Annons

”Stödpaketet är ett gigantiskt experiment”

Finansminister Magdalena Andersson bör vara mer självkritisk när det gäller problemen med stöden till företag, menar artikelförfattaren.
Finansminister Magdalena Andersson bör vara mer självkritisk när det gäller problemen med stöden till företag, menar artikelförfattaren. Foto: Henrik Montgomery/TT

Utlovade stöd till företag är en tilltrasslad röra av förbehåll, restriktioner, straff och administration. Regeringen bör förenkla och även fortsätta med sänkt arbetsgivaravgift, skriver Mattias Andersson, Småföretagarnas Riksförbund.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

DEBATT | CORONAVIRUSET

Semesterperioden börjar närma sig sitt slut och de företagare och anställda som inte tvingats bort från arbetsmarknaden går tillbaka till jobbet för att planera och starta höstens verksamhet. Men precis som i våras kommer coronapandemin ligga som en våt filt över landets näringsliv. Osäkerhet och ovisshet kommer att prägla denna höst likt irriterande och kliande höstblåsor och behovet av tydliga spelregler från regering och myndigheter är av stor betydelse för landets småföretagare. Då går det inte att fortsätta bedriva den kortsiktiga kvartalspolitik som präglat vårens politiska budgetutspel.

Regeringen aviserade under våren stödpaket på 188 miljarder kronor för att rädda jobb och öka företags möjlighet att undvika nedläggningar och konkurs. Dessa stödåtgärder får betraktas som ett gigantiskt experiment med svag empiri och när tidsgränserna för dessa insatser nu passerats och summeras kan det konstateras att de då nödvändiga och snabba insatserna inte gett landets småföretagare det stöd som behövts. För många små företag har stödens utformning varit som att luta sig mot ett duschdraperi.

Annons
Annons

Därför är det heller inte så konstigt att endast cirka 64 miljarder av budgeterade insatser utbetalats, huvudsakligen till storföretag, vilket ger en nyttjandegrad på runt 34 procent. Magdalena Andersson kommenterar i nyhetsprogrammet Rapport denna summering med att ”det överraskat alla att det inte kommit in fler ansökningar till Skatteverket”. När finansministern säger ”alla” är det troligtvis alla de på regeringskansliet som inte lyssnat på Småföretagarnas Riksförbunds och andra näringslivsorganisationers kritik mot de komplicerade regelverk som kringgärdar stödinsatserna.

Finansministerns snabba och spontana analys av den låga nyttjandegraden var att företagen väntar med att göra ansökningarna till efter sommaren eller att behovet varit mindre än väntat och att svenska företag går bättre än man befarade. Endast i en bisats uttrycker finansministern viss självkritik genom att nämna att vissa åtgärder skulle kunna utformas på annat sätt.

Småföretagare är snabba att göra nödvändiga åtgärder vid förändringar, men även snabba på att göra en riskanalys om arbetsinsatsens kostnad, risk och tidsåtgång kan generera positivt ekonomiskt utfall för utfört arbete. Det kan då konstateras utifrån nyttjandet av regeringens stödinsatser att företagsakuten, omställningsstödet och hyresstödet alla utgör delar av ett praktfiasko och att företag/företagare gjort bedömningen att en ansökan om stöd inte är värt den arbetsinsats och risk som kringgärdar dessa stöd. Omställningsstödet har haft en nyttjandegrad på 1,6 procent och hyresstödet har haft en nyttjandegrad på endast 0,5 procent. Detta är inte förvånande då dessa politiska experiment är en tilltrasslad röra av förbehåll, restriktioner, sanktioner, vite, straff, administration och skyldigheter.

Annons
Annons

De krispaket som haft högst nyttjandegrad i förhållande till regeringens budgeterade miljarder är sjuklön, permitteringsstöd och sänkta arbetsgivaravgifter. Sjuklönestödet har haft en nyttjandegrad på 56 procent men får betraktas som en insats för att minska smittspridning.

Permitteringsstödet har med viss rätta hyllats då denna insats bedöms ha förhindrat massarbetslöshet och har hittills en nyttjandegrad på 28 procent. Enligt Tillväxtverkets statistik kring korttidsarbete omfattas cirka 570 000 anställda av stödet och nettobeviljat belopp utgår hittills till cirka 27 miljarder kronor. Korttidspermittering är primärt inte ett företagsstöd utan i första hand avsett att hålla ner arbetslöshetsstatistiken och det blir fel när regeringen aviserar korttidspermittering som ett direkt stöd till företagen, när det i själva verket handlar om att rädda statens ekonomi. För vad skulle det kosta staten om ytterligare 300 000 personer skulle bli öppet arbetslösa? Enligt ett räkneexempel på ekonomifakta.se finns en beräkning som visar att staten gör en vinst på cirka 25 000 kr/månad för varje person som går från arbetslöshet till ett arbete med en månadslön på 22 000 kronor. Med detta exempel som utgångspunkt skulle kostnaden för staten bli cirka 60 miljarder per år om 300 000 av de 570 000 korttidspermitterade anställda istället skulle bli arbetslösa. Det är därför inte konstigt att regeringen lyfter denna insats till skyarna.

Den stödinsats som visat sig mest användbar och enkel för småföretag att hantera har varit den sänkta arbetsgivaravgiften som avslutades den 30 juni. Den sänkta arbetsgivaravgiften har haft en nyttjandegrad på 82 procent och har för landets småföretagare varit den mest värdefulla insatsen, då den varit enkel i sin utformning och reducerat företagens faktiska kostnader för arbetskraft.

En fortsatt sänkt arbetsgivaravgift skulle stärka drivkrafterna för människor att ägna sig åt företagande, förbättra företagens lönsamhet och leda till att fler arbetstillfällen skapas. När regeringens semesterlunk snart övergår till budgetförhandlingar föreslår därför Småföretagarnas Riksförbund att en förlängning av sänkt arbetsgivaravgift resten av året omedelbart aviseras.

Pandemin är långtifrån över och är tillsvidare det normaltillstånd som råder. För att orka med detta maratonlopp och hantera den ovisshet som råder krävs tydlighet, beslutsamhet och långsiktighet. Vårens experimentella kvartalspolitik är ett dåligt plåster på företagens skavande höstblåsor.

Mattias Andersson
näringspolitisk samordnare, styrelseledamot, Småföretagarnas Riksförbund

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons