Annons

Emma Frans:Svårt avgöra effekten av att hänga ut influencers

Instagramkontot ”Aningslösa influencers” kritiserar kända människors flygvanor. Är information om flygandets negativa klimatpåverkan ett effektivt sätt att få oss att ändra våra vanor?

Under strecket
Publicerad

Är du influencer och lägger ut bilder från Bali får du räkna med risk att hamna på Instagramkontot ”Aningslösa influencers”. Frågan: Är kritiken effektiv ur klimatsynpunkt?

Foto: Mint Images/IBLBild 1 av 1

Är du influencer och lägger ut bilder från Bali får du räkna med risk att hamna på Instagramkontot ”Aningslösa influencers”. Frågan: Är kritiken effektiv ur klimatsynpunkt?

Foto: Mint Images/IBLBild 1 av 1
 Är du influencer och lägger ut bilder från Bali får du räkna med risk att hamna på Instagramkontot ”Aningslösa influencers”. Frågan: Är kritiken effektiv ur klimatsynpunkt?
Är du influencer och lägger ut bilder från Bali får du räkna med risk att hamna på Instagramkontot ”Aningslösa influencers”. Frågan: Är kritiken effektiv ur klimatsynpunkt? Foto: Mint Images/IBL

Under användarnamnet ”Aningslösa influencers” på Instagram uppmärksammas så kallade influerares flygresor och klimatpåverkan. Dessutom hyllar kontot personer som väljer tåget framför flyget.

Kontot har fått stor uppmärksamhet, både positiv och negativ, men vad säger vetenskapen om metodens effektivitet?

Genom livsstilsförändringar kan vi minska vår klimatpåverkan, men att ändra livsstil är ingen enkel sak. Det har länge varit välkänt att vårt beteende och vår livsstil i hög utsträckning är beroende av vad vi ser att andra personer gör¹. Resereportage och semesterbilder från exotiska platser som vi enklast når med flyg borde därför rimligen öka vår benägenhet att flyga.

Många antar att information om ett beteendes negativa konsekvenser är ett effektivt sätt att motverka beteendet, men empiriska studier talar emot.

Annons
Annons

Många antar att information om ett beteendes negativa konsekvenser är ett effektivt sätt att motverka beteendet, men empiriska studier talar emot den slutsatsen. Att bara upplysa ungdomar om riskerna med hög alkoholkonsumtion kommer sannolikt inte att få dem att dricka mindre, enligt forskning². Studier har också visat att generell information om varför vi bör konsumera mindre energi inte nödvändigtvis resulterar i beteendeförändring³.

Däremot verkar något som kallas ”normbaserade interventioner” – alltså insatser som går ut på att påverka oss genom sociala normer – vara lovande vad gäller vårt klimatavtryck.

En uppmärksammad amerikansk studie från 2007 undersökte om den metoden går att använda för att påverka privatpersoners energikonsumtion. De nära 300 hushåll som deltog i studien fick genom handskrivna lappar information om hur stor deras energiförbrukning var i jämförelse med genomsnittet i området.

Vissa hushåll fick också en annan typ av återkoppling: om de konsumerat mindre energi än genomsnittet ritade forskarna en glad smileyfigur på lappen, om de låg över genomsnittet ritades istället en ledsen figur. Några veckor senare mättes energiförbrukningen igen.

Resultatet visade att bland de hushåll som enbart fick information – alltså ingen smileyfigur – så tenderade de som låg över genomsnittet att sänka sin energikonsumtion medan de som låg under genomsnittet istället höjde den. De hushåll som fick veta att de konsumerade mindre än genomsnittet och också fick uppskattning i form av en glad figur fortsatte däremot att bibehålla en låg konsumtion. Positiv återkoppling verkade alltså motivera personer att fortsätta sin låga konsumtion. Negativ återkoppling i form av en ledsen simley gav ingen ytterligare påverkan.

Annons
Annons

Att hylla miljöhjältar kan vara ett effektivt sätt att få oss att leva på mer klimatsmart, men när det gäller miljöbovarna verkar inte negativ feedback vara mer effektiv än neutral.

Ledsna eller glada figurer är såklart inte samma sak som positiv eller negativ feedback från verkliga människor. Och när kända personer pekas ut offentligt för ”aningslöst” beteende så spelar rimligtvis även faktorer som negativ varumärkespåverkan och kanske också skam in.

Det är därför svårt att utifrån tillgänglig forskning avgöra hur effektiv ”Aningslösa influencers” strategi är för att minska influerarnas flygande.

Taktiken verkar dock lyckas väldigt väl med att lyfta frågan om flygresandets klimatpåverkan. Flygresor har av många setts som oproblematiskt, till och med som något positivt som berikar våra liv. Att nöjesresor med flyg nu börjar uppmärksammas som ett omoraliskt och osolidariskt beteende kan förmodligen förändra samhällets syn på flygresor, och i förlängningen påverka var vi väljer att semestra.

Slutsats

Att hylla miljöhjältar kan vara ett effektivt sätt att få oss att leva på ett mer klimatsmart sätt, men när det gäller miljöbovarna verkar inte negativ feedback vara mer effektiv än neutral. ”Aningslösa influencers” strategi är dock effektiv för att väcka uppmärksamhet kring frågan om flygandets klimatpåverkan, något som bland annat bekräftas av denna text.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons