Annons

”Ställ hårdare krav på alla resehandlingar”

Foto: Hasse Holmberg/TT

Även främlingspass och resedokument kan missbrukas i illegala syften och hårdare regler för pass bör även omfatta dessa resehandlingar. Det skriver de moderata politikerna Beatrice Ask och Krister Hammarbergh.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | PASS

Den illegala användningen av svenska pass är ett problem som har uppmärksammats av polisen, EU:s gränsbyrå Frontex och av svenska utlandsmyndigheter. Mer än 60 000 svenska pass ”försvinner” varje år och många av dessa missbrukas i illegala syften eller utnyttjas av individer med kopplingar till terrornätverk eller organiserad kriminalitet.

På initiativ av Moderaterna och Alliansen uppmanar justitieutskottet i ett tillkännagivande till regeringen att samtliga resehandlingar än svenska pass bör omfattas av de skärpta reglerna för att minska ett omfattande missbruk. Ett enigt justitieutskott ger nu regeringen bakläxa och kräver att även Migrationsverkets handlingar såsom främlingspass och resedokument ska omfattas. Vi vill även se över regelverket av uppehållstillståndskort för att motverka missbruk av detta.

Alliansregeringen tillsatte 2014 en utredning som fick i uppdrag att ge förslag på åtgärder för att motverka missbruket. Uppdraget redovisades till regeringen i mars 2015. Utredningen visar med all tydlighet att det finns nätverk som handlar med svenska pass i syfte att användas vid människosmuggling. Sannolikt förekommer det också att svenska medborgare lämnar eller lånar ut sina pass, med eller utan ersättning, till andra personer för att dessa ska kunna resa med passet till Europa och Sverige genom så kallade look-alike-användning. Detta innebär en stor säkerhetsrisk i och med att personer med kopplingar till organiserad brottslighet eller terroristorganisationer kan resa anonymt och kringgå reseförbud genom att använda andra pass än sina egna.

Annons
Annons

Regeringen har föreslagit vissa åtgärder för att komma till rätta med missbruket av svenska pass. Bland annat ska det normalt bara vara möjligt att kunna få ut tre pass under en femårsperiod. Det är i sig bra. Men, vi konstaterar att regeringen endast vill ställa hårdare aktsamhetskrav för den som innehar ett vanligt pass. Främlingspass och resedokument är två andra typer av dokument som kan användas för att resa in och ur Europa. Där vill inte regeringen skärpa aktsamhetskraven. Vi menar att även dessa handlingar kan missbrukas i illegala syften och att den som innehar sådana dokument måste vara lika aktsamma som den som innehar ett vanligt pass.

Migrationsverket påpekar att mycket talar för att det finns ett stort mörkertal när det gäller missbruk av resehandlingar och att främlingspass och resedokument riskerar att missbrukas i samma grad som svenska pass. Detta är en högst oroväckande uppgift, som regeringen borde ha tagit på allvar. Utöver missbruk av främlingspassen och resedokumenten förekommer även missbruk av UT-kort (uppehållstillståndskort) enligt uppgifter från bland annat Polisens nationella operativa avdelning.

Med tanke på det enormt stora antal flyktingar och asylsökare som kommit till Sverige de senaste månaderna är det viktigt att motsvarande ändringar i reglerna som föreslås för svenska pass även ska gälla för andra handlingar. Därför är det viktigt att regeringen återkommer med förslag som omfattar samtliga resedokument.

Beatrice Ask (M)

ordförande justitieutskottet

Krister Hammarbergh (M)

ledamot Justitieutskottet

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons