Annons

Emma Frans:Svårt hitta belägg för Jordan B Petersons slutsats

Finns det biologiska förklaringar till beteendemässiga skillnader mellan män och kvinnor som påverkar samhällets struktur? Frågan har aktualiserats i samband med att Jordan B Peterson besöker Sverige.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Jordan B Peterson får enligt egen uppgift in över 700 000 kronor varje månad bara i frivilliga donationer genom sajten Patreon.

Foto: Jeff Gilbert/IBLBild 1 av 1

Jordan B Peterson får enligt egen uppgift in över 700 000 kronor varje månad bara i frivilliga donationer genom sajten Patreon.

Foto: Jeff Gilbert/IBLBild 1 av 1
Jordan B Peterson får enligt egen uppgift in över 700 000 kronor varje månad bara i frivilliga donationer genom sajten Patreon.
Jordan B Peterson får enligt egen uppgift in över 700 000 kronor varje månad bara i frivilliga donationer genom sajten Patreon. Foto: Jeff Gilbert/IBL

Den kanadensiske psykologiprofessorn Jordan B Peterson är på Sverigebesök och gästade nyligen bland annat SVT-programmet Skavlan. Peterson slog igenom tack vare Youtube och hans bok 12 livsregler: ett motgift mot kaos har blivit en internationell storsäljare.

Men Peterson är inte bara älskad, han är kontroversiell och hans idéer anses till och med vara farliga. Nyligen kritiserades han till exempel av utrikesminister Margot Wallström. Vissa har ifrågasatt Petersons påståenden om att det finns biologiska förklaringar till skillnader i beteende mellan män och kvinnor och att dessa skillnader oundvikligen påverkar samhällets struktur.

Vad säger vetenskapen om detta?

Efter reklamen visas:
Fyra omstridda påståenden av Jordan B Peterson

Att det finns beteendemässiga skillnader mellan könen är välkänt. Det finns till exempel skillnader i vår risk att drabbas av psykisk ohälsa¹. Det finns också skillnader i hur vi uppfattar och bearbetar information², även om skillnaderna är små och variationen inom könen är stor. Dessutom är överlappet mellan könen stort.

Annons
Annons

Även om det finns belägg för påståendet om att biologiska skillnader mellan könen påverkar vårt beteende är det svårt att veta i vilken utsträckning det påverkar samhällets strukturer.

De beteenden där vi ser de största könsskillnaderna är antisocialt beteende och sexualbeteende – när det gäller våldsbrott och våldtäkt är det betydligt vanligare att män är förövare. Vissa skillnader i beteende återfinns redan hos barn, bland annat finns det tydliga könsskillnader i leksakspreferenser³.

Men skillnader mellan könen kan ju vara socialt präglade. Vad kan vi egentligen tillskriva våra biologiska förutsättningar?

Det är inte helt enkelt att ta reda på i vilket utsträckning biologiska skillnader mellan könen förklarar skillnader i beteende, men det finns starka belägg för att biologin har en viktig roll.

Det finns till exempel studier på flickor som har ett syndrom som kallas kongenital binjurebarkshyperplasi och innebär att de exponeras för höga nivåer av manligt könshormon redan före födseln. Syndromet innebär att flickornas yttre könsorgan maskuliniseras och det finns också studier som visar påverkan på beteende. Det finns till exempel studier som visat att flickor med detta syndrom påvisade mer ”pojklika” leksakspreferenser och karriärambitioner⁴.

Forskarna bakom studien misstänkte att förklaringen skulle kunna vara att flickornas föräldrar behandlar dem mer som pojkar på grund av syndromet, men när detta studerades fann forskarna att så inte var fallet. Denna typ av studie har vissa begränsningar men fungerar lite som ett naturligt experiment och stärker beläggen för att könshormoner påverkar vårt beteende.

Annons
Annons

Kunskap om att våra söner exempelvis är biologiskt predisponerade till att använda våld bör knappast vara något som bara accepteras då det ligger i pojkars natur.

Men även om det finns vetenskapliga belägg för påståendet om att biologiska skillnader mellan könen påverkar vårt beteende är det svårt att veta i vilken utsträckning det påverkar samhällets strukturer.

I Sverige görs det med jämna mellanrum inlägg där debattörer pekar på biologiska skillnader och hävdar att föräldrar, förskolor och skolor ska låta ”pojkar vara pojkar” och ”flickor vara flickor”, och att något annat är ett övergrepp mot deras naturliga förutsättningar.

Men kunskap om att våra söner exempelvis är biologiskt predisponerade till att använda våld (i större utsträckning än våra döttrar) bör knappast vara något som bara accepteras då det ligger i pojkars natur. Istället kan kunskapen användas för att motverka antisocialt beteende genom att lära dem att hantera dessa impulser.

Slutsats

Det finns biologiska skillnader mellan könen, även när det gäller beteende. Men det är svårt att veta vilka avtryck detta gör i samhällets uppbyggnad. Skillnaderna mellan könen måste inte nödvändigt bejakas och uppmuntras. Ibland kan det till och med vara bra att försöka motverka vissa könstypiska beteenden.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons