Annons

”Sund politik kan inte bygga på ett ständigt inflöde av personer”

Mikael Sjöberg borde fokusera på det som är hans och Arbetsförmedlingens uppdrag i stället för att ge sig in i en politisk diskussion som i slutändan handlar om hela samhällets utformning. Det skriver SD:s Paula Bieler, Oscar Sjöstedt och Sven-Olof Sällström i en replik.

Under strecket
Publicerad

Paula Bieler, Oscar Sjöstedt och Sven-Olof Sällström.

Foto: PressbilderBild 1 av 1

Paula Bieler, Oscar Sjöstedt och Sven-Olof Sällström.

Foto: PressbilderBild 1 av 1
Paula Bieler, Oscar Sjöstedt och Sven-Olof Sällström.
Paula Bieler, Oscar Sjöstedt och Sven-Olof Sällström. Foto: Pressbilder

REPLIK | SYSSELSÄTTNING

Häromdagen var det dags för Arbetsförmedlingens återkommande utspel om ett påstått behov av ökad invandring (SvD Debatt 19/3). Myndigheten har ännu en gång konstaterat att vi lever allt längre, och drar från detta slutsatsen om en ökad försörjningsbörda och ett större behov av sysselsatt arbetskraft. Generaldirektör Michael Sjöberg menar att svensk välfärd riskerar att eroderas om inte fler utrikes födda arbetar i Sverige. Därför förespråkar han dels en högre sysselsättningsgrad för utrikes födda, dock utan förslag på hur detta ska ordnas, dels en ökad nettoinvandring med fokus på arbetskraftsinvandring.

Som nationalekonomen Mats Hammarstedt redan påtalat bygger Sjöbergs resonemang på förhoppningar helt utan grund. Å ena sidan kan fler invandrare ge mer i skatteintäkter, förutsatt att de kommer i arbete. Å andra sidan kommer fler invandrare också att öka skatteutgifterna, eftersom det blir ännu fler invånare i Sverige som ska ta del av svensk välfärd. För att över huvud taget ge ett plus i statskassorna krävs alltså tillräckligt hög sysselsättningsgrad bland de invandrade.

Annons
Annons

Eftersom arbetslösheten bland utrikes födda legat på omkring 20 procent, trots högkonjunktur och helt subventionerade anställningar såsom extratjänster, är en ökad invandring helt fel ände att börja i.

Dessutom, vilket Hammarstedt inte nämner, är det ett faktum att sysselsättningsgrad i sig inte räcker; lönenivåerna måste också vara tillräckligt höga. Även om samtliga som invandrat till Sverige kom som arbetskraftsinvandrare och därmed hade arbete är det inte säkert att detta skulle ge ett nettoplus, eftersom även den som arbetar nyttjar svensk välfärd. De regler som infördes av den tidigare alliansregeringen tillsammans med Miljöpartiet har fortfarande inte säkerställt att den arbetskraftinvandring som sker är balanserad och bidrar till en stärkt arbetsmarknad. I den mån lönsamhet och nytta för Sverige ska motivera invandring behövs därför ett reformerat system för kvalificerad arbetskraftsinvandring.

Sverigedemokraterna har presenterat ett antal förslag på hur ett sådant system kan utformas. Vi utgår från de faktiska behoven på arbetsmarknaden med en förenklad ansökningsprocess för den som söker arbete inom bristyrken samtidigt som vi ställer högre krav på självförsörjning (inklusive medföljande familjemedlemmar) och säkrar en regelbunden uppföljning av att alla villkor efterlevs.

En aspekt som förbises av såväl Sjöberg som Hammarstedt är att den tekniska utvecklingen inte bara medför högre krav på välutbildad arbetskraft, utan också en ökad produktivitet. Det är långt ifrån självklart att den ökade försörjningsbördan endast kan bäras av fler arbetade timmar – och därmed fler arbetare. Inte heller har någon av dem reflekterat över möjligheten att effektivisera de offentliga utgifterna. Sverige har ju trots allt ett betydligt högre skattetryck än den absoluta merparten av världens länder – även de med jämförbara och till och med bättre fungerande välfärdssystem.

Avslutningsvis vill vi framhålla att en sund politik inte kan bygga på ett ständigt inflöde av personer. Samhället byggs inte bara genom offentliga transfereringar utan också – och rentav främst – genom gemenskap och interaktion. I stället för att ge sig in i en politisk diskussion som i slutändan handlar om hela samhällets utformning borde Sjöberg fokusera på det som är hans och Arbetsförmedlingens uppdrag – att med utgångspunkt i arbetsmarknadens behov förmedla arbeten mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Paula Bieler (SD)
migrationspolitisk talesperson
Oscar Sjöstedt (SD)
ekonomisk-politisk talesperson
Sven-Olof Sällström (SD)
arbetsmarknadspolitisk talesperson

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons