Annons

”Sorgligt angrepp – missar min poäng om vanligt sex”

KULTURDEBATT | ”Ett rejält etiskt övertramp.” Så kallade läkarstudenten Eva Skärby överläkare Astrid Seebergers kritik av hovrättens våldtäktsdom mot Jean-Claude Arnault. ”Det sorgliga i Skärbys angrepp är att hon missar kärnpunkten i mitt resonemang”, svarar Seeberger.

Under strecket
Publicerad

KI-studenten Eva Skärby kallade överläkare Astrid Seebergers kritik av våldtäktsdomen mot Arnault för ett ”rejält etiskt övertramp”.

Foto: Jonas Ekströmer/TT och Sofia RunarsdotterBild 1 av 1

KI-studenten Eva Skärby kallade överläkare Astrid Seebergers kritik av våldtäktsdomen mot Arnault för ett ”rejält etiskt övertramp”.

Foto: Jonas Ekströmer/TT och Sofia RunarsdotterBild 1 av 1
KI-studenten Eva Skärby kallade överläkare Astrid Seebergers kritik av våldtäktsdomen mot Arnault för ett ”rejält etiskt övertramp”.
KI-studenten Eva Skärby kallade överläkare Astrid Seebergers kritik av våldtäktsdomen mot Arnault för ett ”rejält etiskt övertramp”. Foto: Jonas Ekströmer/TT och Sofia Runarsdotter

Eva Skärby som är läkarstudent på Karolinska institutet hävdar att den artikel jag skrev i SvD ”endast baseras på personliga tolkningar, åsikter och erfarenheter”, vilket enligt henne är ett missbruk av mina titlar och ett rejält etiskt övertramp som kräver en ursäkt alternativt ett förtydligande.

Min utgångspunkt att jag har varit läkare i över trettio år och har haft patienter som har blivit våldtagna avfärdar Skärby bryskt med att jag är docent i njurmedicin. Som sådan anses jag inte kunna uttala mig professionellt.

Under alla mina år som läkare, de flesta som njurmedicinare, men också som invärtes medicinare, har jag kommit i nära och långvarig kontakt med ett antal patienter som har blivit våldtagna. Om jag inte hade varit läkare hade jag aldrig fått höra dessa berättelser som präglas av stor smärta, förnedring och skam. Ett exempel på detta är flyktingkvinnan som blev våldtagen av en grupp soldater i sitt hemland så att hon fick skador i underlivet som sedan ledde till sammanväxningar i bäckenregionen och en så kallad postrenal njursvikt.

Annons
Annons

Utan att ha närmare kännedom om mitt professionella liv slår läkarstudenten fast att jag saknar professionella kunskaper och erfarenheter vad gäller våldtäkter.

Man kan möta våldtäktsoffer i många medicinska specialiteter och få insikter om vad en våldtäkt kan innebära både fysiskt och psykiskt, i synnerhet när man kan konsten att föra goda samtal, läser relevant litteratur och samarbetar med erfarna psykiater. Utan att ha närmare kännedom om mitt professionella liv slår läkarstudenten fast att jag saknar professionella kunskaper och erfarenheter vad gäller våldtäkter.

Vidare beskyller Skärby mig för att hålla på med ett ”lekmannamässigt tyckande” och inte ange vetenskapliga referenser till mina tre påståenden.

För det första: Jag har skrivit en debattartikel och inte ett vetenskapligt manuskript till en vetenskaplig tidning.

För det andra: Kravet på vetenskaplig evidens är problematiskt. Ingen forskningsetikkommitté kommer att tillåta en studie där kvinnor får sina andningsvägar helt blockerade av ett föremål som ger upphov till en kräkreflex för att se under hur lång tid de kan klara detta. Man får nöja sig med att resonera med utgångspunkt i fysiologiska och empiriska kunskaper (jag har för övrigt disputerat inom området klinisk fysiologi och medicinska njursjukdomar).

Om Svenska Dagbladet ger mig utrymme kommer jag gärna med en utförlig redogörelse för mitt påstående att tidsuppgiften trettio sekunder till en minut då målsägandens andningsvägar sägs vara helt blockerade är orimlig. Eller så kan läsaren själv mitt i en fysisk aktivitet som enligt vetenskapen ökar syrebehovet hålla andan utan att ta ett djupt andetag innan och mäta tiden. Vid detta lilla försök saknas dock det kraftiga stresspåslaget som en människa upplever vid ett plötsligt andningshinder.

Annons
Annons

När det gäller mina påståenden att det inte är ovanligt att man under ett samlag håller i den andra hårt i lustens hetta och att det även kan hända att lemmen kommer för långt in i en kvinnas mun utan att det finns minsta illvilja bakom mannens agerande, baseras de på ett antal diskussioner om sexuella beteenden och slutsatser från vetenskapliga studier. Under en period sysslade jag mycket med sexuella problem som är vanligt förekommande hos njursjuka patienter och föreläste om sexualitet båda hos friska och sjuka.

Det sorgliga i Skärbys angrepp är att hon missar kärnpunkten i mitt resonemang: att även om målsägandens berättelse anses vara trovärdig så finns olika tolkningar av det inträffade.

Om läkarstudenten vill läsa mer om den sexuella upphetsningens mekanismer och följder rekommenderas arbeten av Georgiadis, Kringelbach och Pfaus, 2012, samt Holstege och Huynh, 2011.

Det sorgliga i Skärbys angrepp är att hon missar kärnpunkten i mitt resonemang: att även om målsägandens berättelse anses vara trovärdig så finns olika tolkningar av det inträffade. Till en domstols uppgifter hör att formulera och pröva alternativa hypoteser till åklagarens tolkning att en våldtäkt har ägt rum. Lägg märke till att även målsägandens före detta psykoterapeut hade en annan möjlig tolkning: att det rörde sig om ett passionerat beteende.

Bakgrunden till min artikel är en oro som delas av många: att aktiviteter som kan förkomma också vid ett kärleksfullt samlag betecknas som brott även om man avbryter samlaget frivilligt så fort man upptäcker att ens partner inte mår bra. Min artikel är inget försvar för ”rough sex” som Skärby hävdade i ett upprört mejl till mig, utan en uppmaning till besinning.

Det är hög tid att starta en sansad diskussion om människans sexualitet. Neurovetenskapliga fynd talar för en kontrollförlust då man närmar sig orgasmen. Bör lagen inte ta hänsyn till människans beskaffenhet?

Avslutningsvis: Det är glädjande att läkarstudenter deltar i kulturdebatten. Men det gäller att komma ihåg uppförandekoden som vi alla på KI har undertecknat, att ”i alla möten behandla andra med respekt”. Det är bra om debatter förs i den andan.

Astrid Seeberger

Docent, överläkare, författare

Efter reklamen visas:
Mellan raderna KAN GOOGLE RÄDDA SVENSKA AKADEMIEN?
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons