Annons

Svensk skola sponsrades av saudiska kungahuset

Saudiska intressen letar sig in i Sverige – med syfte att sprida en extrem tolkning av islam. SvD kan nu berätta om en friskola i Örebro som fått miljonbidrag direkt från det saudiska kungahuset.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Alsalamskolan i Örebro har cirka 300 elever. Det är också huvudkontor för Al-Risalah skandinaviska stiftelse.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 3

Al-Risalahstiftelsen som driver Alsalamskolan riskerar vite för de brister som Skolinspektionen upptäckt.

Foto: Tomas Oneborg Bild 2 av 3

Flera moskéer i Sverige är i behov av ekonomiskt stöd.

Foto: Tomas Oneborg Bild 3 av 3

Alsalamskolan i Örebro har cirka 300 elever. Det är också huvudkontor för Al-Risalah skandinaviska stiftelse.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Efter reklamen visas:
Så finansierade Saudiarabien en skola i Örebro
Alsalamskolan i Örebro har cirka 300 elever. Det är också huvudkontor för Al-Risalah skandinaviska stiftelse.
Alsalamskolan i Örebro har cirka 300 elever. Det är också huvudkontor för Al-Risalah skandinaviska stiftelse. Foto: Tomas Oneborg

Saudiarabien har sedan flera år försökt att bli en maktspelare långt utanför landets egna gränser. Det långsiktiga målet är att landets mycket konservativa tolkning av islam, mer känd som wahhabism eller salafism, ska få fäste hos fler.

Ett sätt för den rika oljestaten att göra det på är att finansiera olika muslimska projekt världen över, exempelvis i Sverige.

– Saudiarabien spelar en central roll när det kommer till att sprida en extrem tolkning av islam i Sverige, säger Magnus Normark, analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Det handlar om att fler ska erkänna wahhabismen, som förkastar alla andra tolkningar av islam – i synnerhet shiaislam.

SvD kan nu berätta vad som skett bakom kulisserna i en stiftelse med säte i Örebro, som driver en muslimsk grundskola i samma stad – och som äger moskéer på Island och i Norge.

Annons
Annons

Al-Risalahstiftelsen som driver Alsalamskolan riskerar vite för de brister som Skolinspektionen upptäckt.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1

Al-Risalah skandinaviska stiftelse grundades 2003. Stiftelsens första och främsta ändamål är ”att bevara den islamiska identiteten hos muslimer”.

Stiftelsen har tidigare haft planer på att bygga ett helt nytt center i Örebro och nya skolor, för en kostnad på över 100 miljoner. Planerna lades dock ned när kommunen inte kunde erbjuda mark.

Stiftelsen har tillgångar på nära 30 miljoner och omsätter cirka 43 miljoner kronor om året, enligt handlingar från tingrätten.

I flera år har det ryktats om att Al-Risalahs projekt i Sverige är finansierade av Saudiarabien. Det har varit oklart om saudierna i så fall ställt några motkrav som följer med pengarna.

Al-Risalahstiftelsen som driver Alsalamskolan riskerar vite för de brister som Skolinspektionen upptäckt.
Al-Risalahstiftelsen som driver Alsalamskolan riskerar vite för de brister som Skolinspektionen upptäckt. Foto: Tomas Oneborg

Stiftelsen startade den muslimska friskolan Alsalamskolan i Örebro 2003. Grundskolan har varit hårt kritiserad av Skolinspektionen i flera år och granskas fortfarande. Förra året fick den kritik på 30 punkter. Det har bland annat gällt könsuppdelning under lektioner.

– Skolverksamhet är viktigt för saudierna eftersom man vill exponera den rätta läran för unga muslimer och barn så att de tidigt kan leva efter den, säger Aje Carlbom, docent vid Malmö universitet.

Alsalamskolans vd och ordförande för stiftelsen är Hussein Aldaoudi. Han är huvudpersonen bakom alla verksamheter. Stiftelsens styrelse har alltid bestått av samma personer, Aldaoudi och hans sambo samt tre personer från Saudiarabien.

Annons
Annons

En av dem är en saudisk shejk som fram till slutet av förra året var ordförande i stiftelsen, Abdulrahman Al-Akeel, bosatt i Saudiarabiens huvudstad Riyadh.

Enligt SvD:s källor är han ”utsänd imam” från Saudiarabien för att säkerställa att den wahhabitiska läran lärs ut även utomlands.

En person som träffat honom säger till SvD: ”Al-Akeel kombinerar affärer med en religiös mission. Han var mycket medveten om att det finns föräldrar i Sverige som vill att deras barn ska få en ”islamisk” uppfostran och därmed finns behov av en skola som Alsalamskolan”.

Det är också shejk Al-Akeel som öppet kommer att berätta att pengarna som finansierar Alsalamskolan i Örebro kommer direkt från högsta ort i Saudi.

I den saudiska onlinetidningen Sabq, där shejk Al-Akeel framkommer med namn och bild, berättar han om Al-Risalah skandinaviska stiftelse och riktar sig till det saudiska kungahuset och tackar för 1 miljon riyal som skänktes specifikt till Örebroskolan.

Året var 2014, och summan motsvarar ungefär 1,8 miljoner svenska kronor.

”Det bidrog till att lösa problemet med väntelistor, som drabbade eleverna som väntade på att få bli antagna till Alsalamskolorna”, sa Al-Akeel till den saudiska tidningen.

Enligt stiftelsens årsredovisning tog man emot ”gåvor och bidrag” på totalt 2 miljoner tiden före shejkens uttalande.

Sedan 2012 har gåvorna uppgått till 5,6 miljoner, visar SvD:s granskning.

I artikeln säger Al-Akeel också att pengarna bidrar till att ”förmedla den sanna bilden av islam och dess storhet och främja dess positiva roll” bland muslimska minoriteter.

Annons
Annons

SvD ringde upp Hussein Aldaoudi, nu ordförande för stiftelsen. Han bekräftar att Alsalamskolan har finansierats av Saudiarabien.

– Stiftelsen har tagit emot bidrag för att bygga lokaler för skolverksamhet endast en gång från Saudi. Det kom från regeringen. Bara en gång, säger Aldaoudi.

När vår förre ordförande inte följde svenska principer och regler så valde vi att utesluta honom.

Han tycker att oron över saudiskt inflytande i Sverige är överdriven.

– Jag respekterar att dessa åsikter finns, men jag tycker att kritiken är överdriven. Saudiarabien har stöttat projekt i flera stora städer i Europa och de ser det som en plikt att stötta minoriteter för att de ska integreras och vara aktiva medborgare, säger Aldaoudi.

Är det inte svårt att bedriva skolverksamhet när en del av styrelsen bor i Saudiarabien?

– Det har gått bra, men när det inte fungerade och när vår förre ordförande inte följde svenska principer och regler så valde vi att utesluta honom. Tanken är att de som styr ska finnas i Skandinavien.

Har ni planer på att ta över eller bygga moskéer i Sverige?

– Nej, vi vill jobba med utbildning här, utbildningsinsatser och ta fram olika läromedel för att bygga broar mellan kulturer och religioner, säger Hussein Aldaodi.

Han är noga med att påpeka att stiftelsen är emot all form av ”extremism och terrorism”.

Magnus Normark på FOI är inte förvånad över den tydliga kopplingen mellan en muslimsk skola i Örebro och Saudiarabien.

– Uppgifterna är inte förvånade, men de visar något som vi idag har extremt lite kunskap om. Det saudiska inflytandet är ett svart hål i väldigt stor utsträckning. Det har tittats väldigt lite på detta, säger han.

Annons
Annons

Flera moskéer i Sverige är i behov av ekonomiskt stöd.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1

Under sommaren 2017 ville Hussein Aldaoudi sparka Al-Akeel från ordförandeposten. Anledningen utåt var att shejken inte deltog på möten på grund av att han bor i Saudiarabien.

SvD kan nu berätta hur konflikten egentligen startade.

I en dom från Örebro tingsrätt, från december förra året, där shejk Al-Akeel entledigas från sin post, står det att konflikten började 2015 när han ville byta ut alla styrelsemedlemmar utom sig själv – och sätta sina egna på de fyra stolarna.

Det är motkrav av en sort som hittills bara varit känt i moskésammanhang, där saudier erbjuder pengar men vill också ha inflytande över verksamheten genom att sitta i olika styrelser, vilket SvD skrivit om tidigare.

Flera moskéer i Sverige är i behov av ekonomiskt stöd.
Flera moskéer i Sverige är i behov av ekonomiskt stöd. Foto: Tomas Oneborg

Konflikten gjorde att Hussein Aldaoudi själv tog över ordförandeposten, med stöd från de övriga, enligt domen.

Det framgår också att styrelsen, som också är ansvarig för driften av skolan, inte fungerat på flera år. ”Av de fyra ordinära sammanträden som skulle ha hållits under 2015 hölls endast ett. Sammanträdet ägde rum i Saudiarabien”, står det.

Förutom finansiering från Saudiarabien har Örebroskolan tagit emot statsbidrag för olika satsningar på 4,7 miljoner senaste tre åren, enligt Skolverket.

Örebro kommun betalade förra året ut 44,7 miljoner kronor i skolpeng (en summa för varje elev) till skolverksamheterna som stiftelsen driver.

Annons
Annons

Stiftelser kan agera i stort sett utan tillsyn eftersom länsstyrelserna har liten möjlighet att titta var pengarna kommer ifrån.

När SvD frågar Skolinspektionen hur många skolor I Sverige som drivs av personer bosatta i Saudiarabien är svaret ”vet ej”. Däremot kommer Skolinspektionen att börja granska individerna i bolagets ägar- och ledningskrets från och med nästa år.

Magnus Normark på FOI säger att upplägget med stiftelser är problematisk och lite av en blind fläck, likaså skolor och utbildningsverksamhet som har koppling till salafistmiljön.

– Stiftelser kan agera i stort sett utan tillsyn eftersom länsstyrelserna, som sköter tillsynen, har liten möjlighet att titta var pengarna kommer ifrån. Det är ett stort bekymmer.

Han säger att det finns personer från andra stiftelser i Sverige som reser till Saudiarabien för att hitta finansiärer till religiösa projekt.

Enligt en rapport från Försvarshögskolan finns 18 registrerade stiftelser i Sverige som beskriver ett ändamål som omfattar bygge och förvaltning av moskéer i landet. Elva av dessa stiftelser är inte transparenta om sina tillgångar.

– Med pengar kommer inflytande, och personerna som sitter i styrelser har möjlighet att påverka hur verksamheten ska drivas, det kan få konsekvenser som vi inte vill ha, säger Normark.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons