Annons

”Starka föräldrarätten kan få skadliga konsekvenser”

Fem syskon hölls isolerade av sina föräldrar och gick inte i skolan.
Fem syskon hölls isolerade av sina föräldrar och gick inte i skolan. Foto: Gorm Kallestad/TT

Det uppmärksammade fallet i Ystad där fem barn hållits isolerade från omvärlden av sina föräldrar visar på brister i dagens system. Det säger experter som SvD har pratat med.

Under strecket
Publicerad

Flera medier har under veckan rapporterat om den så kallade Ystadsfamiljen, efter att Sydsvenskan avslöjade händelserna förra helgen. Fallet handlar om fem barn i åldern 4 till 19 år som hållits isolerade från omvärlden av sina föräldrar under lång tid.

När socialtjänsten i Ystad grep in förra sommaren visade det sig att barnen aldrig gått i skolan, och att de troligen drabbats av neuropsykiatriska diagnoser på grund av uppväxten.

Föräldrarna lurade kommunen att barnen läste på distans från en skola i USA, vilket kommunen aldrig kontrollerade. Ystads kommun har erkänt att man gjort fel, och Skolinspektionen har inlett en granskning av fallet.

Flera personer, bland annat en före detta rektor och en före detta lärare, säger att de slagit larm om familjen. Trots det har socialtjänsten inte inlett någon utredning.

Joakim Blom, socionom och expert på familjerättsfrågor, säger att fallet visar att systemet med orosanmälningar behöver ses över.

– Personerna med anmälningsplikt, alltså skolor, förskolor, fritids och så vidare, måste regelbundet uppdateras om reglerna kring anmälningsskyldigheten, säger han.

Annons
Annons

Det kan finnas anledning att kontinuerligt se över systemet med orosanmälningar.

Han tycker att fallet i Ystad visar att kommunernas olika förvaltningar och enheter behöver bli bättre på att kommunicera.

– Uppenbarligen har det inte fungerat i det här fallet. Även om situationen nog har förbättrats de senaste åren tror jag att det är viktigt att skolor och socialtjänst samarbetar för att upprätta rutiner så att inga sådana här fall kan falla mellan stolarna, säger Joakim Blom.

Även Titti Mattsson, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet, säger att fallet kan visa att tjänstemän behöver bli bättre på att kommunicera med varandra.

– Det fallerar ibland i samarbetet mellan myndigheterna. Samtidigt har vi ju sekretessregler som är till för att skydda vuxna och barn, säger hon.

Titti Mattsson säger att det gjordes en översyn av systemet med orosanmälningar efter det uppmärksammade mordet på den åttaåriga flickan Yara 2014.

– Reglerna för utredningsrutinerna vid orosanmälningar sågs över och myndigheterna ändrade också sitt sätt att arbeta. Men även om handläggningsreglerna har setts över nyligen kan det finnas anledning att kontinuerligt se över systemet med orosanmälningar, säger hon.

Fallet i Ystad visar på konsekvenserna av att föräldrars ställning i Sverige är starkare än i vissa andra länder, anser Titti Mattsson.

– Den starka föräldrarätten i Sverige bygger på att vi i stor utsträckning litar på föräldrarna. Det är i grunden bra men kan få skadliga konsekvenser om skyddssystemet inte fungerar. Huruvida föräldrarätten är för stark i dag är en politisk fråga. Men en sådan här händelse borde föranleda att kommunerna ser över sina rutiner, säger hon.

Annons
Annons

Enligt Skolverkets statistik har undantag från skolplikten blivit vanligare de senaste åren.

Föräldrarna i Ystadsfamiljen utnyttjade den möjlighet som i dag finns för barn som ”varaktigt vistas utomlands” att slippa undan skolplikten för att i stället gå i skolan utomlands. Först när Skatteverket undersökte föräldrarnas ekonomi förra året uppdagades det att påståendet om utlandsvistelsen inte stämde eftersom barnen inte hade några pass.

Enligt Skolverkets statistik har undantag från skolplikten blivit vanligare de senaste åren. Läsåret 2018/2019 beviljades 151 elever undantag från skolplikten på grund av ”synnerliga skäl”. Det är dubbelt så många som för några år sedan.

SvD:s rundringning visar att det finns kommuner som är striktare än Ystad när det kommer till att bevilja undantag från skolplikten.

Marie Sandstig, chef för Utbildningsområde 3 i Göteborg, säger att Göteborgs stad inte beviljar ansökningar om hemskolning eller utlandsstudier.

– Jag känner inte till att vi beviljat det någon gång. När jag var områdeschef i ett annat område i Göteborg fanns ett önskemål om att bo i Thailand och gå i skolan där. Om barnet är skrivet i Sverige och inte är registrerad på någon skola så görs en hårdare uppföljning, säger hon.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons