Annons

Social stress ökar risken för ångest och depression

Stress i sociala relationer på högstadiet bidrar till att utveckla psykisk ohälsa senare under tonåren. Det visar en avhandling vid Örebro universitet.

Under strecket
Publicerad

Högstadieelever på 18 skolor ingick i studien.

Foto: TT

Högstadieelever på 18 skolor ingick i studien.

Foto: TT
Högstadieelever på 18 skolor ingick i studien.
Högstadieelever på 18 skolor ingick i studien. Foto: TT

Vänner, familj och kärlek. Förutsättningen för trygghet och lugn, men också en källa till stress och oro. Blir de nära relationerna kravfyllda under högstadiet kan social stress utgöra den vanligaste orsaken till att senare utveckla psykisk ohälsa. Det visar en avhandling om vilken roll som stress har för ångest och nedstämdhet bland tonåringar.

I psykologen Malin Annikos studie ingår högstadieelever på 18 skolor i Sverige. De fick ange vad som stressade dem mest i vardagen – skolan, familjen, vännerna eller kärleken. Värst kändes kraven på skolprestationer, men stressen i olika relationer visade sig ha det tydligaste sambandet med att utveckla psykisk ohälsa på sikt.

– Social stress verkar ha en något starkare koppling till ökningen av nedstämdhet och ångest över tid bland unga, säger Malin Anniko. Vi fann också att tjejer rapporterar högre grad av upplevd stress inom nästan alla livsområden som vi har undersökt.

Strategier för att hantera stress, som oro och tankemässigt undvikande, bidrar också till psykisk ohälsa. Inom ramen för studien har Malin Anniko därför utvärderat ett internetbaserat program där ungdomar lärt sig olika sätt att hantera stress.

– När de känner igen tecknen på stress och hinner prova nya strategier kan de bli mer aktiva, planera bättre och fokusera på konkreta lösningar, säger Malin Anniko.

De preliminära forskningsresultaten från utvärderingen visar att tonåringarna som provade internetprogrammet fick minskade nivåer av stress, oro, ångest och depressiva symtom.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons