Annons

Henrik Ennart:Sponsrad forskning är vapen i mjölkkriget

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Är vanlig mjölk mer hälsosamt än alternativ från mandel, havre och soja? De som marknadsför produkterna uppfattar frågan som jätteviktig, men för konsumenterna spelar tycke och smak större roll.

Under strecket
Publicerad

På senare tid har det diskuterats hur forskningsresultat överdrivs av medier. Mer sällan berörs det större problemet: att många forskningsstudier är rena beställningsverk från livsmedelsindustrin.

Marion Nestle, amerikansk matprofessor vid New York-universitetet, som nyligen rankades som världens näst mest inflytelserika foodie – efter Michelle Obama – tar upp problemet i sin nya högintressanta bok Unsavory truth – How the food companies skew the science of what we eat.

Utgångspunkten var när hon på sin blogg granskade 168 industrifinansierade studier kring kost och näring och 156 av dessa kom fram till ett resultat som gynnade sponsorns produkt. Trots benägen hjälp av sina följare lyckades hon bara hitta tolv studier där resultatet gick emot studiens finansiärer.

Så vad har detta med mjölk och konkurrerande vegodrycker att göra? Jo, just mejeribranschen – och även dess utmanare – tillhör enligt Marion Nestle dem som på global nivå mest aktivt sponsrar forskning som, liksom genom ett trollslag, visar på nyttan av den egna produkten ur olika aspekter.

Annons
Annons

Styrningen kan vara subtil. I många fall inser inte ens forskarna att de påverkats.

Forskningen har blivit en del i kriget om marknadsandelar.

Bara de senaste veckorna har vi kunnat se en rad exempel, däribland en systematisk forskningsgenomgång som antyder att mjölk motverkar typ-2-diabetes och kärlsjukdomar hos kvinnor – betalad av den israeliska mejeribranschen.

Och i maj följde en bilaga med tidskriften Advances of nutrition, bekostad av den spanska mejeribranschen. Marion Nestle konstaterar att det, som vanligt med sponsrad forskning, går att utläsa redan av studiernas titlar i bilagan att man hittat positiva effekter av mjölk på graviditet, amning, barnets tillväxt, bentäthet och kognition – men inga negativa effekter på dödlighet, ämnesomsättning, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar eller cancer.

Marion Nestle är 83 år gammal och har i många år befunnit sig i centrum av den amerikanska och internationella matdebatten. Hennes slutsats är inte att sponsring per automatik leder till felaktiga resultat, men att risken ökar dramatiskt. Styrningen kan vara subtil. I många fall inser inte ens forskarna att de påverkats i allt från valet av dem själva, till frågeställningar och vilka slutsatser som dras.

Forskning kring mat har, enligt Marion Nestle, i hög grad och under lång tid blivit en del av livsmedelsföretagens reklam med direkta kanaler mellan forskningslabb och marknadsavdelningar. Många av de studier som produceras skapar sedan klickvänliga rubriker i stressade medier – trots att de data som redovisas i många fall, vid en närmare titt, är tvetydiga och att forskarna rutinmässigt avslutar med att ”fler studier behövs”.

Annons
Annons

Påtagligt ofta påpekar forskarna att resultaten inte påverkats av sponsorerna, trots att någon sådan försäkran inte krävs och att detta borde vara en självklarhet. Och många studier är publicerade i tidskrifter med open access, trots att detta kostar pengar och någon måste ha betalat.

Dessutom riktar den sponsrade forskningen allt fokus mot en enda råvara när det finns många andra som kan vara i stort sett lika bra. Och ingen vet om oönskade resultat blir kvar i byrålådan.

Chansen, eller risken, att ett enda naturligt livsmedel ska avgöra vår hälsa är minimal.

Inte minst i vårt lite kallare svenska klimat har vi sedan länge knutit starka band med komjölken som innehåller en hel del näringsämnen, men som också har starka förespråkare och som här på många sätt har haft en särställning – exempelvis i skolan.

Men samtidigt lever många andra på vår planet också långa och friska liv utan att dricka mjölk i samma utsträckning som vi. Och trots mjölkdrickande har vi mer benskörhet än de flesta, vilket förstås kan hänga ihop med bristen på solljus.

Så för att åter inspireras av Marion Nestles klokskaper: chansen, eller risken, att ett enda naturligt livsmedel ska avgöra vår hälsa är minimal. Om mjölk är nyttigt är det antagligen bara lite nyttigare än andra råvaror. Och om det är farligare är det antagligen bara lite farligare. Samma sak gäller utmanarna.

Ibland är mat bara mat.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons