Annons

Svaghetstecken från Latour – köp denna i stället

De volatila rörelserna och kursnedgången i inledningen av rapportperioden har nu utlöst negativa signaler i Investtechs kursgrafer. Utsikterna för Stockholmsbörsen har således försvagats.

Många rapporter har överraskat negativt och Investtech tittar närmare på investerarnas inställning till Latour som redovisar sitt bokslut den 15 februari. Med i analysen finns också ett bolag som nyligen överraskade positivt med sitt bokslut där aktien också bedöms ha goda möjligheter att kunna fortsätta uppåt.

Under strecket
Publicerad
Foto: Stina Stjernkvist/TTBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen vände uppåt under onsdagen och slutkursen på cirka 564 punkter innebar en uppgång på cirka 2,9 procent. De nybildade motstånden strax över dagens kurs kan emellertid begränsa uppsidan och leda till reaktioner tillbaka.

I och med onsdagens uppgång har en ny botten formats vilket stärker stödet vid 546 punkter, men skulle denna nivå brytas kommer det vara ytterligare en negativ signal.

Investtechs Insiderbarometer indikerar att insiders tror på fortsatt uppgång. Särskilt är köpandelen hög på kort sikt – 82 procent den senaste veckan.

Sett till årstidsvariationer är Stockholmsbörsen inne i en längre uppgångsperiod som varar till och med slutet av maj.

Indexet är tekniskt svagt negativt på medellång sikt.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Mycronic

Mycronic AB redovisade sitt bokslut under onsdagen och aktien steg på hög volym. Stängningen på 95 kronor innebar att kursen brutit upp från en närmast horisontell trendkanal på kort sikt vilket ger en indikation om att det nu blivit en övervikt av optimistiskt inställda investerare som mycket väl kan fortsätta att driva kursen uppåt. Nästa motstånd är vid cirka 107 kronor på medellång sikt vilket indikerar att uppsidan är stor.

Volymbalansen är positiv vilket innebär att kursen normalt stiger på dagar med hög handelsvolym och faller på dagar med låg handelsvolym. Detta volymmönster har historiskt visat sig vara något positivt för aktien enligt Investtechs forskning.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Latour B

Latour B har brutit ned från en stigande trendkanal på medellång sikt vilket isolerat är en signal om en svagare stigningstakt.

Kursen har också brutit ned genom tidigare stödnivåer mellan 100-106 kronor och det finns istället motstånd på dessa nivåer vilket kan begränsa uppsidan. Handelsvolymen är hög på dessa nivåer vilket stärker motstånden.

På kort sikt har aktien fallit på dagar med hög handelsvolym och stigit på dagar med låg handelsvolym. Detta är ett kortsiktigt svaghetstecken som ökar risken för ytterligare reaktioner ned.

Bolaget redovisar sitt bokslut den 15 februari.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons