Annons

Saknas: 5 500 C-politiker och 1 000 SD-kandidater

Många stolar kan gapa tomma i landets kommuner och landsting efter nästa val. Sverigedemokraterna behöver hitta mer än 1 000 nya lokalpolitiker till nästa mandatperiod – och i Centerpartiet så många som 5 500, visar beräkningar som SvD gjort.

Under strecket
Publicerad

Om dagens mätningar står sig fram till valdagen kommer Centerpartiet att fördubbla antalet förtroendevalda runt om i landet från 4 600 till över 10 000, enligt SvD:s beräkningar. På bilden syns Annie Lööf under en partiledardebatt.

Foto: Lars Pehrson

Grafik: Kalle Källström

Centerns partisekreterare Michael Arthursson menar att svårigheten ligger i att hitta personer med politisk erfarenhet. Bilden är tagen under Centerns kommundagar på Karlstad CCC förra våren.Cale

Foto: Linn Malm/TT

Sammanlagt kan SD behöva skaka fram 1 000 nya personer för att representera partiet i kommuner och landsting efter valet 2018, enligt de beräkningar som SvD har gjort. Bilden är från Sverigedemokraternas dag under förra årets Almedalsvecka i Visby.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Grafik: Kalle Källström

Om dagens mätningar står sig fram till valdagen kommer Centerpartiet att fördubbla antalet förtroendevalda runt om i landet från 4 600 till över 10 000, enligt SvD:s beräkningar. På bilden syns Annie Lööf under en partiledardebatt.

Foto: Lars Pehrson
Om dagens mätningar står sig fram till valdagen kommer Centerpartiet att fördubbla antalet förtroendevalda runt om i landet från 4 600 till över 10 000, enligt SvD:s beräkningar. På bilden syns Annie Lööf under en partiledardebatt.
Om dagens mätningar står sig fram till valdagen kommer Centerpartiet att fördubbla antalet förtroendevalda runt om i landet från 4 600 till över 10 000, enligt SvD:s beräkningar. På bilden syns Annie Lööf under en partiledardebatt. Foto: Lars Pehrson

På Centerpartiets kommundagar i våras radade lokalpolitikerna upp sig i en prydlig kö. Uppklädda och tillfixade. En efter en gick de fram för att fotograferas med Annie Lööf, så att de nästa år ska kunna ha sina egna valaffischer tillsamanas med Sveriges populäraste partiledare.

Framgångarna i opinionen gör att Centerpartiet nu måste leta med ljus och lykta efter nya kandidater till kommun- och landstingsvalen 2018. Om dagens mätningar står sig fram till valdagen kommer Centerpartiet att mer än fördubbla antalet förtroendevalda runt om i landet från 4 600 till runt 10 200, enligt SvD:s beräkningar.

Centerpartiet behöver alltså på kort tid hitta cirka 5 600 personer som kan tänka sig att sitta i diverse fullmäktige och nämnder på sin fritid. Och som är lämpliga att göra det. Plus finna ersättare till alla de lokalpolitiker som slutar efter mandatperioden.

Annons
Annons

Grafik: Kalle Källström

Centerns partisekreterare Michael Arthursson menar att svårigheten ligger i att hitta personer med politisk erfarenhet. Bilden är tagen under Centerns kommundagar på Karlstad CCC förra våren.Cale

Foto: Linn Malm/TT
Grafik: Kalle Källström
Grafik: Kalle Källström

Det är ingen liten uppgift för ett parti som har 27 000 medlemmar, och som redan i förra valet hade problem med att fylla alla sina valsedlar.

Partisekreteraren Michael Arthursson medger att det blir en utmaning, men säger samtidigt att Centerpartiet har jobbat aktivt under mandatperioden med att skola in nya kandidater.

– Rent numerärt ska vi inte ha något problem med att klara av det här även om vi får fler förtroendevalda. Däremot, om det blir ett riktigt bra valresultat, så får vi satsa ännu mer på utbildningsinsatser, säger han.

Svårigheten, menar Arthursson, är i första hand inte att hitta villiga personer – utan snarare att de ofta saknar politisk erfarenhet och därför måste läras upp.

– Det tar lite tid i att komma in i och kunna läsa koderna och förstå hur man jobbar framgångsrikt, både i ett parti och i kommunala sammanhang. Många har sökt sig till Centerpartiet på senare år men de behöver få grundkunskaper. Det satsar vi mycket på, säger Arthursson.

Centerns partisekreterare Michael Arthursson menar att svårigheten ligger i att hitta personer med politisk erfarenhet. Bilden är tagen under Centerns kommundagar på Karlstad CCC förra våren.Cale
Centerns partisekreterare Michael Arthursson menar att svårigheten ligger i att hitta personer med politisk erfarenhet. Bilden är tagen under Centerns kommundagar på Karlstad CCC förra våren.Cale Foto: Linn Malm/TT
Annons
Annons

Sammanlagt kan SD behöva skaka fram 1 000 nya personer för att representera partiet i kommuner och landsting efter valet 2018, enligt de beräkningar som SvD har gjort. Bilden är från Sverigedemokraternas dag under förra årets Almedalsvecka i Visby.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Sverigedemokraterna hade problem redan i förra valet med tomma stolar, avhopp och uteslutningar, och det lär väl inte bli bättre ju fler mandat de får.

Att riksdagspartierna skulle lida brist på kvalificerade lokala kandidater är en farhåga som har återkommit i statliga utredningar sedan 1940-talet. Trots att antalet förtroendevalda i Sveriges kommuner under lång tid har sjunkit kraftigt – från omkring 200 000 i början av 1950-talet till drygt 36 000 i dag – så har partierna samtidigt fått allt svårare att fylla sina stolar.

Problemet har kulminerat under de senaste två decennierna.

I en enkät som SVT Pejl genomförde inför valet 2014 uppgav mer än var fjärde lokal partiorganisation att tillgången på kandidater var otillräcklig. Störst var problemet hos Sverigedemokraterna, där hälften av de lokala partiorganisationerna hade svårt att finna personer som kunde tänka sig att ta offentliga uppdrag.

Sedan dess har Jimmie Åkessons parti ökat ytterligare i opinionen, vilket gör att SD nu riskerar att stå inför ett ännu större problem. Sammanlagt kan SD behöva skaka drygt 1 000 nya personer för att representera partiet i kommuner och landsting efter valet 2018, enligt de beräkningar som SvD har gjort.

– Sverigedemokraterna hade problem redan i förra valet med tomma stolar, avhopp och uteslutningar, och det lär väl inte bli bättre ju fler mandat de får, säger statsvetaren Gissur Erlingsson, som är biträdande professor vid Linköpings universitet.

 Sammanlagt kan SD behöva skaka fram 1 000 nya personer för att representera partiet i kommuner och landsting efter valet 2018, enligt de beräkningar som SvD har gjort. Bilden är från Sverigedemokraternas dag under förra årets Almedalsvecka i Visby.
Sammanlagt kan SD behöva skaka fram 1 000 nya personer för att representera partiet i kommuner och landsting efter valet 2018, enligt de beräkningar som SvD har gjort. Bilden är från Sverigedemokraternas dag under förra årets Almedalsvecka i Visby. Foto: Henrik Montgomery/TT
Annons
Annons

När tidningen Dagens Samhälle förra året granskade landets kommunfullmäktige fann man att det sammanlagt fanns 66 tomma stolar som SD inte lyckats besätta. Därutöver 57 politiska vildar som lämnat eller uteslutits ur partiet men som satt kvar på SD-mandat.

Hellre i så fall några få tomma stolar än att vi får in fel personer.

För att motverka bristen på kandidater har SD i tidigare val använd sig av öppna valsedlar i flera kommuner, vilket inneburit att vem som helst kunnat skriva dit valfritt namn. Det har i sin tur skapat nya problem, med såväl organiserade nazister som helt ofrivilliga personer som valts in på SD-mandat.

Men från och med valet 2018 måste kandidater på förhand samtycka innan man blir vald till offentliga uppdrag. Därmed försvinner möjligheten att använda sig av öppna valsedlar.

Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof välkomnar förändringen – trots att den riskerar att göra det svårare för SD att besätta alla mandat.

– Öppna vallistor har mest ställt till med problem och gjort att vi fått in personer som inte ens är medlemmar och som inte representerar oss. Hellre i så fall några få tomma stolar än att vi får in fel personer, säger han.

Enligt Jomshof arbetar partiet för fullt för att hitta – och utbilda – blivande SD-politiker. Speciellt i delar av landet där SD tidigare har haft färre medlemmar och en svag partiorganisation.

Bland annat har partiet en Sverigekarta som uppdateras så fort nya kandidater tillkommer.

– Målet är att vi ska ha en fördubbling av kandidater i hela landet jämfört med i förra valet, säger Jomshof.

Annons
Annons

Grafik: Kalle Källström

Grafik: Kalle Källström
Grafik: Kalle Källström

De senaste tre åren har SD fördubblat antalet medlemmar. Och nyligen samlades 1 400 sverigedemokrater från hela landet i Norrköping för den största tillställningen i partiet historia.

Det finns kandidater i andra partier som är villiga att gå över.

Precis som Centerpartiets Michel Arthursson menar Richard Jomshof att svårigheten inte är att hitta personer – utan att hitta rätt personer. Med rätt kompetens.

Ett sätt som SD hoppas kunna skaffa sig politisk erfarenhet framöver är genom att locka över politiker från andra partier. I mitt av maj presenterade Åkesson stolt en symboliskt tung riksdagsvärvning, när moderaten Patrick Reslow meddelade att han gick över till SD.

Jomshof tror att vi kommer att få se fler fall det kommande året.

– Det finns kandidater i andra partier som är villiga att gå över. Och det pågår diskussioner där vi försöker få över politiker, framför allt på lokal nivå, säger han.

Konkurrensen om de sällsynta lokalpolitikerna är numera nästan lika hård – och smutsig – som kampen om de åtråvärda riksdagsplatserna.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons