Annons

”Stoppa dem som vill bota sexuell läggning”

Foto: Erik Simander/TT

Ingen ska få höra att deras identitet kan ”botas”. Sverige bör göra som flera andra europeiska länder, och förbjuda det som kallas konverteringsterapi. Det skriver M-debattörerna Petra Douhane, Kim Nilsson och Ulrika Heindorff.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | SEXUELL LÄGGNING

I år är det 40 år sedan Socialstyrelsen tog bort homosexualitet ur sjukdomsregistret. Sedan slutet av 1980-talet har svenska homosexuella gradvis fått allt större rättigheter. Rätten till så kallat registrerat partnerskap (1995), rätten till samkönad adoption (2003) och rätten att ingå samkönat äktenskap (2009).

Vi är stolta över utvecklingen som skett när det kommer till hbtq-personers rättigheter i Sverige. Men det finns mycket kvar att göra. Idag tillåts behandlingsformen konverteringsterapi, också kallad repetitiv terapi, som syftar till att ändra en individs sexuella läggning eller undertrycka en individs könsidentitet.

Det bygger på ett antagande att lesbisk, homosexuell, bi eller trans är en psykisk sjukdom som kan ”botas”. Ingen ska behöva få höra att deras identitet kan ”botas”. Denna form av terapi verkar vara en kvarleva från tiden då homosexualitet var klassat som en sjukdom – detta är helt oacceptabelt.

I flera europeiska länder har man redan fattat beslut om att förbjuda konverteringsterapi. EU har förkastat denna form av behandling och i Tyskland, Storbritannien och på Irland är processerna påbörjade för att förbjuda det.

Annons
Annons

Här måste Sverige också agera om vi vill fortsätta vara ett land i framkant för hbtq-rättigheter. Vi måste värna om det faktum att vi var ett av de första länderna som slog ett slag för hbtq-personers livssituation och rättigheter - låt oss fortsätta vara ett föregångsland för lika rättigheter!

Det är bedrövligt och ett hot mot mänskliga rättigheter och medborgares trygghet att Sverige ännu inte tagit sitt ansvar och förbjudit denna terapiform som är både skadlig och oetisk.

Vi måste bli fler som tar ställning mot denna form av terapi. Nationellt bör konverteringsterapi förbjudas i Sverige. 

Hälso- och sjukvården samt tillsynsmyndigheter behöver tydligt kommunicera att denna omänskliga form av behandling där syftet är att ”bota” homosexuella, bi och transpersoner inte ska användas.

Konverteringsterapi är inte vägen framåt utan en strävan bakåt i tiden – detta måste vi ändra på. Ingen ska behöva höra att deras identitet och sexuella läggning kan botas!

Petra Douhane (M)
ledamot förbundsstyrelsen Öppna Moderater
Kim Nilsson (M)
förbundsordförande Öppna Moderater
Ulrika Heindorff (M)
riksdagsledamot, ledamot i Socialutskottet

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons