Annons

”Stoppa EU-parlamentets dyra flyttkarusell”

Två av Europas stats- och regeringschefer, Tysklands Angela Merkel och Österrikes Sebastian Kurz, har nyligen haft modet att säga de förbjudna orden: Europaparlamentet bör ha ett säte. Jag uppmanar starkt Stefan Löfven att göra likadant. Det skriver Anna Maria Corazza Bildt (M), Europaparlamentariker.

Under strecket
Publicerad

Anna Maria Corazza Bildt.

Foto: Fredrik Persson/TTBild 1 av 1

Anna Maria Corazza Bildt.

Foto: Fredrik Persson/TTBild 1 av 1
Anna Maria Corazza Bildt.
Anna Maria Corazza Bildt. Foto: Fredrik Persson/TT

DEBATT | EUROPAPARLAMENTET

Europaparlamentets roll i EU-samarbetet blir allt viktigare. Stats- och regeringschefer från jordens alla hörn kommer för att föra dialog med oss parlamentariker, och genom dem Europas medborgare. Med Lissabonfördraget är Europaparlamentet med och stiftar lagar tillsammans med medlemsstaterna i Ministerrådet på nästan alla områden. För att det samarbetet ska fungera effektivt krävs att vi befinner oss geografiskt nära de andra institutionerna.

Som Europaparlamentariker får jag ofta samma fråga: varför accepteras Europaparlamentets flyttcirkus mellan Bryssel och Strasbourg trots att det är ett uppenbart slöseri? Gång efter annan går känslorna höga i den här frågan – och det med rätta.

Allt mer av det dagliga arbetet sker i Bryssel. Dock står det i EU-fördraget från 1992 att parlamentet varje år ska hålla 12 plenarsessioner i Strasbourg.

Annons
Annons

Det är faktiskt ingen småsak. Tusentals personer måste varje månad resa och spendera tre nätter i Strasbourg. Byggnaderna måste värmas upp och underhållas året runt. Officiella uppskattningar pekar på att kostnaden ligger på nästan 1,2 miljarder kronor varje år, och att flytten bidrar med utsläpp på 19 000 ton CO² årligen.

EU måste vara konsekvent för att vara trovärdigt. Vi måste leva som vi lär. När vi beslutar om kostnads- och energieffektiviseringar i alla andra delar av samhället måste vi faktiskt också se över vår egen verksamhet.

År efter år röstar parlamentet med stor majoritet för att få ett slut på flyttcirkusen, men det är Ministerrådet som enhälligt måste ta beslutet eftersom det krävs en fördragsändring. Men under artikel 48 av Lissabonfördraget kan parlamentet uppmana EU:s regeringar att ändra fördragen.

Med parlamentsgruppen för Ett säte, Single Seat, som jag är ordförande för, har vi under åren byggt upp ett brett stöd över nationalitets- och partigränser. Vi vill ha ett Europaparlament som är effektivare, mindre kostsamt och mer klimatsmart. Single Seat står för demokrati, för Europa och för dialog. Vi arbetar för att parlamentet ska utnyttja alla verktyg i sin verktygslåda för att få till en förändring. Målet är att Europaparlamentet, som alla andra parlament i världen, ska kunna bestämma när, var och hur det sammanträder.

Vi känner också ett ansvar att inte låta frågan om parlamentets säten falla i händerna på populister för att användas emot EU.

Nu när vi arbetar på EU:s nya långtidsbudget måste EU:s regeringar ta sitt ansvar och se till att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt. Efter Storbritanniens utträde kommer budgeten krympa och det blir än mer oförsvarbart att fortsätta pendlandet. Brexit visar också faran med att slå dövörat till när medborgarna uttrycker oro över onödiga utgifter.

Annons
Annons

Inför toppmötet i slutet av juni skickade Single Seat brev till alla stats- och regeringschefer med en uppmaning att öppna en debatt om parlamentets säten och föra upp frågan på Rådets agenda. När vi skickade ett liknande brev i början av 2016 fick vi inget svar från Sveriges statsminister, men det är nu dags att regeringen Löfven tar mod till sig och tar ställning.

Givetvis måste varje lösning inkludera en konstruktiv dialog med Frankrike och när president Macron i april gästade Europaparlamentet tog jag därför upp frågan. Vi måste hitta en win-win för alla berörda. Angela Merkels uttalande är en öppning, och Europas medborgare förväntar sig att vi smider medan järnet är varmt.

Strasbourg är och kommer alltid vara en symbol för fred och försoning i Europa. Staden ligger på gränsen mellan Tyskland och Frankrike och har under årens lopp skiftat tillhörighet många gånger. Men det beror inte på att Europaparlamentet sammanträder där. EU får inte låta denna mäktiga symbol för fred bli en symbol för slöseri.

Det finns inget omöjligt uppdrag om medborgarna kräver det – det är dags att nu gå från ord till handling!

Anna Maria Corazza Bildt (M)
Europaparlamentariker,
ordförande för Single Seat, parlamentsgruppen för att Europaparlamentet ska ha ett säte

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons