, men på sikt löser sig detta eftersom behovet av kontanter minskar även för dem.

– Vi ska titta på denna fråga också. Kontantfrågan är stor, och det finns ett stort intresse kring frågan, säger Szilard Rado utan att ge någon indikation om blir förslag på några lagförändringar.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons