Annons

Studie bekräftar: Träning effektivt mot depression

Träning skyddar mot depression. Det slår en ny studie med över 600 000 deltagare fast. Det gör att träning borde rekommenderas både som behandling och för att förebygga framtida sjukdom, menar psykiatern och forskaren Lina Martinsson.

– Den stora utmaningen är hur man ska få personer med pågående depression att klara av att träna, säger hon.

Under strecket
Publicerad

Träning skyddar mot depression – för både sjuka och friska, enligt en bred studie från Storbritannien.

Foto: Staffan Löwstedt

Lina Martinsson, psykiater och forskare.

Foto: Privat

Träning skyddar mot depression – för både sjuka och friska, enligt en bred studie från Storbritannien.

Foto: Staffan Löwstedt
Träning skyddar mot depression – för både sjuka och friska, enligt en bred studie från Storbritannien.
Träning skyddar mot depression – för både sjuka och friska, enligt en bred studie från Storbritannien. Foto: Staffan Löwstedt

Att det finns ett starkt samband mellan träning och minskad risk för depression har ett stort antal tidigare studier visat. Detta samband stärks nu ytterligare i en studie med över 600 000 deltagare från Storbritannien, publicerad i den vetenskapliga tidskriften JAMA Psychiatry.

– Den visar på ett mer övertygande sätt än tidigare studier att träning skyddar mot återinsjuknande i depression, säger Lina Martinsson, som är överläkare och psykiater vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

Vad som gör denna studie unik förutom att antalet försökspersoner är så stort, är att forskarna använt en analysmetod som gjort att det går att visa ett orsakssamband mellan fysisk träning och depression.

Annons
Annons

I tidigare studier har man kunnat se att de personer som tränar regelbundet i mindre utsträckning drabbas av depression.

Men det har funnits oklarheter i om det handlar om att den som tränar har lägre risk att drabbas för depression eller om personer i riskzonen för att drabbas av depression inte tränar i samma utsträckning som de personer som inte är det.

– Att man nu kunde man fastslå att träning inte bara minskar symtomen under pågående depression, utan att det faktiskt skyddar en frisk person från att återinsjukna i depression, stärker folkhälsorekommendationen att man ska träna för att undvika ny psykisk ohälsa när man haft det tidigare, säger Lina Martinsson.

Underlaget till den aktuella studien kommer från en genbank, där forskarna tittat på olika genvarianter och enligt Lina Martinsson finns det få andra studier där man har utgått ifrån så här stora material.

– Det är en förutsättning för att man ska kunna dra den här typen av slutsatser. Det har gett en styrka i studien och på så sätt har man kunnat få fram väldigt tillförlitliga data, säger hon.

Man behöver använda den friska kroppen för att se till att den drabbade hjärnan får hälsoeffekter.

Då behandling med träning mot depression har så stor effekt borde detta genomsyra både den psykiatriska sjukvården och primärvården som är de första som träffar de här patienterna, menar Lina Martinsson.

– Man inte kan lämna patienter med depression hemma i soffan och låta dem passiviseras och isoleras.

För även om depression ger lägre energi och mindre initiativförmåga, så orkar kroppen träna, menar Lina Martinsson.

Annons
Annons

Lina Martinsson, psykiater och forskare.

Foto: Privat

– Man behöver använda den friska kroppen för att se till att den drabbade hjärnan får hälsoeffekter, säger hon.

Lina Martinsson, psykiater och forskare.
Lina Martinsson, psykiater och forskare. Foto: Privat

Men den stora utmaningen är hur man ska få personer med pågående depression att klara av att träna. Dessutom behöver statusen öka på träning som behandling i förhållande till mediciner och terapi, både bland sjukvårdpersonal och patienter, menar Lina Martinsson.

– Har man till exempel haft två depressioner eller mer så rekommenderas långtidsskydd med hjälp av läkemedel. Då är det viktigt att även ta fasta på träning som tilläggsbehandling, säger hon.

Problemet, menar Lina Martinsson, är att träning som behandlingsmetod ofta viftas bort.

– Det blir helt enkelt inte av. Även folk som är friska har svårt att få upp frekvensen på träningen. Nu har vi ytterligare en studie som säger det här, men vi måste fråga oss hur vi ska vi få det att bli verklighet i sjuka personers liv.

Som ett led i detta tänkande har psykiatri sydväst Huddinge sjukhus, där Lina Martinsson är verksam, skapat en metod, som går under namnet Braining – training for the brain – där patienterna får träna tillsammans med personalen.

– Vi har insett att de här patienterna inte klarar att bli ivägskickade till gym eller ut i skogen för att jogga på egen hand, säger hon.

Annons
Annons

Man kan få en panikattack eller känna sig risig, men man vet att personalen finns där och att vi gör det här tillsammans.

I stället kan patienterna, på plats på Huddinge sjukhus, få olika former av enkel pulshöjande träning, som vattengympa, stavgång och motionsgympa.

– Att den sker tillsammans med personalen får den att bli av. Samtidigt är det tryggt – man kan få en panikattack eller känna sig risig, men man vet att personalen finns där och att vi gör det här tillsammans.

Hittills har metoden testats på en mindre grupp patienter men resultatet har visat att patienterna förbättrat sin ”sjukdomsbörda” – från att vara lindrigt sjuka i snitt som grupp till att vara ”gränsfall till sjuk”. Som bonus fick de lägre blodtryck, lägre fasteblodsocker, lägre inflammationsgrad och gick ner i vikt, jämfört med innan en tremånadersperiod av träning.

Centrum för psykiatriforskning i Stockholm stöttar satsningen och tanken är att metoden så småningom ska spridas till så många landstingsdrivna psykiatrienheter som möjligt i Stockholm.

– Då den har så bra preliminära resultat vore fel att inte erbjuda patienterna detta, menar Lina Martinsson.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons