Annons

Storbrand väcker farhågor om Slussens bussterminal

Den stora branden vid bussdepån i Hornsberg väcker åter frågor om brandriskerna i Slussens kommande bergterminal.

– Det är stor skillnad på möjligheten att utrymma, säger Hans Wermelin, brandexpert.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Bussdepån i Hornsberg förstördes i en dygnslång brand. 

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 5

Bussdepån i Hornsberg efter släckningsarbetet.

Foto: Tomas OneborgBild 2 av 5

Keolis bussar stä lldes upp tillfä lligt på Gä rdet i Stockholm.

Foto: Tomas OneborgBild 3 av 5

Hans Wermelin har tidigare varit kritisk till riskanalyserna gällande den kommande bergterminalen i Slussen.

Foto: Adam Wrafter Bild 4 av 5

Slussengaraget i Katarinaberget som byggs om till bussterminal. (Arkivbild.)

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 5 av 5

Bussdepån i Hornsberg förstördes i en dygnslång brand. 

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 2

Bussdepån i Hornsberg efter släckningsarbetet.

Foto: Tomas OneborgBild 2 av 2
1/2

Bussdepån i Hornsberg förstördes i en dygnslång brand. 

Foto: Tomas Oneborg
2/2

Bussdepån i Hornsberg efter släckningsarbetet.

Foto: Tomas Oneborg

Branden vid bussdepån i Hornsberg startade i ett tak och varade i över ett dygn. Ett 30-tal brandmän bekämpade spridningen av elden under tisdagen. Totalt påverkades 136 bussar av omdisponeringar. En närliggande förskola stängdes, men inga människor kom till skada.

Bussdepån i Hornsberg uppfördes på 1930-talet och var utdömd. På platsen ska 750 nya bostäder uppföras. Bussdepån ska flyttas till den övergivna postterminalen i Tomteboda.

Branden var svårsläckt:

– Det kan bero på att man renoverat taket och lagt till flera lager isolering. Syretillförsel i sådana luftspalter gör att branden kan sprida sig, säger Fredrik Liljegren, informationsbefäl vid Storstockholms brandförsvar till SvD.

Det är inte samma sak när en massa förvirrade resenärer ska försöka hitta ut.

Frågan är vad som skulle hända om en liknande brand skulle utbryta i Slussens kommande terminal, inuti Katarinaberget?

– Det är en jättestor skillnad vad gäller utrymningsmöjligheten både vad gäller bussar och människor. I garaget i Hornsberg fanns ett fåtal, kunniga personer. Man fick ut bussarna. Det är inte samma sak när en massa förvirrade resenärer ska försöka hitta ut, säger Hans Wermelin, som tidigare varit kritisk mot brandrisken i Slussens projekt.

Annons
Annons

Keolis bussar stä lldes upp tillfä lligt på Gä rdet i Stockholm.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 2

Hans Wermelin har tidigare varit kritisk till riskanalyserna gällande den kommande bergterminalen i Slussen.

Foto: Adam Wrafter Bild 2 av 2
Keolis bussar stä lldes upp tillfä lligt på  Gä rdet i Stockholm.
Keolis bussar stä lldes upp tillfä lligt på Gä rdet i Stockholm. Foto: Tomas Oneborg

Även om ändrad vindriktning blev en utmaning i Hornsberg kunde släckningen utföras utomhus – där räddningstjänsten kom åt.

– Att man snabbt fick ut bussarna var viktigt. De består av plast i skalet som är betydligt mer brandfarligt än aluminium. Bussbränder på senare tid, bland annat i Filipstad, har visat att elden sprids genom bussarnas byggmaterial. Bränslet, om det är biogas, diesel eller annat de går på, spelar mindre roll när det brinner, säger Hans Wermelin.

Hans Wermelin har tidigare varit kritisk till riskanalyserna gällande den kommande bergterminalen i Slussen.
Hans Wermelin har tidigare varit kritisk till riskanalyserna gällande den kommande bergterminalen i Slussen. Foto: Adam Wrafter

I Filipstad i december 2016 tog det bara sex minuter innan fyra bussar övertändes.

– Det är den giftiga röken som är den största faran, speciellt i ett bergrum som i Slussen, säger Hans Wermelin.

Briab ändrade sin bedömning inom ett dygn efter att WSP kommenterat deras första utlåtande.

Den juridiska processen med Slussens bergterminal kantades av frågor. Konsultföretaget WSP var knutet till Stockholms stads stadsbyggnadskontor ända sedan arbetet inleddes med att ta fram en ny detaljplan för bussterminalen. Ett annat konsultföretag, Briab, inkom även med en riskanalys.

Annons
Annons

Slussengaraget i Katarinaberget som byggs om till bussterminal. (Arkivbild.)

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1

– Men Briab ändrade sin bedömning inom ett dygn efter att WSP kommenterat deras första utlåtande. Ändrar man sig så snabbt kan man inte anses som oberoende, säger Lars Harms-Ringdahl, professor i riskhantering.

Slussengaraget i Katarinaberget som byggs om till bussterminal. (Arkivbild.)
Slussengaraget i Katarinaberget som byggs om till bussterminal. (Arkivbild.) Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Överklaganden gällande bergterminalen avslogs i Mark- och miljödomstolen i februari 2018. Ändå skrev trafikförvaltningen ett tjänsteutlåtande i juni 2018, som SvD tagit del av, på en säkerhetsfråga från Vänsterpartiet:

”Trafikförvaltningen ska i samverkan med Stockholm stad realisera bussterminalen och dess säkerhetslösning inom ramen för den fortsatta projekteringen. Och i driftskedet upprätthålla säkerhetsnivån genom bland annat funktionskontroll av i utrymningskonceptet ingående anläggningsdelar samt övning och utbildning av berörda parter, i enlighet med framtagna rutiner och kontrollplaner.”

Karin Svingby, chef för investeringsprojektet, har skrivit under.

– Man upprepar bara det man sagt tidigare. Det är som karbonpapper. I stället för att göra rätt från början, säger Lars Harms-Ringdahl.

Vad säger du om branden i Hornsberg?

Det här var en gammal byggnad. Vi ska bygga en modern anläggning med ny teknik.

– Man tänker direkt på vad som kan hända om det skulle bli en brand inomhus och man inte skulle få ut bussarna. Men jag har gjort vad jag kan när jag påtalat bristerna i Slussens riskanalys. Det är så mycket pengar och prestige inblandat, säger Lars Harms-Ringdahl.

Eva Rosman, informatör vid Slussenprojektet, anser inte att en jämförelse är relevant:

– Det här var en gammal byggnad. Vi ska bygga en modern anläggning med ny teknik. Finns det lärdomar att dra så gör vi naturligtvis det. Det beror på brandorsaken. Men jag tror att det är svårt att göra en koppling mellan Hornsberg och Slussen, säger hon.

Efter reklamen visas:
Brand i bussgarage utom kontroll
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons