Annons

Staden växer enormt – men inte Lidingö

Foto: Karin Wesslén/TT

Var fjärde bostad som redan finns i Storstockholm ska matchas med ytterligare en bostad senast 2030. Så enorm är kommunernas bostadsplanering. Nya prognoser visar på fortsatt stor folkökning.

Under strecket
Publicerad

1 / 13

Planer på 279 000 nya bostäder

Storstockholm kommer att växa så det knakar även under 2020-talet. Det skriver Region Stockholm i den årliga lägesuppdatering som nu släppts. Både folkökningen och nyproduktionen av bostäder väntas bli fortsatt stor.

Enligt Gustav Sillfors, statistiker vid SCB, arbetar länets kommuner nu med 279 000 nya bostäder fram till 2030.

Annons
Annons
Foto: Helena Landstedt/TTBild 1 av 1

2 / 13

”Tog 32 år att bygga vad som nu ska gå på tio år”

Foto: Helena Landstedt/TT

Det innebär planer på nyproduktionen på 26 procent fler bostäder än som finns idag – alltså en mycket omfattande stadsbyggnad motsvarande en ny bostad för var fjärde redan befintlig bostad i länet.

– Det tog 32 år att bygga lika mycket bakåt i tiden. Planerna innebär att nästan lika många lägenheter som hela Göteborgs kommun har i dag ska byggas på tio år i Storstockholm, säger Gustav Sillfors.

Annons
Annons
Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1

3 / 13

Trenden är yteffektiva lägenheter

Foto: Tomas Oneborg

Nästan allt – 85 procent – planeras bli lägenheter. Men de blir troligen mindre till ytan än vad många är vana vid i dag. Jämfört med befintligt bestånd har nyproduktionen de senaste åren byggts med sex kvadratmeter mindre bostadsyta. En genomsnittlig ny bostadsrätt är därmed nere i 66 kvadratmeter medan snittet för nya hyresrätter i länet är 60 kvadratmeter – och trenden att bo yteffektivt lär fortsätta.

Annons
Annons
Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1

4 / 13

I snitt en bostad per två personer i länet

Foto: Tomas Oneborg

Det är årligen i mitten av november som Region Stockholm offentliggör sina prognoser för befolkningsutveckling och framtidsplaner för bostäder. Om prognoser och planer stämmer och genomförs kommer Storstockholm att ha 1,4 miljoner bostäder 2030 till en befolkning som då är drygt 2,7 miljoner.

Annons
Annons
Foto: Björn Larsson Rosvall/TTBild 1 av 1

5 / 13

”Stora uppoffringar krävs för de äldre”

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Det normalt ganska odramatiska statistiksläppet om regionens planering och prognoser möttes den här gången av spetsiga motfrågor från många av de samhällsplanerare som tog emot de nya dokumenten på en konferens på tisdagen.

Är det rimligt att tro att byggandet som just nu halveras i Storstockholm jämfört med 2017 kan nå de nya rekordnivåer som kommunerna räknar med på 2020-talet? Osäkerheten är enorm, menade många under den så kallade Demografidagen där de färska siffrorna släpptes.

Även demografen Ulla Moberg gav uttryck för viss oro:

–Det kommer att krävas väldigt stora uppoffringar för att klara bostäder och hemtjänst åt den större gruppen äldre. Det byggs äldreboenden, men vi har en väldig ökning av antalet äldre framför oss, sa hon.

Annons
Annons
Foto: Lars PehrsonBild 1 av 1

6 / 13

11 000 bostäder ströks i Sollentuna

Foto: Lars Pehrson

Den årliga sammanställningen av regionens bostadsplanering antyder att vissa kommuner har börjat bromsa sina förut ännu större bostadsplaner. Dit hör Sollentuna som tagit bort 11 000 tänkta bostäder från sin planering jämfört med i fjol. En skepsis till omfattande nyproduktion rapporteras också från ”skärgårdskommuner” som börjar befara att de blir mindre attraktiva än i dag med stora stadsbyggnadsprojekt.

Annons
Annons

Askrikefjärden. Bosön, Lidingö.

Foto: Henrik Isaksson/TT Bild 1 av 1

7 / 13

Lidingö vill inte förändras

Askrikefjärden. Bosön, Lidingö.
Askrikefjärden. Bosön, Lidingö. Foto: Henrik Isaksson/TT

Mest konservativ av alla länets 26 kommuner är Lidingö som enligt sin planering bara vill bygga 5 procent fler bostäder än i dag fram till 2030. Men även Nynäshamn har relativt små planer.

Annons
Annons
Foto: Kjell-Arne Larsson/TTBild 1 av 1

8 / 13

Enorm uppväxling i Upplands-Bro och Nykvarn

Foto: Kjell-Arne Larsson/TT

Desto mer ska byggas i Upplands-Bro som står för länets rekordsiffror. Där planeras 78 procent fler bostäder än kommunen har idag. Även den lilla villakommunen Nykvarn planerar en rejäl uppväxling med 60 procent fler bostäder 2030.

Täby och Österåker nämns också för sina stora byggplaner.

Annons
Annons
Foto: Ingvar KarmhedBild 1 av 1

9 / 13

Mest ska byggas i Stockholms stad

Foto: Ingvar Karmhed

Av de 279 000 bostäder som planeras under decenniet står dock Stockholms kommun för allra flest. Dagens bostäder ska på tio år bli 19 procent fler, det vill säga 91 000 nya bostäder planeras i huvudstadskommunen.

Annons
Annons
Foto: Fredrik Persson/TTBild 1 av 1

10 / 13

Vanligare med småhus i BR-föreningar

Foto: Fredrik Persson/TT

Regionplaneringen avslöjar också ett par trender i länets nyproduktion. Till exempel har det blivit mycket vanligt att småhus upplåts som bostadsrätter. Drygt var tredje inflyttningsfärdigt småhus ingår numer i en bostadsrättsförening.

Typiskt för Stockholms län är också att hyresrätter är i minoritet jämfört med bostadsrätter. Totalt har 20 av de 26 kommunerna i länet fler bostadsrätter än hyresrätter, en trend som förstärks av nyproduktionen.

Annons
Annons
Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 1

11 / 13

Folkökningen driver på

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Även om byggplanerna för 2020-talet totalt sett är något mindre än i fjol, är de ändå på nivåer som inte har setts på flera decennier. Klart är att folkökningen driver på samhällsplanerarna.

På tisdagen släppte Region Stockholm även länets nya befolkningsprognos. Den längsta prognosen fram till 2060 talar om ytterligare en miljon invånare i Storstockholm, men fram till 2028 väntas folkökningen bli drygt 300 000 invånare.

– Det är viktigt att ta höjd för detta vid planering, sa Inger Lagerquist, t f förvaltningschef på tillväxt- och regionplaneförvaltningen på Region Stockholm.

Hon pekade på att andelen äldre över 65 år under nästa decennium ökar med hela 22 procent jämfört med idag medan de i yrkesaktiv ålder ökar med bara 13 procent under tioårsperioden.

Annons
Annons
Foto: Berit Roald/TTBild 1 av 1

12 / 13

Fler än i dag måste jobba

Foto: Berit Roald/TT

Utmaningar saknas inte. Även om man kan klara att bygga bostäder i hög takt, är den så kallade försörjningskvoten ökande, det vill säga att färre måste försörja fler. År 2028 förväntas varje förvärvsaktiv person i Stockholms län försörja 0,68 andra personer, att jämföra med 0,66 idag.

Anders Ljungberg, chef vid analysenheten på Arbetsförmedlingen, konstaterade att sysselsättningsgraden i yrkesverksamma åldrar måste höjas, och att potentialen då ligger i att få fler utrikesfödda i arbete, inte minst kvinnor.

Enligt den nya befolkningsprognosen för Storstockholm växer andelen utrikesfödda till 29 procent om tio år.

Annons
Annons
Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1

13 / 13

SL: Byggplanerna mest en ”spaning”

Foto: Tomas Oneborg

Även hos SL där man just nu bygger mängder av ny spårtrafik för att matcha produktionen av nya bostäder, vill man vara försiktig i tolkningen av de väldiga byggplanerna i kommunerna.

– Bostadsbyggnadsplanerna ser vi mest som en ”spaning” om hur kommunerna i länet tänker några år framåt, säger Camilla Årlin som är samhällsplanerare vid trafikförvaltningen i Region Stockholm.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons