Annons

Svarar med e-krona när banker dissar kontanter

Riksbankens planer på digitala kontanter, en så kallad e-krona, är en konsekvens av att det blir allt svårare för allmänheten att få tag på riktiga kontanter.

– Det är bankernas val att stänga ned allmänhetens tillgång till kontanter. Då måste vi fundera på om vi kan vi erbjuda vår tjänst i ett nytt utförande, säger vice riksbankschef Cecilia Skingsley.

Under strecket
Publicerad

När kontanter blir allt mer svårtillgängliga behöver Riksbanken titta på ett digitalt alternativ, menar vice riksbankschef Cecilia Skingsley.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 2

Grafik: Alexander Rauscher

Bild 2 av 2

När kontanter blir allt mer svårtillgängliga behöver Riksbanken titta på ett digitalt alternativ, menar vice riksbankschef Cecilia Skingsley.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 2

Grafik: Alexander Rauscher

Bild 2 av 2
När kontanter blir allt mer svårtillgängliga behöver Riksbanken titta på ett digitalt alternativ, menar vice riksbankschef Cecilia Skingsley.
När kontanter blir allt mer svårtillgängliga behöver Riksbanken titta på ett digitalt alternativ, menar vice riksbankschef Cecilia Skingsley. Foto: Lars Pehrson

Det kan exempelvis, enligt Skingsley, ske genom ett kontantkort knutet till ett konto i Riksbanken eller genom en betalapp.

Skingsley ser det som ett stort problem att svenska konsumenter i allt större utsträckning är hänvisade till kommersiellt styrda betalningssystem som kort eller Swish.

Problemet bottnar dels i att alla inte har tillgång till dessa betalningslösningar men också i att kontanter knutna till Riksbanken är en säkrare tillgång än pengar i det kommersiella betalningssystemet.

Grafik: Alexander Rauscher
Grafik: Alexander Rauscher
Annons
Annons

– Det är ingen slump att när människor misstror det kommersiella banksystemet så ställer man sig och köar på banken. Då tar man ut sina pengar i kontanter och det gör man därför att det står Sveriges Riksbank på dem, säger Cecilia Skingsley.

I och med att kontanterna blir allt mer svårtillgängliga behöver Riksbanken, enligt Skingsley, titta på ett digitalt alternativ, som hon kallar e-krona. Det skulle fungera som ett komplement till traditionella kontanter.

– Centralbankspengar är en tjänst som har alldeles särskilda egenskaper. Den mekanismen kommer att se annorlunda ut om vi får ett helt kommersiellt styrt betalningssystem i Sverige. Därför tror jag att det finns ett utrymme för staten att tänka i de här banorna. Sedan är det upp till medborgarna om man vill använda det eller inte.

Sverige ligger bland de första att avveckla användningen av en 350 år gammal metod att betala.

Riksbanken har tidigare uttryckt oro för att avvecklingen av kontanter, som man i grunden är positiv till, går så snabbt att människor som av olika skäl inte vill eller kan använda de kommersiella betalningslösningarna lämnas i sticket.

– Det finns ingen lagstadgad skyldighet för banker att förse sina kunder med kontanttjänster och Riksbanken kan inte tvinga svenska bankkontor och butiker att använda kontanter. Det är frivilligt och då måste vi fundera på om inte vi ska erbjuda vår tjänst i ett nytt utförande.

Exakt hur ett riksbankssystem med digitala kontanter skulle se ut ska utredas men det centrala är alltså att det blir ett betalningsmedel som är skilt från de kommersiella bankerna. Det kan exempelvis, enligt Skingsley, ske genom ett kontantkort knutet till ett konto i Riksbanken eller genom en betalapp.

Annons
Annons

Hon räknar med att Riksbanken bör ha satt ned foten om cirka två år och därefter är det upp till regering och riksdag att fatta beslut i frågan. En försvårande faktor är att det inte finns något annat land att ta lärdom av. Sverige ligger inom detta område längst fram.

– Riksbanken håller inte på och subventionerar användningen av kontanter och det gör nog att Sverige ligger bland de första att avveckla användningen av en 350 år gammal metod att betala.

Bland de specifika saker som nu ska belysas i Riksbankens utredning finns frågan om användarens integritet, valutans säkerhet samt huruvida Riksbanken via ett eventuellt system med privatkonton ska konkurrera med de kommersiella bankernas inlåning.

– Något kommer det att bli av det här, men designen återstår att se.

Skingsley räknar alltså med att den offentliga sektorn har en digital roll att spela framöver för att säkerställa att alla i Sverige har tillgång till trygga, säkra och effektiva betalningsmetoder. Vad bankerna tycker om tanken på en e-krona vet hon emellertid inte.

Har du varit i kontakt med bankerna om det här?

– Nej, det har jag inte.

När ska du göra det?

– Jag räknar med att framöver ha intressanta samtal med bankerna i en lång rad frågor.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons