Annons

Janerik Larsson:Striden om Amazons satsning i New York

 Graffiti has been painted on a sidewalk by someone opposed to the location of an Amazon headquarters in the Long Island City neighborhood in the Queens borough of New York. 
Graffiti has been painted on a sidewalk by someone opposed to the location of an Amazon headquarters in the Long Island City neighborhood in the Queens borough of New York.  Foto: Mark Lennihan
Under strecket
Publicerad

Amerikansk politik handlar inte bara om president Donald Trump.

Frågan om hur USAs välstånd skapats och kan skapas framöver kommer förmodligen att spela en viktigare roll i amerikansk politisk debatt framöver än de frågor som just nu diskuteras mest - t ex frågan om den ryska inblandningen i den amerikanska valrörelsen 2016.

Det beror i viss mån på vad olika utredningar kommer fram till så det finns frågetecken i marginalen för den frågan, men frågor som är relaterade till utrikes relationer brukar sällan spela stor roll i amerikansk politik när en valdag närmar sig.

En fråga som jag däremot tror kommer betyda en hel del framöver är det ekonomisk-politiska budskap som det demokratiska partiets vänsterflygel för fram.

New York Times skriver idag om företaget Amazons beslut att inte göra en jätteinvestering i New York efter omfattande protester från vänsteraktivister mot de villkor som Amazon förhandlat fram med lokala myndigheter.

In Amazon Fight, Progressives Showed What They Want: A New Economic Agenda

Det finns många aspekter på frågan om Amazons skrinlagda planer men det NYT fokuserar på är det centrala: är det företag eller politiker som skapar jobb och välstånd.

Annons
Annons

Det demokratiska partiets vänster ser offentliga investeringar och allehanda regleringar av villkoren för företagande som det centrala. Det är i och för sig inte något helt nytt i amerikansk vänsterpopulism men som Barack Obama skrev när han inledde sin kampanj för att bli partiets presidentkandidat att politiker hade blivit “more obsessed with slicing the economic pie than with growing the pie” (mer upptagna med att dela upp den ekonomiska pajen än att få pajen att växa).

NYT-artikeln redovisar demokratvänsterns argumentation och krav:

free college for all, a federal job guarantee, an industrial plan to retool the country’s energy use and higher taxes on the wealthy.

Gratis högskoleutbildning, en stalig jobbgaranti, en plan för att lägga om USAs energiframställning och energianvändning och högre skatt på de förmögna.

Kommer detta vara en vinnande agenda i presidentvalet 2020? Jag har tidigare uttryckt min misstro. Här. Här.

NYT-artikeln avslutas med ett försynt men i sammanhanget högst relevant påpekande:

For many Democrats, the shift to a more activist role is overdue. Yet it also comes at a time when the public’s trust in government has dropped to historic lows, according to a December 2017 report from the Pew Research Center.

Only 18 percent of Americans said they trust the federal government to do the right thing “just about always” or “most of the time.

För många demokrater är en övergång till en mer aktivistisk politik något man länge efterlyst. Men det kommer vid en tidpunkt då allmänhetens förtroende för regeringen har sjunkit till historiskt låg nivå enligt en rapport i december 2017 från Pew. Endast 18 % av amerikanerna säger att de har förtroende för att regeringen gör det rätta ”alltid” eller ”oftast”.

Annons
Annons

Jag vill här bara upprepa vad jag tidigare anfört:

Donald Trump har alltså all anledning att se med viss optimism på framtiden. Ett demokratiskt parti som tror att man inte behöver övertyga väljarna om att man klarar av att styra USA på ett rimligt vettigt sätt kommer kanske inte att klara av att besegra den föga populäre Trump.

Man vet vad man har men inte vad man får är en väljarlogik som inte ska utmanas med alltför orealistiska planer.

Hela den demokratiska ansatsen att bli av med Trump 2020 kan bli en gigantisk urspårning om det vill sig illa.

En amerikansk ekonom kommenterar Amazons uttåg från New York så här:

For years, Amazon never turned a profit because it was taking all the cash it generated and plowing it back into the business, particularly warehouses and its Amazon Web Services cloud business. And it continues to hire and spend. Last year, Amazon invested more than $13.6 billion on information technology, making it the biggest corporate IT spender in the world, according to International Data Corp.

Sort of sounds like a company any city would love to have. Well, almost any city.

I åratal avstod Amazon från att redovisa en vinst eftersom man använda alla intäkter till att investera i företaget. Och man fortsätter att anställa och investera. Förra året investerade Amazon mer än 13,6 miljarder dollar på IT vilket gör företaget till världens största icke-statliga IT-investerare.

Det låter, skriver James Pethokoukis, som ett företag som vilken stad som helst skulle älska att ha. Nå, nästan varje stad.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons