Annons

Sparbankschefen: ”Vi trodde vi hade koll”

Att FI:s utredare hittade så pass allvarliga brister hos sparbankerna att de ville utfärda sanktioner är inget bankledningen känt till. Sparbanken i Skåne har exempelvis inte uppfattat FI:s slutskrivelse som annat än synpunkter. I dag säger sparbankerna dock att de fått bättre ordning på sina problem.

Publicerad
SvD Näringsliv har tagit del av dokument och talat med tidigare anställda hos FI. De berättar att kritiken mot sparbankerna var allvarlig och omfattande.
SvD Näringsliv har tagit del av dokument och talat med tidigare anställda hos FI. De berättar att kritiken mot sparbankerna var allvarlig och omfattande. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Sören Schelander, vd för Sörmlands sparbank, blir tyst när han får höra att Finansinspektionens (FI) experter ville ge banken varning eller böter för sina brister när det gäller skyddet mot penningtvätt sommaren 2017.

– Det är ny information för mig, säger Sören Schelander när SvD Näringsliv når honom på telefon.

Han tillträdde sin post för ett halvår sedan och jobbade inte på Sörmlands Sparbank när FI:s utredare besökte banken.

Annons

Vad tänker du när du får höra att det fanns krav på sanktioner?

– Jag har inga kommentarer till det.

Till skillnad från de andra granskade bankerna har Sörmlands sparbank medgett att kritiken de fick i FI:s penningtvättutredning var allvarlig. I årsredovisningen för 2017 står: ”Undersökningen om penningtvätt resulterade i mycket allvarlig kritik och krav på förbättringsåtgärder.”

Innehållet i slutskrivelserna, som skickades till de fyra sparbankerna i Sörmland, Skåne, Alingsås och Varberg efter FI:s granskning, är hemligt.

Sörmlands Sparbank dömdes vid samma tid till sanktionsböter på 12,7 miljoner kronor. Men det gällde bristande styrning och kontroll i en tidigare bankstyrelse och var resultatet av en äldre undersökning än penningtvättutredningen.

Sören Schelander uppger att banken har tagit kritiken från penningtvättsutredningen på stort allvar:

– Vi har tillfört duktiga människor som nu jobbar med detta. Vi övervakar transaktioner och anser att vi i dag har ett väl fungerande system.

Innehållet i slutskrivelserna, som skickades till de fyra sparbankerna i Sörmland, Skåne, Alingsås och Varberg efter FI:s granskning, är hemligt. Men SvD Näringsliv har tagit del av dokument och talat med tidigare anställda hos FI. De berättar att kritiken mot sparbankerna var allvarlig och omfattande.

Det är alltså information som inte nått bankerna.

Bo Bengtsson, vd på Sparbanken i Skåne, säger exempelvis att han inte uppfattat FI:s slutskrivelse som annat än synpunkter. Åtgärdsförslagen som tas upp skiljer sig inte från branschen i stort, tror han.

– Vi har i dag en grupp med sex personer som arbetar med penningtvättfrågor. Vi har också bett våra egna ansvariga för regelefterlevnad att göra om samma undersökningar som FI gjorde. Därför är vår bedömning att nu klarar vi det här, säger Bo Bengtsson.

Klas Frisk är marknadschef på Sparbanken i Alingsås:

– För oss var det ett uppvaknande. Vi trodde att vi hade bra kontroll på detta men insåg att Finansinspektionen hade helt andra förväntningar. Nu har vi genomfört en rad åtgärder och tillsatt mer personal för hantera penningtvättsfrågor.

Kan kunderna lita på att ni har ett robust system mot penningtvätt och terrorfinansiering i dag?

– Ja, vi tycker att vi ligger på en stabil nivå nu. Banken har också fått klartecken från Finansinspektionen att de förändringsåtgärder vi gjort är bra, säger Klas Frisk.

Sparbanken i Alingsås har med ett kort stycke i sin senaste årsredovisning där man talar om att ”stänga de identifierade bristerna” kring penningtvätt.

SvD Näringsliv har utan resultat sökt Sparbanken i Varberg.

Efter reklamen visas:
Så ska bankerna sätta stopp för penningtvätt
Annons
Annons
Annons

SvD Näringsliv har tagit del av dokument och talat med tidigare anställda hos FI. De berättar att kritiken mot sparbankerna var allvarlig och omfattande.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons