Annons

Stora brister vid boenden för ensamkommande

Låg bemanning och dåligt brandskydd. Det är exempel på sådant som ljusskygga riskkapitalägda boenden har prickats för, visar SvD Näringslivs genomgång.

Under strecket
Publicerad

Flera av de riskkapitalägda bolagen har prickats av IVO, bland annat för bristande brandskydd. Pojken på bilden har inget samröre med texten.

Foto: John Alexander Sahlin/TTBild 1 av 2

SvD:s team reste till München, där tusentals flyktingar tar emot och förs vidare till olika boenden.

Foto: Pi FriskBild 2 av 2

Flera av de riskkapitalägda bolagen har prickats av IVO, bland annat för bristande brandskydd. Pojken på bilden har inget samröre med texten.

Foto: John Alexander Sahlin/TTBild 1 av 1
Flera av de riskkapitalägda bolagen har prickats av IVO, bland annat för bristande brandskydd. Pojken på bilden har inget samröre med texten.
Flera av de riskkapitalägda bolagen har prickats av IVO, bland annat för bristande brandskydd. Pojken på bilden har inget samröre med texten. Foto: John Alexander Sahlin/TT

Det är bråda dagar på Inspektionen för vård och omsorg, IVO. I år väntas fler ensamkommande flyktingbarn till Sverige än något tidigare år – och det är IVO som ska granska att barnen inte far illa på sina boenden när de börjar sitt nya liv i Sverige.

Men trots att kraven på hem för vård eller boende, så kallade hvb-hem, är tydliga så brister bolagen i rutinerna.

Riskkapitalägda Attendo Individ och Familj har vid flera tillfällen prickats av Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, visar en genomgång som SvD Näringsliv gjort av ärenden från 2014 och 2015.

Bland annat har räddningstjänsten riktat kritik mot Attendos boende för ensamkommande barn i Teckomatorp eftersom brandskyddet inte var tillräckligt bra.

Det är sådant tryck nu att boenden kanske inte kan anställa rätt kompetens.

Annons
Annons

SvD:s team reste till München, där tusentals flyktingar tar emot och förs vidare till olika boenden.

Foto: Pi FriskBild 1 av 1

Och det finns en risk att alla oegentligheter inte upptäcks.

– Det är sådant tryck nu att boenden kanske inte kan anställa rätt kompetens, säger Paula Wallenius, enhetschef för Sigtunas mottagning av ensamkommande flyktingbarn.

Förra året noterade IVO till exempel att ett av Attendos boende i Göteborg hade så låg grundbemanning att det kunde leda till bristande säkerhet och kvalitet. Tillsynsmyndigheten var mycket kritisk (se Attendos kommentar här nedanför).

Samtidigt framgår att Attendo Familj och Individ minskade antalet anställda förra året. Från 623 heltidstjänster år 2013 till 593 i fjol.

Ingen högt uppsatt chef på Attendo vill ställa upp på en intervju över telefon. Kommunikationschef Stefan Svanström skriver i ett mejl till SvD Näringsliv:

– Vi anpassar hela tiden verksamheten efter de behov som finns för att hålla en god kvalitet, bra arbetsmiljö och nöjda brukare.

SvD:s team reste till München, där tusentals flyktingar tar emot och förs vidare till olika boenden.
SvD:s team reste till München, där tusentals flyktingar tar emot och förs vidare till olika boenden. Foto: Pi Frisk

**IVO har i dagarna, **med anledning av det ökade antalet barn, ändrat riktlinjerna så att det kan bo fler än ett ensamkommande barn i ett rum. Men trots att kostnaden per barn då sjunker har de privata aktörerna, som Investorägda Aleris, inte sänkt priserna.

Samtidigt är priserna generellt högre hos de privata aktörerna. Som exempel kan nämnas att Attendos transitboende i Solna, ett boende där barnen bor de första nätterna före kommunplacering, kostar 500 kronor mer per barn och dygn än den icke-vinstdrivande motsvarigheten Vårljus, som samägs av kommunerna i Storstockholm.

Men ett högre pris är inte synonymt med prickfri verksamhet.

– Priset är ingen garanti på kvalitet. Nu när trycket ökar kan det dessutom finnas en lockelse att höja priset, säger Paula Wallenius.

SvD Näringsliv granskar den lönsamma asylmarknaden:

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons