Annons

Strandhäll tar strid: ”Folk måste få vettiga pensioner”

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) anser att det krisande pensionssystemet behöver ett tillskott på närmare 20 miljarder kronor per år för att ge rimliga pensioner. Före nästa val vill hon se ett beslut i riksdagen om höjda avgifter.

– Jag kommer att driva den här frågan stenhårt, säger Annika Strandhäll.

Under strecket
Publicerad

Att höja avgiften till den allmänna pensionen är nödvändigt, menar Annika Strandhäll (S).

Foto: Simon Rehnström

”För mig som socialdemokrat är det otänkbart att lämna en situation därhän där människor inte får tillräckliga pensioner på ålderns höst.”, säger Annika Strandhäll.

Foto: Simon Rehnström

Att höja avgiften till den allmänna pensionen är nödvändigt, menar Annika Strandhäll (S).

Foto: Simon Rehnström
Att höja avgiften till den allmänna pensionen är nödvändigt, menar Annika Strandhäll (S).
Att höja avgiften till den allmänna pensionen är nödvändigt, menar Annika Strandhäll (S). Foto: Simon Rehnström

De låga nivåerna i den allmänna pensionen har varit en viktig fråga för riksdagen de senaste åren. Drivande i den politiska processen är riksdagens pensionsgrupp som leds av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

I december 2017 presenterade pensionsgruppen ett antal förslag, där de viktigaste förändringarna handlar om att få folk att gå i pension senare.

Bland annat ska lägsta ålder för uttag av allmän pension höjas i flera steg från nuvarande 61 år.

– Vi har ett allmänt pensionssystem som har väldigt många goda kvaliteter men med det lilla problemet att, som Göran Persson brukar säga, det ger för låga pensioner, säger Annika Strandhäll.

Frågan om höjda avgifter i pensionssystemet har tidigare varit uppe i pensionsgruppen. Det politikerna hittills har kunnat samsas om är att saken ska analyseras.

Annons
Annons

”För mig som socialdemokrat är det otänkbart att lämna en situation därhän där människor inte får tillräckliga pensioner på ålderns höst.”, säger Annika Strandhäll.

Foto: Simon Rehnström

Nu tycker socialförsäkringsministern att det är dags att tvinga fram ett avgörande.

Jag ska inte i det här läget gå in och låsa mig vid någon speciell finansiell lösning.

– Jag ser ingen som helst anledning till varför man skulle sitta på händerna i den här frågan. Det handlar om att ganska snabbt få ett tydligt ställningstagande från de olika partierna så vi vet vad vi har att spela med, säger hon.

Det handlar konkret om att höja avgiften till den allmänna pensionen till den nivå som var tänkt från början: 18,5 procent av inkomsten. Den egentliga nivån är idag 17,21 procent, vilket är knutet till avdraget för pensionsavgiften (se faktaruta).

Enligt Strandhäll är en höjning av avgiften helt nödvändig för att ge rimliga pensionsnivåer.

– Vi har analyserat vad det skulle ha inneburit om avgiften hade legat på 18,5 procent under den period vi har bakom oss. Vi räknar med att det i snitt hade gett 8 procent högre pension än vad vi ser idag.

Strandhälls argument är att ett längre arbetsliv inte ensamt kan lösa problemet med låga pensioner. För att få en pension i nivå med det som sades för 20 år sedan när pensionssystemet lanserades, 65–70 procent av slutlönen, krävs det också högre avgifter.

– Ett förändrat beteende, att folk väljer att jobba längre i takt med att pensionsåldern höjs, kommer göra skillnad men det räcker inte. Men lägger man ihop det med vad en avgiftshöjning kan innebära så räknar vi med att med att det i snitt skulle kunna bli drygt 70 procent av slutlönen, säger hon.

”För mig som socialdemokrat är det otänkbart att lämna en situation därhän där människor inte får tillräckliga pensioner på ålderns höst.”, säger Annika Strandhäll.
”För mig som socialdemokrat är det otänkbart att lämna en situation därhän där människor inte får tillräckliga pensioner på ålderns höst.”, säger Annika Strandhäll. Foto: Simon Rehnström
Annons
Annons

Strandhäll bedömer att det rör sig om 15-18 miljarder kronor per år som tillförs systemet genom en höjning av avgiften från 17,21 till 18,5 procent.

Frågan är vem som ska betala.

– Jag ska inte i det här läget gå in och låsa mig vid någon speciell finansiell lösning, om det fullt ut är arbetsgivarna eller om det är staten som går in och kompenserar. Det får vi se hur vi löser det men avgiften måste upp och det behöver vara på plats under den här mandatperioden.

Kristdemokraterna har nyligen öppnat för att man kan stödja ett förslag om höjd avgift.

En viktig fråga, om man beslutar att höja avgiften, är hur snabbt det ska få genomslag på pensionerna. En höjning idag får fullt genomslag först efter 50 år, när den som nu träder in på arbetsmarknaden går i pension, men Strandhäll kan tänka sig andra lösningar.

– Här finns det utrymme för att vara kreativ. Vi är medvetna om att det finns ett kollektiv som framöver kommer att få alldeles för dåliga pensioner och det kan man laborera med. Vi ska se till att få det underlag vi behöver för att titta ordentligt på den frågan.

Arbetsgången i pensionsgruppen innebär att det ska råda enighet kring beslut som rör pensionssystemet. Så länge något av de sex partierna i gruppen (S, MP, M, L, C och KD) säger nej, låter man bli att lägga fram något förslag. Kristdemokraterna har nyligen öppnat för att man kan stödja ett förslag om höjd avgift men övriga partier har legat lågt.

– Jag skulle säga att efter att vi tecknade överenskommelsen i slutet på 2017, så är det ingen som nu har sagt blankt nej. Det är på en glidande skala, allt från att folk får jobba så länge som krävs till att man accepterar att avgiften nog måste nog upp, säger Annika Strandhäll.

Det är fortfarande så att alla i partier pensionsgruppen ska med?

– Det har vi ju sagt är förutsättningen i pensionsöverenskommelsen.

Är det alltså otänkbart att frångå det?

– Vi vill hedra pensionsöverenskommelsen, men vi måste också se sanningen i vitögat att folk måste kunna få vettiga pensioner och då är det här en viktig pusselbit. För mig som socialdemokrat är det otänkbart att lämna en situation därhän där människor inte får tillräckliga pensioner på ålderns höst.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons