Annons

Ökar sötningsmedel vår risk för fetma?

Forskningen kring sockersubstitut som stevia och aspartam är spretig, minst sagt. Vissa påstår att sötningsmedel ökar risken för fetma. Stämmer det? SvD:s Emma Frans undersöker vad vetenskapen säger.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 2

Illustration: Thomas Molén

Bild 2 av 2

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Påstående

Socker ökar risken för fetma. Att ersätta det med sötningsmedel som ger den söta smaken utan att innehålla en massa energi borde därför ha motsatt effekt.

Trots det finns det vissa som menar att sötningsmedel istället ökar sannolikheten att bli fet. Vad säger vetenskapen?

Ett flertal studier har undersökt kopplingen, men resultaten är minst sagt spretiga.

Genomgång

Många vetenskapliga studier har visat en koppling mellan ett ökat sockerintag bland vuxna och en ökad risk för fetma. Att de som som drar ner på sockret minskar i vikt är också belagt. Sambanden förklaras med att sockerkonsumtion påverkar vårt energiintag vilket i sin tur påverkar vår vikt. Studier på barn har visat att sockersötade drycker ökar risken för övervikt. Däremot verkar inte socker från andra källor öka vikten hos barn¹.

Annons
Annons

Sötningsmedel ger ett livsmedel sötma, men innehåller inga eller väldigt få kalorier. En burk sockersötad läsk ger ungefär 140 kilokalorier (kcal) medan lightläsken knappt innehåller några kalorier alls. Det kan därför kännas självklart att den senare inte ökar risken för fetma.

Vissa hävdar dock att det inte är så enkelt, utan att livsmedel som innehåller sötningsmedel faktiskt ökar vår risk för fetma genom andra processer.

En mekanism som föreslagits är att vi vänjer oss vid den söta smaken, vilket kan få oss att ogilla nyttig mat och öka vårt sug efter söta och energirika livsmedel – vilket kan göra att vi i förlängningen ökar vårt intag av sådan mat som gör oss feta².

Det har också föreslagits att sötningsmedel kan påverka tarmens bakterieflora och på så vis öka risken för fetma³.

Ett flertal studier har undersökt kopplingen mellan sötningsmedel och fetma, men resultaten är minst sagt spretiga.

En översiktsstudie och meta-analys från 2016 inkluderade studier utförda både på försöksdjur och på människor. Djurstudiernas resultat var oeniga – vissa visade att intag av sötningsmedel gav oförändrad vikt, andra visade en viktökning. Observationsstudierna som inkluderades, det vill säga studierna på människor där försökspersonerna själva styrde sitt socker- och sötningsmedelintag, gav också motstridiga resultat.

Däremot visade de studier där slumpen styrde vilka som åt socker respektive sötningsmedel att sötningsmedel verkade minska energiintaget och kroppsvikten.

Generellt kvarstår en hel del oklarheter.

Eftersom denna typ av studie har ett högre bevisvärde än djur- och observationsstudier drog forskarna bakom genomgången slutsatsen att sötningsmedel som ersättning för socker kan leda till viktnedgång.

Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1

En nyare översiktsstudie granskade och sammanfattade resultaten från 56 olika studier, av vilka 35 var observationsstudier. Studien kom fram till att sötningsmedel verkade vara kopplat till lägre BMI bland vuxna. Forskarna fann inga belägg för att sötningsmedel hjälpte överviktiga eller feta personer som försökte gå ner i vikt.

Bland barn verkade ett intag av sötningsmedel vara kopplat till minskad ökning i BMI jämfört med intag av socker, men ingen tydlig skillnad kunde ses när det gällde kroppsvikt.

Slutsats

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Det verkar inte som om sötningsmedel gör oss feta. Vissa studier har istället föreslagit att sötningsmedel kan hjälpa den som vill gå ner i vikt eller minska risken för viktuppgång, men generellt kvarstår en hel del oklarheter.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons