Annons

S&P lade miljoner på att hemlighålla dokument

Finanskoncernen Söderberg & Partners har spenderat miljonbelopp på att försöka hindra Konkurrensverket från att läsa nära 13 000 dokument som myndigheten kommit över vid en gryningsräd. En färsk dom i HD ger bolaget både rätt och fel.

Under strecket
Publicerad

Söderberg & Partners bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensions-, försäkrings- och kapitalrådgivning.

Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 1

Söderberg & Partners bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensions-, försäkrings- och kapitalrådgivning.

Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 1
Söderberg & Partners bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensions-, försäkrings- och kapitalrådgivning.
Söderberg & Partners bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensions-, försäkrings- och kapitalrådgivning. Foto: Lars Pehrson

Det var i april 2017 som Konkurrensverket slog till mot Söderberg & Partners (S&P) för att säkra dokument i den utredning om misstänkt brott mot konkurrenslagen som myndigheten bedriver. I juni samma år gjordes ytterligare tillslag mot flera andra bolag, bland annat If, Trygg & Hansa och Folksam.

Konkurrensverkets utredning pågår fortfarande men parallellt har S&P drivit en process mot Konkurrensverket om huruvida myndigheten ska ha tillgång till hela det material som myndigheten kom över i tillslaget mot bolaget.

– Konkurrensverket har ansett att de ska ha tillgång till cirka 13 000 dokument. Söderberg & Partners anser att verket har rätt till cirka 300 dokument, det är de som har någon form av koppling till sakfrågan i deras utredning, säger Charlotte Näsström Morén, tillförordnad informationschef på Söderberg & Partners.

Annons
Annons

Söderberg & Partners har överklagat domarna i både Patent- och marknadsdomstolen och i Patent- och marknadsöverdomstolen och nyligen avgjordes ärendet i Högsta domstolen.

Förutom frågan om de 13 000 dokument, finns en rättslig principfråga som S&P har velat få prövad.

– Domstolsärendet gäller en viktig principiell fråga om vilka rättigheter ett företag har när det blir utsatt för en mycket ingripande och integritetskränkande åtgärd, där bland annat anställdas e-post och sparade dokument beslagtas och gås igenom av myndigheten, säger Näsström Morén.

Jag kan inte gå in på vad det finns i handlingarna, det är utredningssekretess i ärendet, men själva utredningen rör misstankar om otillåtet konkurrensbegränsande samarbete.

Högsta domstolen kom, enligt Söderberg & Partners, fram till att Konkurrensverket inte har gett Söderberg & Partners den rätt att överklaga, som bolaget har enligt Europarätten.

När det gäller de 13 000 dokumenten anser Söderberg & Partners att vissa handlingar inte omfattades av Konkurrensverkets tillstånd för platsundersökning. HD har emellertid inte prövat den frågan, säger Pernilla Javier, processråd på Konkurrensverket.

– Jag kan inte gå in på vad det finns i handlingarna, det är utredningssekretess i ärendet, men själva utredningen rör misstankar om otillåtet konkurrensbegränsande samarbete, säger hon.

Hon påpekar att i den mån de kopierade handlingarna innehåller affärshemligheter så kan de omfattas av sekretess även av det skälet.

Enligt branschkunniga bedömare som SvD har talat med kostar en sån här process sannolikt flera miljoner kronor.

Annons
Annons

Söderberg & Partners har i processen använt sig av advokater från Mannheimer Swartling. Enligt branschkunniga bedömare som SvD har talat med kostar en sån här process sannolikt flera miljoner kronor.

Charlotte Näsström Morén uppger att man satsat en del interna resurser och att arvodet för externa advokater för HD-processen var cirka 300 000 kronor. S&P ska nu gå vidare och begära skadestånd för den skada man anser att Konkurrensverkets agerande ha orsakat.

– Vi konstaterar att HD kommit fram till att Söderberg & Partners har rätt till skadestånd för den visade skadan till följd av Konkurrensverkets kränkning av våra rättigheter och att verket har en skyldighet att begränsa skadan, säger hon.

Konkurrensverket har inga särskilda kommentarer kring Söderberg & Partners skadeståndsanspråk.

– Det vi kan bekräfta i nuläget är att S&P:s ombud har kontaktat oss för att de vill diskutera frågan om hur situationen med den uteblivna domstolsprövningen bäst löses och hur de kan kompenseras för den skada de anser sig ha vållats, säger Pernilla Javier.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons