Annons

”Stoppa bidrag till rikas bilkörning”

Klimatutsläppen minskar inte i tillräcklig takt. Miljontals unga världen runt vänder sig nu till vuxenvärlden och kräver att vi ska agera. Ett bra sätt att agera snabbt vore att göra upp med det ekonomiska system som subventionerar och cementerar det fossila beroendet. Att sluta göra fel, skriver Karolina Skog (MP).

Under strecket
Publicerad

Karolina Skog (MP).

Foto: Åsa Westerlund, Daniella Backlund

Karolina Skog (MP).

Foto: Åsa Westerlund, Daniella Backlund
Karolina Skog (MP).
Karolina Skog (MP). Foto: Åsa Westerlund, Daniella Backlund

DEBATT | KLIMAT

Att beskatta utsläpp funkar. Sedan de första miljöskatterna infördes på 1970-talet har de bland annat lett till att hälsofarliga utsläpp minskat kraftigt. Men vi är långt ifrån färdiga. Tvärtom är det riktigt bråttom att öka takten. Trots att alla vet att generell beskattning är det mest effektiva för att få ner utsläppen så har vi kvar en lång rad av undantag och stöd till utsläpp. Det är hög tid att rensa bland undantagen och sluta upp med att stötta förlegad teknik och destruktiva vanor. Det är dags att sluta curla utsläpparna.

När OECD granskat Sveriges miljöpolitik lyfter de fram vikten av att avlägsna vad de kallar miljömässigt snedvridande incitament som undantag från drivmedelsskatt, reseavdrag och reglerna för tjänstefordon. Enligt OECD skulle kostnadseffektiviteten av Sveriges miljöpolitik tjäna på en reform av dessa stödåtgärder. Även det klimatpolitiska rådet slår i sin färska rapport ner på de fossila subventionerna och trycker i sina rekommendationer på att sänkt koldioxidskatt inte bör användas som näringspolitisk stöd.

Annons
Annons

Av alla subventioner sticker reseavdraget och bilförmånerna ut. Att betala rika människor för att de kör bil till och inom våra städer är särdeles dumt. Bra är att partierna i riksdagen är överens om att göra om reseavdragen till ett system som faktiskt gynnar de som bor på landsbygden, så som det var tänkt från början.

Nästa steg bör vara att modernisera reglerna för bilförmåner som utvecklats till ett bidrag till rika män i städerna. Detta eftersom förmånsvärdet ligger betydligt lägre än den faktiska kostnaden. Vi vet att det framför allt är höginkomsttagare som nyttjar bilförmåner. Att människor som kan betala för sig på det sättet får statlig rabatt på bilkörande är inget annat än skandal. Miljöskadliga subventioner stärker ekonomiska skillnader och att ta bort dem utgör en jämlikhetsreform.

En välkänd baksida med subventioner är att de har en tillbakahållande effekt på effektivisering och teknikutveckling. Detta gäller i synnerhet inom industrin där drivkrafterna i hög utsträckning präglas av att minskade kostnader. Fyrpartisamarbetet har påbörjat arbetet tillsammans på ett utmärkt sätt genom att avisera att flera miljöskadliga subventioner ska tas bort redan i år. Nedsättningen av miljöskatter för kraftvärme och gruvnäring upphör.

Subventionerna på utsläpp har inte uppkommit för att folk gillar föroreningar utan för att skydda svensk produktion. Frågan vi måste ställa oss är om att hålla gammal teknik under armarna verkligen är bästa sättet att stötta svensk industri och livsmedelsförsörjning. Investeringar i utveckling av morgondagens lösningar är både god näringslivspolitik och en möjlighet att ta det ansvar för framtiden som våra barn kräver att vi ska ta.

Titta dina barn i ögonen och berätta att det viktiga nu är att ta strid för fortsatta bilförmåner. Eller erkänn att klimatfrågan är så stor att vi inte har alla lösningar på plats, men en bra start är att sluta göra fel.

Karolina Skog
ekonomiskpolitisk talesperson (MP)

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons