Annons

Starkt stöd för att begränsa vinsterna i välfärden

Även bland borgerliga väljare finns det ett starkt stöd för att begränsa de vinster som välfärdsföretagen ska få göra.

En av fem alliansväljare vill se ännu mer långtgående vinstförbud än vad regeringen föreslagit.

Under strecket
Publicerad

Demonstration mot vinster i värfärden på Medborgarplatsen.

Foto: Janerik Henriksson/TTBild 1 av 2
Bild 2 av 2

Demonstration mot vinster i värfärden på Medborgarplatsen.

Foto: Janerik Henriksson/TTBild 1 av 1
Demonstration mot vinster i värfärden på Medborgarplatsen.
Demonstration mot vinster i värfärden på Medborgarplatsen. Foto: Janerik Henriksson/TT

Det finns både bra och dåliga nyheter för regeringen i den opinionsmätning som Sifo gjort på uppdrag av SvD. När Sifo frågar hur stora vinster svenskarna anser att företag som driver till exempel skolor eller äldreboenden bör få göra visar det sig att det finns ett stort stöd för någon typ av begränsningar.

Runt 31 procent av de tillfrågade svarar att man vill se regler som antingen helt förbjuder företag att göra vinst, eller i vart fall att alla vinstmedel ska stanna i verksamheten. Å andra sidan anser 44 procent att företagen antingen ska få göra vinst i nivå med snittet för andra svenska företag eller att det inte ska förekomma någon begränsning alls.

Inte helt förvånande är stödet för långtgående begränsningar betydligt större bland regeringens (S+MP+V) än bland alliansens (M+KD+C+L) väljare.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

– Det är kanske inte så konstigt att väljarna på den rödgröna sidan vill ha begränsningar, men det finns ett betydande motstånd även inom alliansen, konstaterar Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo.

19 procent av de som röstade på alliansen i förra valet anser att skattefinansierade skolor och omsorgsföretag antingen inte ska få göra vinst alls, eller att ingen vinst ska kunna delas ut till ägarna.

Det innebär att en femtedel av alliansens väljare vill gå ännu längre än det förslag som regeringen är i färd med att lägga fram. Det förslag som lagts i lagrådsremissen innebär visserligen en påtaglig begränsning för hur mycket pengar som kan delas ut till ägarna, men det är inget totaltstopp.

Regeringen kan dock inte luta sig tillbaka och känna att man vunnit debatten. Det visar sig samtidigt att främst Socialdemokraterna inte alls har alla sina väljare med sig. 32 procent av de socialdemokratiska sympatisörerna vill antingen inte se någon begränsning alls eller bara ett tak i nivå med de vinster som de flesta företag i Sverige gör.

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund, representerar de företag som oftast är hårdast kritiserade, nämligen friskolorna.

– Så länge debatten är teoretisk om välfärdsföretag i största allmänhet kommer den inte in på skinnet på samma sätt. Men om en förälder ställs inför att det är barnens skola som riskerar att läggas ned blir det en helt annat sak, säger hon.

Annons
Annons

Flera andra undersökningar har indikerat att svenskarna gärna vill ha både valfrihet och begränsa hur mycket pengar välfärdsföretagen tjänar. Därför har SvD också låtit Sifo ställa en fråga om hur man skulle prioritera, om man tvingas välja mellan valfrihet och någon form av vinstbegränsning.

Svaret är till viss del goda nyheter för regeringen.

Hela 49 procent anser nämligen att de skulle prioritera någon form av vinstbegränsning framför maxmal valfrihet. 33 procent uppger att de tycker att valfriheten är viktigare.

Toivo Sjörén gissar att många väljare sannolikt vill ha både och. De vill se vinstbegränsningar som inte går längre än att många privata alternativ ändå finns kvar.

– I andra mätningar har vi ställt frågan hur man skulle ställa sig till om ett vinstförbud helt slår ut de privata alternativen och då visar det sig att de flesta skulle föredra valfrihet, säger han.

Inte het förvånande är den frågan tydligt partiskiljande. Bland moderata väljare vill en klar majoritet (59 mot 2 procent) prioritera valfrihet. Bland vänsterpartiets väljare svarar nästan 9 av 10 att de vill begränsa vinsterna.

Precis som den fråga SvD ställt om hur väjare tolkat förslaget så förekommer stora skillnader mellan bland anat väljare i stad och landsbygd.

I Stockholm anser bara 6 procent av de tillfrågade att vinster i välfärden helt ska förbjudas medan 36 procent inte vill se något tak över huvud taget. Mest negativa till privata skolor och omsorgsföretag är väljarna i norra Sverige, där 11 procent vill se till totalt vinststopp och bara 24 procent tycker att det inte ska finnas ett tak alls.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons