Annons

Lena Lind Palicki:Strategin som hjälpte Reinfeldt sätta agendan

Fredrik Reinfeldt lanserar de ”nya” Moderaterna 2005.
Fredrik Reinfeldt lanserar de ”nya” Moderaterna 2005. Foto: Fredrik Persson/TT

När Nya Moderaterna säger ”utanförskap” istället för ”segregation” är det ett exempel på ramteorins innebörd. Den är användbar om man vill påverka samhället med språket som verktyg.

Under strecket
Publicerad

Klient eller brukare, invandring eller migration, könsbyte eller könsbekräftande behandling. Vilka ordbyten får oss egentligen att tänka nytt och vilka är just bara ordbyten?

Det kan ramteorin (”framing”), lanserad av sociologen Erving Goffman redan på 1970-talet, hjälpa oss att förstå.

Alla ord aktiverar ramar. Ordet skola framkallar en ram som innehåller en bild av en skolmiljö, och också kunskap om skolan: det finns människor där: elever, lärare, rektor. Miljön består av klassrum, skolmatsal, skolgård, korridorer osv. Det pågår vissa aktiviteter som undervisning, raster, elevsamtal, skollunch.

När vi använder ord som är definierade inom ramen aktiveras ramen. ”Hon satt längst bak i klassrummet och kastade sudd” framkallar skolramen och ger tolkningen att hon är elev i en skola.

Ramar är ofta omedvetna och gör det lättare att knyta ny information till sådant vi redan känner till. De är som ett slags schema för tolkning, där våra samlingar av anekdoter och stereotyper hjälper till att förstå olika händelser. Hur ramen ser ut är således beroende av vad vi har lärt oss är normalt i den tid och det samhälle vi lever i.

Annons
Annons

Ramteorin är användbar om man vill påverka samhället med språket som verktyg. Genom att medvetet välja ord som aktualiserar de ramar vi vill lyfta fram kan vi styra vilka tolkningar vi vill att mottagaren ska få med sig.

Det vet till exempel politiker och deras rådgivare. När Moderaterna omvandlades till Nya Moderaterna användes nya ramar. Istället för segregation sade de utanförskap och istället för sänka ersättningsnivån användes det ska löna sig att arbeta. Genom den nya ramen lyckades Moderaterna sätta agendan. Varje gång Mona Sahlin pratade om utanförskap aktiverades den borgerliga ramen och – förstärktes.

Den som lyckas aktivera sin egen ram i debatten får därför tolkningsföreträde och det så kallade problemformuleringsprivilegiet.

Det är omöjligt att undvika, enligt ramteoretikerna. Alla försök att bemöta utspelet om utanförskap kommer att förstärka utanförskapsramen, vilket i sin tur förstärker Moderaternas världsbild och tolkning. Även försök att förneka att utanförskap finns kommer att förstärka ramen, eftersom även negering av ramen aktiverar den. Den som lyckas aktivera sin egen ram i debatten får därför tolkningsföreträde och det så kallade problemformuleringsprivilegiet.

Att byta benämningar på grupper av människor eller fenomen syftar ofta till att skapa andra ramar än de hittills gällande. Att använda slidkrans kan framkalla andra ramar än mödomshinna, EU-migrant andra än tiggare och tillgänglighet andra än handikappanpassning. Det kan därför finnas goda skäl att använda ord som framkallar ramar som man är lojal med.

På samma sätt är det bra att undvika ramar man inte är lojal med. Det betyder att alla som inte är rasister bör undvika n-ordet, trots att det ”bara betyder svart” – eftersom det oavvisligen aktiverar rasistiska ramar. Ramteorin kan också hjälpa oss att förstå varför vissa föreslagna benämningar inte vinner gehör. Ett ord som brandsoldat som föreslagits istället för brandman aktiverar samma ram som den befintliga – och inget förändras.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons