Annons

Stort rehabbehov att vänta: ”Frustrerande att inte veta”

Från vänster; Linda Holmström, Judith Bruchfeld och Michael Runold på Karolinska universitetssjukhuset, Solna.
Från vänster; Linda Holmström, Judith Bruchfeld och Michael Runold på Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Foto: Adam Wrafter

Följderna av covid-19 är ett oskrivet blad, det menar flera läkare och forskare som SvD talat med. Nu jagar de mer kunskap i hur man ska agera i eftervården.

– Vi vet väldigt lite om långtidseffekterna, säger Linda Holmström, Karolinska universitetssjukhuset.

Under strecket
Publicerad

De tre experter SvD talat med säger alla att de lär sig längs vägen, vilken rehabilitering som behövs är i dag för tidigt att säga.

Foto: Adam Wrafter

Det nya coronaviruset angriper brett. Läkare berättar om hur de sett en svår påverkan i lungor, i hjärtan och njurar. Blodproppar är vanligt och nervsystemet angrips vilket kan få följder även efter att patienten skrivits ut från sjukhus.

– Andra patienter kan ha svårt med tal och sväljning efter att de varit intuberade. Man kan också ha förlorat mycket vikt så man kan behöva komma igång med rätt kost för att orka med en rehabilitering. Det är hela spektrat, allting i kroppen och alla funktioner kan påverkas, säger Linda Holmström, verksamhetschef för medicinsk psykologi och fysioterapeut på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Vägen tillbaka för de som haft en svår sjukdomsperiod är svår att överblicka. Ingen har exakta svar på var fokus bör vara när det kommer till rehabilitering. Vad blir följderna av sjukdomen efter fyra veckor? Märks den av efter fortfarande efter flera månader?

– Vi har visserligen en ganska bra bild av hur det ser ut i det akuta skedet, men vet väldigt lite om långtidseffekterna. Det vill vi fånga upp nu i en systematisk uppföljning på en multidisciplinär mottagning, säger Judith Bruchfeld, överläkare och infektionsspecialist på Karolinska.

Annons
Annons

De tre experter SvD talat med säger alla att de lär sig längs vägen, vilken rehabilitering som behövs är i dag för tidigt att säga.

Foto: Adam Wrafter

Enligt Bruchfeld var det i slutet av mars som patienter började att skrivas ut från sjukhuset. 20 till 25 patienter i veckan kvalificerar sig för uppföljning och rehabilitering. Det motsvarar 60–70 procent av de som varit inlagda, säger hon. Sjukhuset samordnar därför nu en rad områden, bland annat infektions- och lungexpertis, hälsoprofessioner och klinisk fysiologi och röntgen för att patienterna ska slippa skickas runt.

De tre experter SvD talat med säger alla att de lär sig längs vägen, vilken rehabilitering som behövs är i dag för tidigt att säga.
De tre experter SvD talat med säger alla att de lär sig längs vägen, vilken rehabilitering som behövs är i dag för tidigt att säga. Foto: Adam Wrafter

Men exakt vilken typ av insatser som kommer att behövas är oklart.

– Om vi har en astmapatient eller en TBC-patient, då vet vi ungefär hur vår kokbok ser ut. Vilka prover vi ska ta, vilken behandling som ska ges eller andra insatser vi behöver göra. Men vid uppföljningen av covid-patienter måste vi leta brett efter symtom och eventuella resttillstånd både kroppsligt och psykiskt. Det är väldigt frustrerande att inte veta, säger överläkaren och lungspecialisten Michael Runold.

Enligt Kristian Borg, professor i rehabiliteringsmedicin, KI, så finns en del likheter mellan covid-19 och de två andra coronavirusen Sars och Mers. Till exempel kan de som tillbringat mindre än två veckor på sjukhus för intensivvård återhämta sig på egen hand.

– De behöver ingen specifik rehabilitering utan kan sakta börja röra sig mer och mer. Men de kan ha haft en kraftig påverkan på lungorna och måste få en chans att återhämta sig, bara att gå på toaletten kan vara som ett träningspass, säger Borg.

Annons
Annons

En tredjedel av de som drabbades av coronavirusen Sars eller Mers fick kognitiva besvär, som ångest och depression eller PTSD. Ungefär två tredjedelar av alla som intensivvårdades en längre tid fick också motoriska problem som kräver en längre återhämtningsperiod. De tidigare coronavirusen har visat att det kan ta flera år att bli helt återställd om man varit allvarligt sjuk, enligt Borg.

De flesta som vårdats för covid-19 kommer att fångas upp av primärvården, menar Borg. Men hur många som kommer att behöva rehabiliteringsstöd är svårt att veta.

I region Stockholm har hittills totalt 4 079 covid-patienter skrivits ut. Om 60 till 70 procent av dem behöver rehabilitering så motsvarar det mellan 2 400 till över 2 800 patienter.

– Jag tror samtidigt att tusentals patienter skickas hem utan att det gjorts någon egentlig närmare kontroll om de har några besvär efter covid-19, säger Kristian Borg.

Region Stockholm kan i dag inte svara på exakt hur stort behovet av rehabilitering kommer att bli.

”Det jag hörde senast var att våra samlade möjliga resurser för rehab inom Region Stockholm bör räcka till. Även om det, liksom inom övriga sjukvården, kommer att behöva sättas in särskilda insatser och ställa höga krav på de som arbetar med rehab”, skriver Hanna Fellenius på regionens presstjänst i ett mejl till SvD.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons