Annons

Stenbeck-bolag medger – var redskap för censur

Internet stängdes av i samband med valet – på grund av "tekniska problem". All sms- och telefontrafik övervakas. Och varningar till användarna: delta inte i fredliga protester mot regeringen. SvD kan avslöja hur det Kinnevik-ägda bolaget Millicom har brutit mot flera av sina FN-åtaganden i Tchad i centrala Afrika.

Under strecket
Publicerad

Tigo-butik i Tchad. Den Stenbecks-ägda mobiloperatören har vid upprepade tillfällen blockerat sina kunders tillgång till olika internetbaserade tjänster.

Foto: SvDBild 1 av 3

Christina Stenbecks investmentbolag Kinnevik är huvudägare i Millicom.

Foto: Lars PehrsonBild 2 av 3

Mauricio Ramos, vd på Millicom.

Foto: MillicomBild 3 av 3

Tigo-butik i Tchad. Den Stenbecks-ägda mobiloperatören har vid upprepade tillfällen blockerat sina kunders tillgång till olika internetbaserade tjänster.

Foto: SvDBild 1 av 1
Tigo-butik i Tchad. Den Stenbecks-ägda mobiloperatören har vid upprepade tillfällen blockerat sina kunders tillgång till olika internetbaserade tjänster.
Tigo-butik i Tchad. Den Stenbecks-ägda mobiloperatören har vid upprepade tillfällen blockerat sina kunders tillgång till olika internetbaserade tjänster. Foto: SvD

Månadslånga blockeringar från internet är vardagen för mobiloperatören Tigos kunder i Tchad. Tigo är ett i stort sett okänt företag i Sverige – men en gigant i Sydamerika och en av de största aktörerna i flera afrikanska länder. Och det ägs av Stenbeckssfären. Tigo är den främsta tillgången i Millicom, där Cristina Stenbecks investmentbolag Kinnevik är huvudägare.

I Tchad, ett land som gränsar till bland annat Libyen i norr och till Sudan i öst, är Tigo den överlägset största operatören. Men det är en position som Millicom – och dess kunder – har fått betala ett högt pris för. Sedan valet 2016 har bolaget regelbundet blockerat sina kunders möjligheter att använda sociala medier, kan SvD berätta. Och det har skett på regeringens uppmaning.

Annons
Annons

Christina Stenbecks investmentbolag Kinnevik är huvudägare i Millicom.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 1

Så sent som i april 2018 blockerade Tigo bland annat Whatsapp, Facebook Messenger och Viber. Det gick inte heller att komma åt till exempel BBC:s nyhetssidor. Enligt en kartläggning från organisationen Netblocks är också Tigos censur långt mer vittgående än andra operatörers i Tchad.

En månad senare informerades kunderna via sms att deras samtal och sms var övervakade.

Avstängningen av internet är inte heller någon engångsföreteelse, utan har skett vid upprepade tillfällen. Här är ett urval av de tveksamma åtgärder Tigo har vidtagit mot sina kunder i Tchad, enligt SvD:s kartläggning:

• Under valet 2016 skyllde Tigo på tekniska problem när bolagets kunder inte hade åtkomst till sociala medier under 8 månader.

• För ett år sedan skickade Tigo textmeddelanden till sina kunder och varnade dem för att delta i fredliga protester mot regimen i Tchad.

• En månad senare informerades kunderna via sms att deras samtal och sms var övervakade.

Christina Stenbecks investmentbolag Kinnevik är huvudägare i Millicom.
Christina Stenbecks investmentbolag Kinnevik är huvudägare i Millicom. Foto: Lars Pehrson

Och nu väcker Millicoms agerande alltmer kritik från civilsamhället, bland annat genom Amnesty International – men också genom organisationen Internet Sans Frontiers, ISF.

– Vi förstår inte varför Millicom, med ett gott internationellt rykte, låter sitt dotterbolag Tigo vara ett redskap för regimen genom att censurera sina kunders åtkomst till sociala medier och internet i Tchad, säger Julie Owono, vd för Internet Sans Frontiers, ISF, i en intervju med SvD.

Annons
Annons

Operatören har uppgivit till oss i informella samtal att det är regeringen som ligger bakom kravet på restriktioner.

Efter den omfattande censuren valde ISF att dra Tigo inför rätta för att få en förklaring till bolagets beslut att blockera kundernas åtkomst till sociala medier, berättar Julie Owono.

– Där framkom att det var efter instruktioner från regeringen i Tchad. Därmed hade Tigo brutit mot konsumenternas rättigheter, säger hon.

Även i en rapport från Amnesty om Tchad, som publicerades i somras, uppmärksammas Tigos delaktighet i regimens strategi att begränsa invånarnas möjlighet att använda sociala medier.

– Blockeringen av sociala medier i Tchad är en fråga vi har tagit upp officiellt och i vår dialog med regeringen. Hittills är det enda svar vi fått från dem är att det är tekniska problem hos operatören som ligger bakom. Men operatören har uppgivit till oss i informella samtal att det är regeringen som ligger bakom kravet på restriktioner, säger Tity Agbahey vid Amnesty till SvD.

Genom sina åtgärder agerar Millicom också stick i stäv mot både sina egna riktlinjer om att respektera mänskliga rättigheter och att främja yttrandefriheten – och FN:s riktlinjer. Bolaget anslöt sig 2016 till UN Global Compact, där Millicom åtar sig att följa FN:s tio principer för företagande och mänskliga rättigheter. I ett brev till FN:s generaldirektör, undertecknat av Millicoms vd Mauricio Ramos, står att läsa:

”Vi åtar oss att göra Global Compact och dess principer till en del av vårt företags strategi, kultur och dagliga verksamhet”.

Annons
Annons

Mauricio Ramos, vd på Millicom.

Foto: MillicomBild 1 av 1

Bolaget är också på pappret starkt engagerat i branschorganisationer som bland annat arbetar för att stärka och skydda kundernas rättigheter och yttrandefrihet, till exempel Global Network Initiative (GNI), som verkar bland annat för att förhindra censur och stödja yttrandefrihet.

Mauricio Ramos, vd på Millicom.
Mauricio Ramos, vd på Millicom. Foto: Millicom

ISF startade i början på året en kampanj riktad mot Millicom, för att uppmärksamma omvärlden på bolagets agerande i Tchad. ISF har tidigare har drivit liknande kampanjer om fritt internet i bland annat Kamerun där den franska operatören Orange och Sydafrikanska operatören MTN kritiserats för att censurera sina kunders internetåtkomst i linje med regimens vilja.

Men i den nya kampanjen är Tigo och de andra mindre operatörerna i Tchad i skottgluggen. Situationen är kritisk, menar Julie Owono.

– Tigo bryter mot sina kunders rättighet att fritt få åtkomst till information online och deras möjlighet till yttrandefrihet via sociala medier. Bolaget har inte gjort något för att mildra effekten av censuren som sker på uppdrag av regeringen i Tchad. Kunderna har inte heller erbjudits någon kompensation för att de inte får det de betalar för, internetåtkomst, säger Julie Owono.

Millicom medger dock att situationen i Tchad och Tigos roll att begränsa tillgången till sociala medier är negativ för kunderna.

Annons
Annons

Från Millicoms sida är förklaringen till åtgärderna i Tchad enkel: man följer lagen i Tchad.

– Under årens lopp har Millicom från tid till annan instruerats av Tchads regering att stänga av några av de tjänster som erbjuds och blockera sina kunders tillgång till olika internetbaserade tjänster. Dessa krav har stöd i lagstiftningen och de villkor som är förenat med bolagets mobillicens, säger en talesperson på Millicom i en skriftlig kommentar till SvD.

Vilken information om censurering och blockering av internet har Tigo gett sina kunder?

– Millicom har på grund av lokal lagstiftning inte kunnat informera sina kunder om varför tjänster har blockerats, skriver bolaget.

Millicom medger dock att situationen i Tchad och Tigos roll att begränsa tillgången till sociala medier är negativ för kunderna.

– Tchads invånare har rätten till yttrandefrihet online. Nedstängning av funktioner påverkar också människor som är beroende av kommunikation för att kunna arbeta. Det kan påverka möjligheten till ekonomisk tillväxt i landet och går emot FN:s hållbarhetsmål om att öka tillgängligheten och sänka priserna på internetåtkomst i de minst utvecklade länderna till 2020.

Millicom skriver också till SvD att bolaget uppmärksammat ISF:s kampanj mot verksamheten i Tchad. Millicom har dock inte tagit kontakt med ISF men skriver att man hoppas att kunna föra en konstruktiv dialog utanför eller i organisationen Global Networks Initiative där både Millicom och ISF är medlemmar.

Så sent som i mitten av mars blev det offentligt att Millicom är på väg att lämna Tchad. Verksamheten är under försäljning till den marockanska operatören Maroc Telecom.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons