Annons

Sömntabletter ger dig inte sömn – men kan ge cancer

Foto: TT

Inte en enda sömnmedicin, laglig eller olaglig, ger dig naturlig sömn. Däremot kan de vara skadliga för hälsan och ökar risken för livshotande sjukdomar.

Under strecket
Publicerad

Överanvändning och missbruk av sömnmedicin är ämnet i detta kapitel. Den här månaden kommer nästan tio miljoner personer i USA att ta någon form av sömnhjälpmedel. Sömntabletter ger ingen naturlig sömn, de kan vara skadliga för hälsan och ökar risken för livshotande sjukdomar. Vi ska därför också behandla de alternativ som finns för den som utan tabletter vill förbättra sin sömn och bekämpa sina sömnproblem.

Ska man verkligen ta två innan man lägger sig?

Det finns inte en enda sömnmedicin, laglig eller olaglig, som ger dig en naturlig sömn. De får dig förstås att sova – ingen skulle påstå något annat om en person som satt i sig vissa sorters sömntabletter. Men de ger ingenting som kan beskrivas som en naturlig sömn; den som hävdar det far med osanning.

De sömnmediciner som användes förr – så kallade sedativa hypnotika, exempelvis diazepam – var grova redskap. Den som tog dem blev direkt nersövd. Men av förklarliga skäl trodde många att de fick hjälp att sova. De flesta nyare sömntablettsmärken ger förvisso upphov till någonting liknande, men den bedövande effekten är inte lika stark. Sömntabletter, gamla som nya, riktar in sig på samma system i hjärnan som alkohol – de receptorer som hindrar dina hjärnceller från att ”fyra av” – och ingår därför i samma större grupp av sedativa ämnen. Sömntabletter slår effektivt ut din hjärnbarks högre funktioner.

Annons
Annons

Om man jämför hjärnvågsaktiviteten under naturlig djupsömn med det tillstånd man försätts i av moderna sömnmedel med verksamma ämnen som zolpidem eller eszopiclone¹, så framstår den elektriska signaturen, eller kvaliteten, i det senare fallet som otillräcklig. Den elektriska ”sömn” som dessa medel ger upphov till saknar de största, djupaste hjärnvågorna. De har också många oönskade bieffekter, som att man kan känna sig omtöcknad dagen efter, bli glömsk, utföra handlingar på natten som man är omedveten om (eller åtminstone inte minns särskilt väl nästa morgon) eller få långsammare reaktionsförmåga nästa dag, vilket kan påverka motoriska förmågor som bilkörning.

Ur detta uppstår en ond cirkel, vilket gäller också för de nyaste sorternas sömntabletter med kortare verkningstid. Den som är omtöcknad och trött börjar gärna dricka mer kaffe eller te för att hålla igång maskineriet under dagen och kvällen. Koffeinet gör det svårare att somna in, vilket förvärrar sömnproblemen. För att bemöta det och balansera upp koffeinet kan folk ta en extra halv eller hel tablett på kvällen, vilket förvärrar tröttheten nästa dag då den medicinska baksmällan blir ännu värre. Man motar det med ännu mer koffein, och så fortsätter den negativa spiralen.

En annan mycket obehaglig företeelse kopplad till sömntabletter är de sömnproblem som kan uppstå vid avvänjning. Då en person slutar med dessa mediciner sover de ofta mycket sämre igen, ibland ännu värre än innan de började använda tabletter. Orsaken är ett slags beroendetillstånd: till följd av den ökade medicindosen har hjärnan förändrat balansen i sina receptorer för att göra sig mindre känslig för de främmande kemikalierna och bekämpa dem. Ett annat ord för det här är medicinsk tolerans. Men när läkemedlet tas bort påverkar det hjärnan, och som en del av avvänjningsprocessen uppstår ofta obehagliga och allvarliga sömnproblem.

Annons
Annons

Egentligen borde det här inte överraska någon. Trots allt tillhör de allra flesta sömntabletter en grupp läkemedel som vi vet är fysiskt beroendeframkallande. Beroendet ökar med användningstiden, och då man slutar uppstår abstinensproblem. Tyvärr är det många som sover uselt på grund av avvänjningen under den första natten utan sömnmedel och genast går tillbaka till tabletterna nästa natt. Få inser att den första nattens plågsamma sömnproblem och suget efter att börja om med tabletter helt eller delvis beror just på att man använt sömntabletter så länge.

Det kanske mest beaktansvärda i allt detta är att många som brukar sömntabletter endast får en smärre reell sömnförbättring och att de positiva effekterna i första hand är rent subjektiva. En grupp läkare och forskare har nyligen gått igenom alla publicerade studier på de nyare former av sedativa sömntabletter som folk vanligen använder. Underlaget bestod av 65 kliniska studier på sammanlagt nästan 4 500 personer och där läkemedlens effekter jämförts med effekterna av placebotabletter. Överlag tyckte deltagarna (subjektivt) att de somnade fortare, sov bättre och vaknade mindre ofta då de tagit läkemedlen. Men sömnmätningarna visade någonting annat. Det fanns ingen påvisbar skillnad i hur väl personerna sov. Både placebotabletterna och sömntabletterna minskade visserligen deltagarnas insomningstid (med ca 10 till 30 minuter), men ingen tablettsort gav en statistiskt säkerställd bättre effekt på själva sömnen. På så vis fanns inga objektiva fördelar med dessa sömnmedel framför ren placebo.

Annons
Annons

Forskningsrapportens sammanfattning slår fast att sömntabletter endast leder till ”smärre förbättringar i subjektiv och polysomnografisk sömnlatens”, det vill säga i insomningstid. Kommittén konstaterar avslutningsvis att effekten av dagens sömntabletter är ”tämligen begränsad, i kliniskt hänseende diskutabel”. Också den senaste sortens sömnmediciner för insomnipatienter – suvorexant (Belsomra) – har endast mycket begränsad effekt, vilket vi berört i kapitel 12. Kanske kan vi i framtiden få sömnmediciner som ger meningsfulla sömnförbättringar, men i nuläget pekar alltså forskningen på att de knappast är lösningen för den som kämpar för att återfå sin naturligt goda sömn.

Sömntabletter – den onde, den onde och den fule

Vi får alltså föga hjälp av de sömnmediciner vi har i dag. Men är de också skadliga, rentav livsfarliga? Det finns flera studier som har ett och annat att säga i den frågan, något som allmänheten ofta inte känner till.

Som läsaren vet bidrar den naturliga djupsömnen till att befästa nya minnen och kunskaper. En del av detta arbete går ut på att stärka förbindelserna mellan de synapser som ingår i en minneskrets. Hur detta viktiga, nattliga lagerarbete påverkas när sömnen framkallats på medicinsk väg är något som studerats nyligen i experiment på djur. Forskare vid University of Pennsylvania lät djur genomgå en period av intensiv inlärning, varpå djuren fick en viktanpassad dos av sömnmedlet Ambien (Zolpidem) eller en placebotablett; forskarna undersökte sedan hur kopplingarna i djurens hjärnor hade förändrats efter att de sovit. Som förväntat hade den naturliga sömnen stärkt minneskopplingarna i placebogruppen. Den grupp vars sömn framkallats av Ambien uppvisade däremot en 50-procentig försvagning av de kopplingar som skapats under inlärningen. Med andra ord − den Ambien-förstärkta sömnen suddade aktivt ut minnen och kunskaper istället för att förstärka dem.

Annons
Annons

Om liknande studier kan göras på människor i framtiden och visa på liknande resultat, blir nog läkemedelsbolagen tvungna att lägga till en sak i sina varudeklarationer: att den som använder sömnmedlet kan få sämre minnesförmåga. Det här blir särskilt bekymmersamt om man betänker den sjunkande snittåldern hos användare av sömnmedicin, liksom det stigande antalet unga personer som uppger sig ha sömnproblem eller lider av klinisk insomni. Läkare och föräldrar kan behöva stålsätta sig för att kunna stå emot krav från unga människor som vill använda sömntabletter. En person i 20-årsåldern, vars hjärna fortfarande är under utveckling, kan annars bli frestad att låta sömnmedicinernas ohälsosamma inflytande påverka en redan ansträngd biologisk situation, med en pågående neurologisk utveckling och en ofta intensiv inlärning.

Ännu mer bekymmersamma är de medicinska effekterna på kroppen vid användning av sömntabletter – effekter som inte är så välkända som de borde vara. Mest kontroversiellt och alarmerande är en sak som framkommit i studier genomförda av Daniel Kripke, universitetsläkare vid University of California, San Diego. Kripke har upptäckt att personer som använder sömnmedicin löper en starkt förhöjd risk att dö i förtid och att utveckla cancer. Detta går jag in på i detalj i nästa avsnitt.

1 I Sverige ingår zolpidem i Stilnoct, och generiska preparat med namnet Zolpidem. Eszopiclone marknadsförs för tillfället inte i Sverige. Övers. anm.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons