Annons

”Bor i Portugal – var ska jag skriva mitt testamente?”

Om man bosatt sig utomlands gäller det att tänka till kring testamentet. Svensk arvslag gäller nämligen inte för den som är bosatt utomlands – om man inte aktivt väljer det. Caroline Elander Knip, SvD:s expert inom familjerätt och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Under strecket
Publicerad

Som svensk medborgare har du möjlighet att i ett testamente ange att du önskar att svensk lag ska gälla på arvet efter dig, upplyser advokat Caroline Elander Knip. Illustration: Thomas Molén

Foto: SvD

Illustration: Liv Widell

Som svensk medborgare har du möjlighet att i ett testamente ange att du önskar att svensk lag ska gälla på arvet efter dig, upplyser advokat Caroline Elander Knip. Illustration: Thomas Molén

Foto: SvD
Som svensk medborgare har du möjlighet att i ett testamente ange att du önskar att svensk lag ska gälla på arvet efter dig, upplyser advokat Caroline Elander Knip. Illustration: Thomas Molén
Som svensk medborgare har du möjlighet att i ett testamente ange att du önskar att svensk lag ska gälla på arvet efter dig, upplyser advokat Caroline Elander Knip. Illustration: Thomas Molén Foto: SvD

Fråga: Jag flyttade och skrev mig 2016 i Portugal. Jag äger en lägenhet och bil, har bank i både Portugal och Sverige. Jag är skild och har fyra barn som bor kvar i Sverige. Jag vill att arvet efter mig blir som enskild egendom.

Ska jag skriva testamente i Portugal eller Sverige – eller i båda länderna? Är det lämpligt att blanda in andra önskemål såsom önskan att kremeras och spridas i atlanten? Var skall testamentet bevaras?

Hanteras dödsboet i Portugal eller Sverige?

Ditt lagval kommer då att omfatta all din egendom både i Sverige och Portugal och dödsboet kommer att hanteras i Sverige.

Caroline Elander Knip: I augusti 2015 trädde en ny arvsförordning i kraft och den är tillämplig i alla EU-länder utom Danmark, Storbritannien och Irland. Skillnaden mellan den tidigare arvslagen och arvsförordningen är att det numera är hemvisten, alltså landet du bor i, som styr vilket lands lag som är tillämplig på arvet efter en avliden person – och inte, som tidigare, medborgarskapet. I ditt fall kommer i dagsläget alltså portugisisk lag att bli tillämplig på arvet efter dig då du avlider, eftersom det är där du har din hemvist.

Annons
Annons

Illustration: Liv Widell

Enligt svensk lag, det vill säga enligt arvsförordningen, kan dock en svensk medborgare frångå huvudregeln om hemvist och genom ett aktivt lagval välja att svensk lag skall vara tillämplig på arvet.

Illustration: Liv Widell
Illustration: Liv Widell

Jag förstår det som att du är svensk medborgare och du har då möjligheten att i ett testamente ange att du önskar att svensk lag ska gälla på arvet efter dig. Ditt lagval kommer då att omfatta all din egendom både i Sverige och Portugal och dödsboet kommer att hanteras i Sverige. Observera att vissa kontakter kommer att behöva tas med bland annat din portugisiska bank.

Tala gärna om för dina barn eller någon annan lämplig person att det finns ett testamente och vart detta finns.

Du behöver endast upprätta ett testamente. I testamentet kan du bland annat ange att du önskar att kvarlåtenskapen efter dig skall utgöra arvtagarens enskilda egendom men även mer allmänna önskemål om kremering. Den typen av mer allmänna önskemål rekommenderar jag dock att man också diskuterar med sina närmast anhöriga.

Ditt testamente i original bör förvaras på en säker plats som gärna är skyddad vid brand. Tidigare rekommenderades bankfack men då de knappt finns kvar idag är det bra om testamentet förvaras i ett kassaskåp eller liknande. Tala gärna om för dina barn eller någon annan lämplig person att det finns ett testamente och vart detta finns, under förutsättning att du inte är orolig för dispyter dem emellan. Det kommer underlätta för dem den dagen du avlider.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons