Annons

SAS får miljardstöd från staten

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Regeringen föreslår kreditgarantier på totalt fem miljarder kronor för att hjälpa flygbranschen i spåren av coronapandemin. En knapp tredjedel av pengarna riktas till SAS. Även sjöfarten föreslås få hjälp.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Regeringen föreslog på tisdagseftermiddagen att flygföretagen ges statliga kreditgarantier till ett värde av högst 5 miljarder kronor, varav 1,5 miljarder är riktat till SAS.

Åtgärden är ett sätt att göra det enklare för flygföretagen att låna på kapitalmarknaden genom att staten garanterar lån från banker under den period som flygföretagen påverkas av coronapandemin.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

– Det viktigaste här och nu är att mildra konsekvenserna och undvika att livskraftiga svenska företag går omkull eller att människor förlorar sina jobb, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth på en pressträff, och fortsätter:

– Vi har ett tufft läge men vi ska inte lämna vare sig löntagare eller företagare i sticket.

Enligt regeringen har den pågående spridningen av det nya coronaviruset inneburit stora påfrestningar för transportbranschen, inte minst flygbranschen.

Eter ett möte med flygbranschen i fredags konstaterar regeringen att efterfrågan på flygresor har på mycket kort tid i princip upphört. Flera flygföretag befinner sig i en akut ekonomisk situation och har svårt att erhålla lån på kapitalmarknaden.

Annons
Annons

– Jag är så oerhört nöjd med att vi har kommit i mål med ett stödpaket till en av samhällets typiska infrastrukturer, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni till TT.

– När vi har hanterat coronaviruset måste folk kunna flyga igen, säger hon.

Enligt regeringen kommer den danska regeringen att gå fram med en liknande åtgärd avseende SAS. Inget av länderna utesluter att det kan behövas fler åtgärder framöver.

Kreditgarantier kan ställas ut till ett tjugotal flygföretag som har svenskt tillstånd för kommersiell verksamhet inom luftfart och som har sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Sverige. En handfull av dessa företag driver i dag reguljär linjefart. Övriga bedriver till exempel ambulansflyg eller helikopterverksamhet.

En garantiavgift kommer att tas ut för att finansiera statens risk och administrativa kostnader, och vinstuttag och bonusprogram för ledande befattningshavare i företagen kommer inte att tillåtas.

Regeringen hoppas att förslaget kommer att behandlas skyndsamt i riksdagen.

Regeringen föreslår också att utöka Exportkreditnämndens kreditgarantiram med femtio miljarder kronor för att stödja svenska exportföretag och även sjöfarten.

– Ska vi klara att upprätthålla långsiktiga bra kommunikationsmöjligheter och en bra transportsektor i Sverige måste vi skapa förutsättningar för företag att klara den här krisen och se till att det finns förutsättningar att kunna återkomma med styrka när vi har rett ut stormen, säger Tomas Eneroth.

Enligt Eneroth gäller detta inte minst sjöfartsbranschen som också är avgörande för Sveriges handel. Runt nittio procent av Sveriges export passerar någon gång via sjöfarten.

Regeringen sjösatte på måndagen ett stort krispaket som bland annat innehåller korttidspermittering där anställda kan gå ned i arbetstid med i princip bibehållen lön och där staten skjuter in de extra pengarna. Staten kommer även under de kommande två månaderna stå för sjuklönekostnaderna för anställda. Samtidigt kommer svenska företag att kunna skjuta på skatteinbetalningar retroaktivt från 1 januari 2020.

– Vi närmar oss nu ett läge där vi går från generella insatser till att också titta på specifika insatser som är riktade mot specifika delar av näringslivet, säger Tomas Eneroth om tisdagens stödpaket till flyget och sjöfarten.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons