Annons

Stockholms narkomaner vill ha det som i Skåne

Foto: Simon Rehnström

Narkotikadödligheten är rekordhög i Sverige, men vården är ojämlik. Nu sneglar Stockholms narkomaner avundsjukt på det fria vårdvalet i Skåne.

– Det gäller sig att fråga sig vad dessa liv är värda, säger Niklas Eklund, ordförande för Brukarföreningen.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Brukarföreningens ordförande Niklas Eklund och Tommy Mellberg.

Foto: Simon Rehnström Bild 1 av 1

– Är det här man kan få rena verktyg?

Mannen knackar på hos Brukarföreningen i Slakthusområdet i södra Stockholm. Han försvinner in bakom en dörr och kommer snart ut med en påse kanyler i handen.

Hit kommer dagligen omkring 60 narkomaner. För att få byta sina sprutor, låna telefonen, eller för att få annan hjälp. Verksamheten är inofficiell, men tolereras av de styrande i region Stockholm.

Ordföranden Niklas Eklund säger att föreningen når människor som aldrig kommer i kontakt med vården. Och att man räddar liv.

– Regionen ställer en massa frågor för att man ska få vård. Men vi tar emot vem som helst.

På Brukarföreningen har man ett ansträngt förhållande till vården inom Stockholms län. Tillgängligheten upplevs som låg och väntetiderna långa, särskilt sommartid. Enligt Brukarföreningen får opioidmissbrukare i Stockholm vänta mellan tre och sex månader för att få hjälp med så kallad läkemedelsassisterad behandling, Laro.

– Det är vansinne. Det gäller att folk får hjälp när de är motiverade att söka den, säger Niklas Eklund.

Knappt ettusen personer dör årligen av narkotikarelaterade orsaker i Sverige. Det är det näst högsta antalet drogdöda per capita i hela Europa, enligt EU:s drogbyrå EMCDDA. Omkring 80 procent av de som dör har missbrukat opioider av olika slag. Det vill säga heroin eller läkemedel med liknande sammansättning, så som morfin eller metadon.

Annons
Annons

Brukarföreningens ordförande Niklas Eklund och Tommy Mellberg.

Foto: Simon Rehnström Bild 1 av 1

Niklas Eklund säger att de på Brukarföreningen årligen förlorar mellan 60 och 80 medlemmar, och att det inte är av naturliga orsaker.

– Vi har en väldigt hög dödlighet i form av överdoser och också en väldigt hög andel självmord. Sitter du där på en skitig toalett med heroinet i handen har du ingenting att förlora. Hur lätt är det inte då att ta lite extra?, säger Niklas Eklund.

Brukarföreningens ordförande Niklas Eklund och Tommy Mellberg.
Brukarföreningens ordförande Niklas Eklund och Tommy Mellberg. Foto: Simon Rehnström

Det finns ingen statistik för hur många som faktiskt missbrukar opioider i Sverige, säger Björn Johnson, som är docent i socialt arbete vid Malmö universitet.

– Det är en brist, eftersom vi inte kan bedöma om vården når tillräckligt många. Men baserat på den ökade dödligheten misstänker jag att gruppen ökat ganska kraftigt.

Det står hursomhelst klart att tillgången till vård skiljer sig kraftigt åt över landet: Socialstyrelsen har länge påtalat ojämlikheten. Läkemedelsassisterad behandling erbjuds överallt, men tillgängligheten och kunskapsnivån varierar stort.

Årliga uppföljningar visar också att samordningen mellan landstingen och kommunerna fungerar dåligt när det gäller missbruksvården. I den senaste enkäten svarade färre än hälften av kommunerna att de hade en överenskommelse med landsting eller regioner om hur vården ska bedrivas.

Bäst i klassen, enligt de forskare och experter som SvD talat med, är Region Skåne. Där ingår Laro i det fria vårdvalet sedan fem år. Reformen har lett till ökad tillgänglighet och att fler kommer i vård. En utvärdering från Malmö universitet från 2017 visade att antalet mottagningar hade mer än fördubblats.

– Det byggde på ett mycket stort engagemang från politiker i Region Skåne, framförallt från Miljöpartiet och Alliansen, säger Björn Johnson, en av forskarna som gjort utvärderingen.

Hos Brukarföreningen i Stockholm sneglar man nu avundsjukt på reformen i Skåne.

– Vi får vänta mellan tre till sex månader, men i Skåne tar det fem dagar. Hur kommer det sig?, säger Niklas Eklund.

Han säger att många liv skulle sparas om tillgängligheten förbättrades även för Stockholms narkomaner.

– Det skulle troligtvis bli dyrare under någon mandatperiod, av den enkla anledningen att det sannolikt skulle bli fler som söker. Men det gäller att fråga sig: Vad är dessa liv värda?

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons