Annons

Staden som lockade hela världens pirater

Franska präster förhandlar med korsarer i Nordafrika om frisläppande av slavar. Illustration från omslaget till Pierre Dans ”Histoire de Barbarie et des Corsairs”, 1637.
Franska präster förhandlar med korsarer i Nordafrika om frisläppande av slavar. Illustration från omslaget till Pierre Dans ”Histoire de Barbarie et des Corsairs”, 1637. Foto: Mary Evans/IBL

Idag tar jag mig för ovanlighetens skull an en fråga om marockansk historia. På 1600-talet skall Marocko ha varit ökänt i hela Europa för att ha härbärgerat en kriminell liga vid namn Sallee Rovers, som höll till i staden Salé. Vad är sanningen bakom detta?

Publicerad

”Sallee Rovers” var en engelsk term för korsarer, det vill säga pirater, som utgick från grannstäderna Rabat och Salé och gjorde räder kors och tvärs i Västeuropa. I piraternas led fanns såväl marockaner som spanska morisker (som utvisats från Spanien och etablerat sig i Marocko) och kriminella från hela Västeuropa som emigrerat söderut för att bli sjörövare. På 1630-talet uppgick sjörövarflottan till mellan 40 och 50 skepp, bestyckade med 20 kanoner var.

Till en början dominerades verksamheten av moriskättlingar i och kring Rabat, men när invånarna i Salé insåg vilka rikedomar som stod att vinna på havets vågor lade de sina fördomar mot moriskerna åt sidan och gav sig girigt in i sjöröverinäringen, både i egenskap av investerare och som deltagare i räderna. Engelska och nederländska pirater flockades till korsarbosättningarna och välkomnades med öppna armar. Även algeriska sjörövare sökte sig till Rabat-Salé.

Det hände att de västeuropeiska regeringarna sökte bemöta hotet från Sallee Rovers med preventivt våld, men ansträngningarna var förgäves. Rabat-Salés hamn var väl skyddad av naturliga hinder och befästningar.

Annons

År 1636 förde städernas korsarer bort omkring 500 engelsmän i slaveri, vilket föranledde England att sända ut kapten William Rainsborough med fyra krigsskepp och instruktioner att försätta Salé i blockad, förstöra alla fartyg han kom åt samt framtvinga frisläppandet av fångarna. Rainsboroughs ankomst hindrade visserligen ett antal korsarskepp att avsegla, men ett hundratal engelsmän hade redan skickats iväg för att säljas som slavar annorstädes och gick inte att befria. Städernas befästningar var för starka för de engelska krigsskeppens kanoner. Det var först när Rainsborough allierade sig med en lokal krigsledare, al-Ayashi, som det blev möjligt att förhandla fram frisläppandet av några hundra personer.

Även om Sallee Rovers inte var främmande för att slå till mot kustbefolkningen långt upp i Nordeuropa, till och med på Island, föredrog de att attackera mer närbelägna mål, som Kanarieöarna och Pyreneiska halvön. Mängder av galiciska och baskiska fiskare kidnappades, och endast en minoritet kunde friköpas av hemländerna.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons