Annons

”Sparare gynnas av att staten begränsar friheten”

Elisabeth Wass och Patrick Siegbahn.
Elisabeth Wass och Patrick Siegbahn. Foto: Pressbilder
Under strecket
Publicerad

REPLIK | PREMIEPENSIONEN

Aktiespararnas vd Joacim Olsson skrev på SvD Debatt (12/6–2019) artikeln “Rör inte min premiepension” och tyckte att det var dags att politikerna i pensionsgruppen “besinnar sig” och inte stödjer “de krafter som ogillar människors fria val”. Frågan handlar om kommande förändringar av det skandalomsusade premiepensionssystemet där flertalet aktörer med bedrägliga metoder och oskäliga avgifter urholkat pensionssparandet för hundratusentals svenskar.

Vi är överens med Olsson om att systemet i grunden har varit nyttigt för spararna då möjligheten att placera pensionspengarna i aktiefonder på lång sikt ger högre avkastning. Det är förmodligen också så att systemet kan ha bidragit till ökad medvetenhet om sparande för svenskar i allmänhet. Dessa punkter är dock inte relevanta i sakfrågan eftersom debatten inte handlar om att lägga ned systemet utan att ersätta det fria anslutningsförfarandet med ett upphandlat utbud av fonder. Vi är alltså på väg mot att ersätta det som kan liknas med en fest med ”öppet hus” mot en gästlista för de få och allra bästa aktörerna. Vi är dessutom inte alls av uppfattningen att ett stort utbud av fonder att välja mellan är till gagn för folk i allmänhet, utan snarare ett problem.

Annons
Annons

Det här är en klassisk politisk konflikt som står mellan medborgarnas fria val och statens ansvar för att så många som möjligt skall få en dräglig pension. Vi är båda två starka påhejare av fria val i nästan alla sammanhang, men för att det skall fungera i sparandevärlden förutsätter det något av följande:

  • att konsumenterna har en god finansiell kunskapsnivå och en förmåga att utvärdera de olika alternativ som branschen erbjuder gällande till exempel risker och kostnader.
  • att det finns en frodande marknad för oberoende finansiella rådgivare som utan intressekonflikter på ett enkelt och billigt sätt vägleder konsumenterna till ett bra och billigt sparande.

Aktiespararna känner väl till att Finansinspektionen år efter år beklagar sig över den låga kunskapsnivån hos svenska konsumenter och riktar insatser för att försöka råda bot på det, med begränsad framgång vad vi kan notera. Erfarenheten från Småspararguidens verksamhet när vi träffat hundratals vanliga småsparare är dessutom att en stor del av de “aktiva fria val” som görs i själva verket är initierade av någon personlig bankman eller annan säljare. Aktiespararna är också väl medvetna om att samma myndighet år efter år lyfter fram oseriösa rådgivare som ett av de största problemen för konsumenter i finansmarknaden. Vi har alltså ett läge där många konsumenter skulle gynnas av att staten begränsar friheten för att ge trygghet.

Konceptet att låta staten upphandla de bästa fonderna är heller inget nytt. Det är just så de stora kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen hanterar samma utmaning. Med rekordlåga avgifter och en mycket trumpen finansbransch som följd.

Ovanpå detta utgör premiepensionen en del av det allmänna skyddsnätet där huvudsyftet är att så många personer som möjligt skall få en så dräglig pension som möjligt, inte att utgöra en lekstuga för fondbranschen. Om fondaktörerna inte klarar konkurrensen för att komma med på gästlistan är det helt fritt att verka på den fria privata marknaden. Några faktiskt lyckade premiepensionsspekulanter får dock tyvärr bita i det sura äpplet att spekulationerna framledes får göras med andra pengar än premiepensionens – ”for the greater good”. Systemet ska vara så bra som möjligt för den breda massan av ointresserade framtida pensionärer, för att så få som möjligt ska behöva skattefinansierat stöd på ålderns höst.

Elisabeth Wass
pensionsexpert, Småspararguiden.se
Patrick Siegbahn
placeringsrådgivare, Småspararguiden.se

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons