Annons

Janerik Larsson:Stämningsbilder från USA-politiken

George W Bush narrowly won the 2000 election, with 271 electoral votes to Gore's 266. There was a disagreement over who won Florida's 25 electoral votes, the recount that happened there, and the uncommon event that the winner got fewer popular votes than the loser. The Court's contentious decision in Bush v. Gore announced on December 12, 2000, ended the recounts, effectively awarding Florida's votes to Bush and granting him the victory.
George W Bush narrowly won the 2000 election, with 271 electoral votes to Gore's 266. There was a disagreement over who won Florida's 25 electoral votes, the recount that happened there, and the uncommon event that the winner got fewer popular votes than the loser. The Court's contentious decision in Bush v. Gore announced on December 12, 2000, ended the recounts, effectively awarding Florida's votes to Bush and granting him the victory. Foto: Ron Edmonds

För några minuter sen kom en nyhet från New York Times: Hunter Biden to Leave Chinese Company Board. Den tidigare vicepresidentens och nuvarande demokratiske presidentkandidaten Joe Bidens son Hunter lämnar alltså det kinesiska finansföretag han varit knuten till.

Under strecket
Publicerad

I uttalandet från Hunter Bidens advokat heter det också att denne inte kommer att arbeta för något internationellt företag om hans far blir president.

I den amerikanska riksrättsdebatten är Hunter Bidens styrelsepost i ett ukrainskt gasföretag (50 000 US i månaden i arvode) en ”detalj” som gör den frågan komplicerad. Hans kinesiska engagemang är också förvånande.

Det anmärkningsvärda är att Joe Biden och hans presidentvalskampanj inte redde ut dessa frågor i god tid innan Biden sent omsider tillkännagav sin kandidatur.

Nu blev det istället Donald Trump som placerade Hunter Bidens båda diskutabla engagemang högst på den politiska dagordningen. Det hade pappa och son Biden kunnat hantera långt tidigare.

Som jag skrivit om är Joe Bidens dåliga politiska omdöme i denna fråga förvånansvärt. Han är en politisk räv med decennier bakom sig i kongressen. Han vet vad man måste göra.

Hur fortsättningen kommer att se ut vet givetvis ingen, men man kan vara säker på att Donald Trump kommer att kämpa med all sin betydande kraft för att bli omvald.

Annons
Annons

Washington Posts kloke politiske kommentator Dan Balz skriver idag bl a:

Along the political spectrum, there is a shared sense that the country has entered into a new and more worrisome phase of Trump’s presidency. To some who have long been critical of the president, Trump’s actions with regard to Ukraine and his call to China to launch its own investigation of Biden and his son have brought a heightened sense of alarm. Others, who have been more measured in their assessments of the president over time, see the country in a period of crisis that will test the strength of American constitutional democracy and institutions.

Längs hela linjen i amerikansk politik finns det idag en känsla att landet har kommit in i en ny och mer bekymmersam fas av Trumps presidenttid. För de som länge varit kritiska mot presidenten har Trumps agerande mot Ukraina och Kina för att få till stånd undersökningar av Biden och dennes son skapat en högre känsla av alarm. Andra som varit mera återhållsamma i sina bedömningar av presidenten anser att landet nu är i en kris som kommer att pröva USA:s konstitutionella demokrati och dess institutioner.

Det är en väl avvägd formulering.

Jag fick nyss ett mejl från an av mina amerikanska vänner som skrev att en fråga som nu diskuteras bland hans politiska vänner är vad som skulle hända om Trump efter att ha förlorat presidentvalet vägrar att avgå med motiveringen att valförlusten berodde på en konspiration.

Vad händer då, frågar han sig.

USA var i en snarlik situation när George W Bush 2000 blev president först efter att rösträknandet avslutats genom beslut i Högsta Domstolen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons