Annons

”Starbrink trixar med budgetposter”

Magnus Isacson och Ylva Sandström.
Magnus Isacson och Ylva Sandström. Foto: Privat

Den nedskärning på husläkaruppdraget med 1,9 procent som redovisades initialt, kommer att bli nödvändig om man ska klara av de nya uppdragen. Det var ändå ärligt att detta redovisades så tydligt i ursprungsversionen, skriver Magnus Isacson och Ylva Sandström i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

SLUTREPLIK | STOCKHOLMS SJUKVÅRD

Anna Starbrink skriver i en replik att man visst satsar på primärvården och ger mer pengar till husläkarmottagningarna. Den verksamhetsplan som förvaltningen skickade ut i förra veckan byggde på ett ”missförstånd” som nu ”rättats till”. När vi granskar verksamhetsplanens nya siffror ser vi dock att det mest handlar om sifferbollande. Genom att trixa med budgetposter i en tabell försöker Anna Starbrink dölja vad som egentligen pågår med husläkarmottagningarna i Stockholm.

I verksamhetsplan 2020 för sjukvården finns många nya uppdrag till verksamheterna. Bland annat ska de psykosociala insatserna på vårdcentralerna kraftigt byggas ut, och även hemsjukvården får ökade uppgifter. När detta redovisades hade man i den ursprungliga versionen av verksamhetsplanen varit tydlig och redovisat hur stora ekonomiska tillskott som krävs för dessa utökade uppdrag. I den nya versionen har förvaltningen valt att baka in dessa nya uppdrag så att det inte längre framgår att de nya uppdragen behöver finansieras genom neddragning på övrig husläkarverksamhet. I det uppdaterade beslutsunderlaget från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har posterna hemsjukvård och psykosociala insatser därför ”försvunnit” och bakats in i husläkarmottagningarnas budgetpost. Men denna åtgärd har inte räckt för att uppnå utlovade förstärkning med 1,5 procent. För att få pengarna att räcka har man också skrivit ner den förväntade kostnadsökningen för nätläkare med 30 miljoner och även flyttat 25 miljoner från en post nämnd ”övrig verksamhet”.

Annons
Annons

Det är svårt att tolka dessa ”korrigeringar” på annat sätt än att det handlar om att dölja vad som egentligen sker. I klartext innebär förändringarna att man givit primärvården ett större uppdrag avseende psykosociala insatser och hemsjukvård, men man betalar inte för det. Den nedskärning på själva husläkaruppdraget med 1,9 procent som redovisades initialt, kommer att bli nödvändig om man ska klara av de nya uppdragen. På något vis kan vi tycka att det ändå var ärligt att detta redovisades så tydligt i ursprungsversionen. Vi har länge hävdat att man inte kan lägga på de redan underfinansierade vårdcentralerna nya uppdrag. Ändå är det precis det som händer – år efter år. Detta gör att verksamheten fortsätter att vara kraftigt underfinansierad.

Utöver detta vill vi återigen betona att 1,5 procent inte är en ”satsning”, eftersom en sådan ”satsning” äts upp av ökade lönekostnader. Även denna siffra är i realiteten en nedskärning.

Vi har också svårt att se hur en budgetökning på 1,5 procent på husläkarmottagningar, 2,0 procent på primärvården totalt och en total budgetökning på all sjukvård på 2,6 procent på något vis kan tolkas på en överflyttning av resurser till primärvården och vårdcentralerna, som Starbrink hävdar. Tvärtom - åter får primärvården minst.

Det allra värsta Anna Starbrink kan göra är att signalera primärvårdssatsning utan att samtidigt ge rimliga ekonomiska villkor. Då hamnar patienterna i kläm, förtroendet för oss allmänläkare sjunker samtidigt som vårdkedjor krackelerar.

Ylva Sandström
ordförande Distriktsläkarföreningen i Stockholm
Magnus Isacsson
ordförande Svensk förening för allmänmedicin

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons