Annons

ExplosionskrönikaSuverän kinesisk satir gör upp med politiska lögner

Den kinesiske författaren Yan Lianke är ständigt bannlyst av landets regim.
Den kinesiske författaren Yan Lianke är ständigt bannlyst av landets regim. Foto: Atlantis förlag

Med hjälp av magisk realism och och satir skildrar Yan Lianke såväl kommunismens som nykapitalismens lögner. Suveränt, tycker Magnus Eriksson om denna roman där psykologiska tillstånd och sociala förändringar i ett hastigt växande och modernt Kina återspeglas i naturen.

Under strecket
Publicerad

Den kinesiske författaren Yan Lianke är ständigt bannlyst av landets regim. Trots det är han även framgångsrik i hemlandet och har av övriga världen bland annat belönats med Franz Kafkapriset 2014 och har nominerats till The International Man Booker Prize 2013, 2016 och 2017.

Bild 1 av 1

Explosionskrönika

Författare
Yan Lianke
Genre
Prosa
Förlag
Atlantis

Översättning: Anna Gustafsson Chen, 383 s

Den kinesiske författaren Yan Lianke är en vår tids stora politiska satiriker. I romanen ”Drömmar om byn Ding” skrev han om hur en avlägset belägen by drabbades av en AIDS-epidemi sedan invånarna övertalats att donera blod. Blodet köptes av en affärsman som åsidosatte alla hygienkrav, och han tog alltid för mycket blod. Byns invånare blev orkeslösa, och jordbruket förföll.

Det var en berättelse från andra sidan, och i den magisk-realistiska ramen gav Yan Lianke en obönhörlig bild av den kinesiska kommandoekonomin, men också av rovkapitalismen.

I ”De fyra böckerna” arbetade Yan Lianke på ett annat sätt. Den magiska realismen ersatte av en dokumentblandning, där olika manuskript och källor tillsammans gav en bild av den katastrofala jordbruks- och industrialiseringskampanjen ”Det stora språnget”, som ledde till många miljoner människors död.

I dessa romaner gav Yan Lianke en bild av hur diktaturen blir ett mentalt tillstånd, hur förtrycket internaliseras av den förtryckte och skapar en förvrängd verklighetsuppfattning där man inte kan tänka sig en annan ordning än den rådande, alltså ett totalitärt tillstånd.

Annons
Annons

Den kinesiske författaren Yan Lianke är ständigt bannlyst av landets regim. Trots det är han även framgångsrik i hemlandet och har av övriga världen bland annat belönats med Franz Kafkapriset 2014 och har nominerats till The International Man Booker Prize 2013, 2016 och 2017.

Bild 1 av 1

Växter kan hastigt börja blomma för att raskt dö. Ett samlag med en drömlikt vacker kvinna som förändrar livet för en gestalt kan lika gärna vara en dröm.

I ”Explosionskrönika”, som nu ges ut på svenska – liksom hans tidigare böcker i översättning av Anna Gustafsson Chen – använder Yan Lianke båda teknikerna. Anslaget är magisk-realistiskt, när invånarna i den lilla byn Sprängrifte väcks av samma dröm: att ge sig ut på gatan och sedan se sin framtid i det första de möter. Den magiska verklighetsupplevelsen hålls vid liv genom poetiska bilder där psykologiska tillstånd och sociala förändringar återspeglas i naturen. Växter kan hastigt börja blomma för att raskt dö. Ett samlag med en drömlikt vacker kvinna som förändrar livet för en gestalt kan lika gärna vara en dröm som en faktisk upplevelse. Eller rättare sagt, drömmen ger en lika reell erfarenhet som det vi vanligen uppfattar som ”verklighet”.

Men romanen utgör också ett manus, ”Sprängrifte hävdabok”, som den fiktive författaren Yan Lianke skriver på uppdrag av stadens diktatoriske ledare Kong Mingliang, i form av en minutiöst strukturerad rapport.

Den kinesiske författaren Yan Lianke är ständigt bannlyst av landets regim. Trots det är han även framgångsrik i hemlandet och har av övriga världen bland annat belönats med Franz Kafkapriset 2014 och har  nominerats till The International Man Booker Prize 2013, 2016 och 2017.
Den kinesiske författaren Yan Lianke är ständigt bannlyst av landets regim. Trots det är han även framgångsrik i hemlandet och har av övriga världen bland annat belönats med Franz Kafkapriset 2014 och har nominerats till The International Man Booker Prize 2013, 2016 och 2017.

Redan i början kulminerar striden mellan familjerna i en fruktansvärd förnedringsscen då familjen Zhus överhuvud dränks, bokstavligen, i spottkaskader från byns övriga invånarna.

Annons
Annons

Genom fokuseringen på förtryckarna mer än de förryckta är romanen mer renodlat satirisk. I centrum står två rivaliserande familjer, Kong och Zhu. Men även denna gång riktas satiren både mot kommunismen och den nya kinesiska kapitalismen. Redan i början kulminerar striden mellan familjerna i en fruktansvärd förnedringsscen då familjen Zhus överhuvud dränks, bokstavligen, i spottkaskader från byns övriga invånarna i en gemensam bestraffning som för tankarna till Kulturrevolutionen.

Men främst är romanen en satir över den kinesiska kapitalismen. Kong Mingliangs stora mål är att byn skall växa till en storstad. Till en början skapar han rikedom genom att engagera byborna i plundringar av tåg som drar ner på hastigheten över en stigning utanför byn.

Samtidigt skapar Zhu Ying, den spottdödades dotter, en förmögenhet på bordeller. Plundring och prostitution blir grunden för det stora kapitalistiska språnget. Rivaliteten mellan släkterna tycks läggas på is när Mingliang och Ying i enlighet med drömmen i början gifter sig. Men Ying ruvar på hämnd och utnyttjar utstuderat Mingliangs tre bröder i sina planer.

Romanen lever trots rapportformen på skeendet, på en serie förvecklingar enligt klassiskt följetongsmönster där det rika persongalleriet relateras till konfliktmönstret. Allt får en satirisk och politiskt genomskådande syftning.

Skeendet sträcks ut från 70-talet genom 80-talet och fram till NATO-missilerna som träffade den kinesiska ambassaden i Belgrad 1999.

Om vad som händer bör dock inte mer sägas. Låt mig bara tillägga att Yan Liankes ”Explosionskrönika” är en suverän satir, som gör rent hus både med kommunismens och den hejdlösa nykapitalismens lögner.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons