Annons

Strategin: färre toppchefer – samma lönsamhet

Swedbanks nye vd Jens Henriksson gräver i bankens innersta väsen.
Swedbanks nye vd Jens Henriksson gräver i bankens innersta väsen. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Huvuden rullar. Koncernledningen krymper. Och Swedbanks nye vd Jens Henriksson tillsätter ännu en utredning – om bankens innersta väsen, kulturen.

Under strecket
Publicerad

Jens Henriksson krymper koncernledningen.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Som sin högra hand behåller Jens Henriksson den nuvarande finansdirektören Anders Karlsson.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

En kulturutredning. Det är nye Swedbankchefen Jens Henrikssons svar på att banken är värst drabbad av penningtvättsskandalen, var värst ute i finanskrisen 2008–2009 och var näst värst ute i bankkrisen i början av 1990-talet. Jämfört med andra svenska banker. I de ekonomiska kriserna var banken så illa däran att den höll på att gå omkull.

– Swedbank har varit inblandad i ett antal existentiella kriser, då får vi fråga oss om vi har något problem med kulturen, säger Jens Henriksson och lutar sig fram över bordet i ett anonymt konferensrum på Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg.

Ovanpå bankens egen utredning om penningtvätt och de svenska och estniska finansinspektionernas utredningar om tvättandet lägger alltså Jens Henriksson en till utredning, om kulturen. En extern firma, hemligt vilken, ska göra den.

Är kulturen värst i Sverige eller i Baltikum?

– Jag vet inte. Det kanske inte är något kulturellt problem. Det får utredningen visa.

Kulturen i Sverige och Baltikum skiljer sig åt, enligt SvD:s källor. I Baltikum handlar det framför allt om tjäna pengar, medan den svenska verksamheten är mer komplicerad att förstå och styra.

Annons
Annons

Jens Henriksson krymper koncernledningen.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Ska ni vara kvar i Baltikum?

– Självklart.

Om penningtvättsutredningarna vill Jens Henriksson inte säga någonting. Inte heller om det är Finansinspektionen som haft synpunkter när det gäller den omorganisation som han aviserade på måndagen.

Den innebär bland annat att tre personer lämnar banken, Baltikumchefen Charlotte Elsnitz, riskchefen Helo Meigas och lånechefen Leif Karlsson.

– Jag vill inte ge mig in på diskussioner om vår kommunikation med Finansinspektionen.

Jens Henriksson krymper koncernledningen.
Jens Henriksson krymper koncernledningen. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Handlar era problem med misstänkt penningtvätt om enskilda personer som gjort fel eller är det ett systemfel?

– Vi har inte haft tillräcklig bra intern styrning och kontroll.

Så ni har haft regler, men inte kontrollerat att de anställda följer dem?

– I styrningen ingår både regler och efterlevande av regler.

Vad är det värsta du har sett i banken?

– Att jag ska lägga så mycket tid på historien.

Det märks att Jens Henriksson hellre talar om framtiden, för det är om den han lägger ut texten.

– Det här är en nystart för banken. I normala fall tar det hundra dagar, jag väntade 70 dagar.

I en bloggpost till personalen på måndagen satte Jens Henriksson rubriken ”Vår väg framåt – tillbaka till våra rötter”. Tillbaka till rötterna från 1800-talet och en ny koncernledning är även den väg som Michael Wolf, som tog över som Swedbankchef i finanskrisen, valde.

Annons
Annons

Som sin högra hand behåller Jens Henriksson den nuvarande finansdirektören Anders Karlsson.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Du gör alltså likadant som Michael Wolf?

– Jag har inte funderat längs de linjerna.

Michael Wolf fick ordning på banken, som överlevde och blev en vinstmaskin, men problemen med penningtvätt fanns kvar och blev hans efterträdares, Birgitte Bonnesens, fall.

Jens Henriksson krymper koncernledningen från 17 till 14 personer. Tre personer har hand om själva verksamheten. En Sverigechef (den tillförordnade chefen Mikael Björknert blir ordinarie), en Baltikumchef (som ska rekryteras) och en chef för stora företagsaffärer (Ola Laurin sitter kvar).

Men ingen av dem har någon större erfarenhet av att själva göra affärer, att dra in stora företagskunder och institutioner till banken. Något som inte heller Jens Henriksson, som tidigare var chef för bankens näst största ägare Folksam, och den nya ordföranden Göran Persson har. En omständighet som personer som känner banken väl är oroliga för.

– En affär ska hanteras av en specialist, även om jag kan hjälpa till att göra affärer ska specialisten leverera specifika lösningar, säger Jens Henriksson.

Som sin högra hand behåller Jens Henriksson den nuvarande finansdirektören Anders Karlsson.
Som sin högra hand behåller Jens Henriksson den nuvarande finansdirektören Anders Karlsson. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Resten av koncernledningen består till stor del av personer som ska ha koll på verksamheten, inte göra affärer, bland andra chefsjurist, riskchef, antibrottschef och regelefterlevnadschef.

Även den nya kommunikationsdirektören, som håller på att rekryteras, ska sitta i ledningen, precis som det var under Wolfs första år.

Som sin högra hand behåller Jens Henriksson den nuvarande finansdirektören Anders Karlsson, som tidigare länge var riskchef.

Swedbank har historiskt sett tagit höga risker, både när det gäller utlåning och bristande kontroll av penningtvätt. Banken hade 16 procents avkastning på eget kapital i fjol och i finanskrisen ansåg många experter att en så hög nivå inte är kompatibel med låg risk.

– Jag tror att det går att driva banken med ett bibehållet avkastningskrav på 15 procent, säger Jens Henriksson.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons