Annons

Stockholmsvården oroas över beslut: ”Ojämlikt”

Foto: Tomas Oneborg

Om akutsjukhusen i Stockholm slutar samarbeta kommer patienterna att drabbas. Särskilt under sommartid då marginalerna är små.

– Vi riskerar en väldigt ojämlik vård i Stockholm, säger Manar Radif, akutläkare på S:t Görans sjukhus.

Under strecket
Publicerad
Foto: Tomas Oneborg

Bengt Sparrelid, vice ordförande i läkarföreningen på S:t Görans sjukhus, här tillsammans med Klara Söderberg från Södersjukhuset.

Foto: Malin Hoelstad
Foto: Tomas Oneborg

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm har beslutat att samtliga akutsjukhus ska ha minst dubbelt så många intensivvårdsplatser under sommaren jämfört med i fjol. Dessutom ska varje enskilt sjukhus stå redo att öka på med ytterligare IVA-platser om det behövs.

Det är ett tufft beting för sjukhusen när de samtidigt ska klara personalens semestrar. Men det som rör upp känslorna allra mest på flera sjukhus är skrivningen i beslutet att ”varje sjukhus ska kunna hantera behovet av intensivvård inom sitt respektive upptagningsområde utan att andra medicinska prioriteringar än vanligt behöver göras”.

– Det är väldigt problematiskt. En av poängerna i Stockholm är ju att sjukhusen hjälper varandra, inte att vi jobbar som isolerade öar. Det leder till en kraftig snedfördelning om vi inte får skicka patienter mellan sjukhusen i sommar, säger Manar Radif, läkare på akutmedicinkliniken S:t Göran.

Foto: Tomas Oneborg
Annons
Annons

Bengt Sparrelid, vice ordförande i läkarföreningen på S:t Görans sjukhus, här tillsammans med Klara Söderberg från Södersjukhuset.

Foto: Malin Hoelstad

Hon tar sitt eget sjukhus som exempel. S:t Göran har numera Stockholms största akutmottagning och har dessutom varit det sjukhus i landet som tagit emot flest covid-19-patienter. Däremot har S:t Göran inte den mest omfattande intensivvården i Stockholm.

Normalt finns åtta IVA-platser, men sommartid har S:t Göran bara sex. Med en fördubbling i sommar måste man upp till minst tolv IVA-platser.

– Om man jämför med Nya Karolinska som har en jätteliten akut med få patienter men däremot en omfattande intensivvård blir det väldigt fel om varje sjukhus bara ska tänka på sitt och inte helheten. Vi får enorma påfrestningar om inte regionen tar ansvar för samordningen. Sjukvården ska vara jämlik och ges till dem med störst behov nu blir det en diskriminering utifrån var man bor, säger Manar Radif till SvD.

Mikael Nilsson förstår oron på S:t Görans sjukhus. Han är akutläkare och ett av huvudskyddsombuden på Karolinska universitetssjukhuset. Han menar att beslutet går stick i stäv med grundtanken att man ska samarbete inom sjukvården.

– Hälso- och sjukvårdslagen innebär ju inte att man ska få vård på ett visst sjukhus utan där man har bäst möjligheter att klara medborgarnas vårdbehov. Det här beslutet är inte välgrundat, det dyker upp från ingenstans och utan dialog med oss.

Bengt Sparrelid, vice ordförande i läkarföreningen på S:t Görans sjukhus, här tillsammans med Klara Söderberg från Södersjukhuset.
Bengt Sparrelid, vice ordförande i läkarföreningen på S:t Görans sjukhus, här tillsammans med Klara Söderberg från Södersjukhuset. Foto: Malin Hoelstad
Annons
Annons

För Bengt Sparrelid, vice ordförande i läkarföreningen på S:t Görans sjukhus, menar att ersättningarna påtagligt måste höjas till den personal som blir av med delar av sina semestrar.

– Ska sjukhusen minst fördubbla intensivvården och även ha 200 fler vårdplatser öppna än förra sommaren kommer det helt klart att påverka semestrarna. Men vill regionen styra och ställa och frångå regler och lagar måste man betala för det.

Johan Styrud är ordförande i Stockholms läkarförening. Han förutsätter att personalen får sina lagenliga fyra veckor i sommar.

– Men det blir slitigt, nu börjar det vanliga inflödet av akutpatienter öka igen, inte bara corona-patienter. Men jag kan inte tro att regionen vill att sjukhusen ska sluta samarbeta, det måste vara en lapsus.

Region Stockholms chefläkare Johan Bratt säger till SvD att ”grundprincipen är att varje sjukhus ska klara av sitt eget geografiska upptagningsområde”.

– Sedan kan det komma lägen där vi behöver hjälpas åt precis som tidigare somrar. Men det här beslutet är initierat av att alla måste rigga upp för att klara det område man primärt ansvarar för.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons