Annons

Janerik Larsson:Suhonens falska predikan

Falsk profet
Falsk profet
Under strecket
Publicerad

Är det världens liberala tänkare som bär skulden till Trump, Brexit och andra olyckor?

Jag vet inte för vilken gång i ordningen som Daniel Suhonen skriver samma artikel där socialismens 1900-talsfiasko helt saknas men där liberalisme påstås vara allt eländes upphov.

Idag kan man läsa samma predikan om igen Expressens kultursida.

Betydligt intressantare är då att gå till dagens utgåva av Tidskriften Fokus (fokus.se) där Johan Norberg på ett intressant sätt går igenom de invändningar som mött has nya bok ”Progress” (som snart kommer på svenska).

Jag ska inte redovisa Norbergs resonemang utan nöjer mig med att peka på en annan bok som han nämner, nämligen Fredrik Erixons och Björn Weigels ”The innovation illusion” (ännu inte på svenska vad jag vet).

I de attacker mot liberalism och marknadstänkande som vi nu upplever är en vanligt förekommande tanke - också hos Suhonen - att saker och ting har ”gått för fort”.

Sanningen är, som Erixon/Weigel pekar på, att vi på olika sätt fått problem som skapats av att utvecklingen inte gått fortare, Att institutionell feghet, lathet och onödiga regleringar (ofta ämnade att motverka innovationer och skydda gamla maktstrukturer) har lett till försämrad innovationstakt.

I den amerikanska debatten talas det mycket om problemen i rostbättret, dvs den norra, tidigt industrialiserade delen av Mellanvästern.

Men sällan påpekas att det just var företagsledningars lathet och oförmåga att förnya som skapade problemen.

De destruktiva amerikanska industrifacken spelade en viktig roll i den negativa processen. I USA finns inte någon motsvarighet till de svenska industrifack som tog initiativet till Industriavtalet som betytt så mycket för att hålla igång svensk industriutveckling.

Det finns ingen som helst anledning för svenska liberaler att vara ett dugg skuldmedvetna - möjligen finns det anledning för en del att känna skuld för att de just nu inte visar tillräckligt mycket av framtidstro och drivkraft.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons