Annons

”Stoppa stöldgodset nu – ministern ser inte allvaret”

Foto: Pontus Lundahl/TT

Tullverket måste få utökade befogenheter. Vi kräver att regeringen visar handlingskraft och genomför det som riksdagen beslutat för att komma åt stöldligorna, skriver Hampus Hagman (KD).

Under strecket
Publicerad

Hampus Hagman (KD).

Foto: Henrik Montgomery/TT

DEBATT | KRIMINALITET

Det är lätt att förstå och hålla med om den frustration som ett flertal företrädare för olika branschorganisationer känner inför att stöldgods i stort sett obehindrat förs ut ur landet (SvD 9/6). Problemet kräver precis som branschorganisationerna skriver flera lösningar, som ökad polisnärvaro och kännbara påföljder – men också större befogenheter för tullen.

Att ge Tullverkets tjänstemän befogenhet att stoppa fordon på väg ut ur landet vore en förhållandevis enkel åtgärd som skulle kunna ge stor effekt. Riksdagen har redan uttryckt att detta bör ske genom ett tillkännagivande till regeringen, som fanns med i Kristdemokraternas och Moderaternas budgetförslag som antogs i vintras.

Jag har under våren ställt frågor till finansministern om när dessa befogenheter kan vara på plats, men tyvärr verkar inte finansministern och regeringen se allvaret i problemet. När jag i mars ställde en skriftlig fråga till finansministern fick jag svaret att regeringen inväntar slutredovisning av ett uppdrag som bland annat Tullverket har. Därefter ska regeringen analysera frågan för att överväga eventuella åtgärder.

Annons
Annons

Hampus Hagman (KD).

Foto: Henrik Montgomery/TT

Det finns två problem med detta. Det mest uppenbara är att den slutredovisning som regeringen hänvisar till ska komma först i februari 2020. Det är över ett år efter att riksdagen lämnat sitt tillkännagivande. Först då ska regeringen börja analysera ett eventuellt behov av lagstiftning, vilket alltså innebär att det sannolikt dröjer ytterligare ett antal år innan detta är på plats. Samtidigt pågår brottsligheten och utförseln av stöldgods ur landet. Denna brist på handlingskraft drabbar alla de organisationer som häromdagen skrev i SvD, men givetvis också mängder av privatpersoner där inte minst äldre är drabbade.

Det andra problemet med regeringens resonemang är ännu större. I själva utformningen av uppdraget som finansministern i sitt skriftliga svar till mig hänvisade till står det att Tullverket ”inom ramen för sina befogenheter” ska bidra till att öka upptäcktsrisken vid utförsel av stöldgods. Det riksdagen beslutat om, och det som krävs för att uppnå det som branschorganisationerna vill, är utökade befogenheter. Den slutredovisning som finansministern och regeringen väntar på kommer alltså inte svara mot det riksdagsbeslut som finns.

Eftersom regeringens svar inte var tillfredsställande begärde jag också att finansministern skulle komma till riksdagen för att utveckla svaren på dessa frågor. Finansministern sa då bland annat att polisen, tullen och Kustbevakningen ska samverka bättre och att tullen har möjlighet att ringa polisen om man misstänker stöldgods. Det är knappast tillfredställande svar. Samverkan mellan myndigheter är givetvis bra, och Polisen gör ett mycket bra arbete utifrån de förutsättningar som finns.

Men för att verkligen komma åt brottsligheten och stöldligorna krävs fler verktyg. Kristdemokraternas besked, som vi vunnit riksdagens bifall för, är att Tullverket ska ges befogenhet att kvarhålla misstänkt stöldgods som är på väg att föras ut ur landet. Brottsoffren, oavsett om det handlar om den som fått inbrott i sin bostad, äldre som bestulits eller butiker som utsatts för rån, förtjänar upprättelse. Vi kräver att regeringen visar handlingskraft och genomför det som riksdagen beslutat, nu.

Hampus Hagman
riksdagsledamot (KD)

Hampus Hagman (KD).
Hampus Hagman (KD). Foto: Henrik Montgomery/TT
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons