Annons

Svåra avvägningar i Sveriges Kinastrategi

Den svenska regeringen presenterar sin Kinastrategi. Arkivbild.
Den svenska regeringen presenterar sin Kinastrategi. Arkivbild. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix / TT

Svenska säkerhetsintressen samt utbyte och dialog är viktiga delar i den Kinastrategi som regeringen lämnat över till riksdagen. Dokumentet ska vara utgångspunkten för relationerna mellan Sverige och jätten i öst.

Under strecket
Julius Bengtsson / TT
Publicerad

I takt med Kinas allt större roll i världspolitiken kämpar flera nationers regeringar med hur man bör förhålla sig till stormakten. EU-länderna är sedan tidigare ense om vissa riktlinjer, men den svenska regeringen har velat komplettera dessa med en egen strategi som spänner över flera områden.

"Kina har i dag en global närvaro och ett växande inflytande och deras utveckling påverkar hela världen. Det medför både möjligheter och svårigheter som vi behöver hantera – utan att vara varken naiva eller paranoida", skriver utrikesminister Ann Linde (S) i en kommentar till TT.

I strategin lyfts bland annat Kinas betydelse för svensk ekonomi fram. Landet är Sveriges främsta handelspartner i Asien och åttonde största totalt sett. Kinas växande makt ökar vikten för Sverige till dialog och samarbete, något som ska ske med både morot och piska, enligt strategin.

I den del som rör handel och ekonomi vill regeringen inom ramen för EU driva på Kina för att underlätta för utländska företag att verka i landet. "Brister som immaterialrättsliga intrång, påtvingad teknologiöverföring och WTO-oförenliga statliga subventioner behöver hanteras", heter det.

Annons
Annons

När det gäller bristen på mänskliga rättigheter, skriver regeringen att den kommer "konsekvent och tydligt att ta upp frågan" med Kina.

Malin Oud är ansvarig för Raoul Wallenberginstitutets Kinaavdelning och expert på mänskliga rättigheter. Hon är försiktigt positiv till innehållet i strategin:

– Det är en bra början. Den ligger i linje med en mer realistisk syn på Kina, som även EU står för, där Kina inte enbart ses som en strategisk partner utan också som en strategisk rival.

Men samtidigt som bilden av Kina är mer nykter saknar strategin svar på hur avvägningen mellan handel och påtryckningar kring bristande mänskliga rättigheter ska göras, enligt Oud. Hittills har samtalen med Kina om handel inte vävts samman med människorättskritik – och så länge inte det sker kommer trycket på landet inte vara tillräckligt för att åstadkomma någon förändring, påpekar hon:

– Det blir väldigt intressant att se om EU och Sverige kommer att använda sig av ekonomiska hävstänger i framtiden. Hittills har ju handel och mänskliga rättigheter hanterats som separata spår.

I strategin slår regeringen också fast behovet av mer kunskap om Kina som land. Därför vill man skapa ett nationellt Kinacentrum, utan att utveckla mer vad ett sådant innebär.

Moderaterna tycker att regeringen saknar insikt om den hotbild och tryck som finns mot Sverige som land från Kina.

– Det kan vara påverkanskampanjer, det kan vara olika former av industrispionage, industristölder och den typen av angrepp. Och det borde leda till operativa slutsatser. Inte minst näringslivet har en längre tid pekat på att de utsätts för olika former av aktiviteter riktade mot dem, säger partiets utrikespolitiske talesperson Hans Wallmark till TT.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons