Annons

Kan man stoppa NMR från Almedalen?

Nazistiska NMR har satt sin prägel på Almedalen med hot, våld och störande av allmän ordning. Polisen säger att den inte kan göra annat än att tillåta de antidemokratiska demonstrationerna. Men stämmer verkligen det? SvD reder ut frågan.

Under strecket
Publicerad

Nazister fick tillåtelse att demonstrera intill RFSL, ett beslut som väckte kritik, till vänster. Anna Jonsson Cornell, till höger.

Foto: Vilhelm Stokstad, TT/ Uppsala Universitet Bild 1 av 1

1 / 6

Nazister fick tillåtelse att demonstrera intill RFSL, ett beslut som väckte kritik, till vänster. Anna Jonsson Cornell, till höger.
Nazister fick tillåtelse att demonstrera intill RFSL, ett beslut som väckte kritik, till vänster. Anna Jonsson Cornell, till höger. Foto: Vilhelm Stokstad, TT/ Uppsala Universitet

Alla är folkförrädare enligt nazistiska NMR, utom de själva. Med det mottot stör de politiker som talar till sina väljare, hotar oliktänkande och ger sig fysiskt på personer som vill hindra dem från att störa.

Som kvinnan som nyligen drogs ner på marken av flera män från NMR, vid Vänskapsförbundet Sverige-Israels tält i Almedalen.

Den politiska mötesplatsen har blivit en scen för nynazisterna.

Organisationen RFSL ville till exempel inte att nynazister skulle demonstrera intill dem. Polisen gav ändå NMR tillstånd.

”Polisens beslut är en katastrof för vårt demokratiska samhälle. Både som privatpersoner och som rörelse är vi direkt hotade av nazistiska och rasistiska krafter”, skrev RFSL i ett pressmeddelande.

Beslutet överklagades men ändrades inte av förvaltningsrätten.

Men vad är poängen med att tillåta organisationer att demonstrera, som vill demontera demokratin?

Och är det verkligen så att polisen bara kan stå och se på och ge ut tillstånd efter tillstånd till en våldsbejakande extremistgrupp i Sverige?

SvD har ställt frågorna till professor Anna Jonsson Cornell, som forskar i konstitutionell rätt på Uppsala universitet.

Annons
Annons

Skuggor av några män i NMR under deras tal i Almedalen 2018.

Foto: Henrik Montgomery/TTBild 1 av 1

2 / 6

Demonstrationsfriheten kan begränsas

Skuggor av några män i NMR under deras tal i Almedalen 2018.
Skuggor av några män i NMR under deras tal i Almedalen 2018. Foto: Henrik Montgomery/TT

Varför tillåts nazister att demonstrera?

– Därför att vi har en grundlagsskyddad demonstrationsfrihet som gäller alla. Den är inte bestämd av åsikter och innehåll men den kan begränsas genom lag, säger Anna Jonsson Cornell.

Man kan bara inskränka demonstrationsfriheten när det sker med hänsyn till ordning och säkerhet.

På vilket sätt kan man begränsa?

– Man kan bara inskränka demonstrationsfriheten när det sker med hänsyn till ordning och säkerhet, om det till exempel förekommer en konkret hotbild. Man kan inte gömma sig bakom en grundlagsskyddad rättighet för att till exempel hota enskilda individer eller grupper. Så det är möjligt att reglera och inskränka straffrättsligt.

– Föreningsfriheten för organisationer som bedriver hets mot folkgrupp kan också begränsas i enlighet med regeringsformen.

Annons
Annons

Mångfaldsparaden under Almedalsveckan.

Foto: Vilhelm Stokstad/TTBild 1 av 1

3 / 6

”Polisen kan besluta på annat vis”

Mångfaldsparaden under Almedalsveckan.
Mångfaldsparaden under Almedalsveckan. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Polisen i Almedalen har gång efter annan godkänt att nazistiska NMR får demonstrera, ändå ser vi att det förekommit våld. Polisen säger att de inte kunnat besluta på annat vis än att ge tillstånd. Kan polisen bedöma på annat sätt?

Polisen skulle kunna landa i ett beslut att stoppa om de bedömer att de inte kan upprätthålla säkerhet och ordning på platsen.

– Polisen kan besluta på annat vis med stöd av ordningslagen, det gjorde man i Göteborg under bokmässan. Det är helt enkelt av ordnings- och säkerhetsskäl som man kan fatta ett annat beslut. Men man kan inte göra det på grund av åsikter, om det inte kommer nära hets mot folkgrupp, hatbrott eller sådant som är straffbelagt, säger Anna Jonsson Cornell.

– Polisen skulle kunna landa i ett beslut att stoppa om de bedömer att de inte kan upprätthålla säkerhet och ordning på platsen.

Annons
Annons

Nazister i NMR buade under Annie Lööfs (C) tal i Almedalen.

Foto: Henrik Montgomery/TTBild 1 av 1

4 / 6

”Uppfattar inte stödet i lagen”

Nazister i NMR buade under Annie Lööfs (C) tal i Almedalen.
Nazister i NMR buade under Annie Lööfs (C) tal i Almedalen. Foto: Henrik Montgomery/TT

Polisen har tillåtit nazisternas demonstration trots att det uppenbarligen finns problem med våld och hot. Varför?

– Dels tror jag att de inte uppfattar att de har tillräckligt med stöd i lagen i det som kan uppfattas vara kontroversiella beslut. Sedan tror jag att man gjort en bedömning att sådana situationer inte skulle uppstå, med våldshandlingar. Men jag spekulerar, jag har inte sett deras beslutsunderlag, säger Anna Jonsson Cornell.

Annons
Annons

Hur långt ska man gå för att bevara demokratin?

Foto: Henrik Montgomery/TTBild 1 av 1

5 / 6

Varför tillåta de som vill störta demokratin?

Hur långt ska man gå för att bevara demokratin?
Hur långt ska man gå för att bevara demokratin? Foto: Henrik Montgomery/TT

Men om en organisation har som mål att få bort demokratin, vad är vitsen med att tillåta sådant som kan demontera det samhälle vi har?

– Det demokratiska systemet gör att vi inte reglerar åsikter oavsett vilken typ av åsikt det är. En utgångspunkt kan vara att det inte ska regleras av juridiken utan i ett öppet samtal i det öppna fria samhället. Man ska kunna ha ett debattklimat där man tar fajten med de som står för den typen av åsikter. På så sätt kan man sedan stävja det, säger Anna Jonsson Cornell.

– Men det funkar ju inte när hot och våld kommer in i bilden. Om motparten inte respekterar förutsättningarna och kriterierna för det fria och öppna meningsutbytet i samhället, då fungerar ju inte grundvalarna längre. Det är då man brukar prata om att vi måste ha ett självförsvar för den demokratiska ordningen.

Annons
Annons

NMR mötte också rejält med motdemonstranter i Almedalen.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1

6 / 6

NMR förbjudna i Finland – går Sverige samma väg?

NMR mötte också rejält med motdemonstranter i Almedalen.
NMR mötte också rejält med motdemonstranter i Almedalen. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Kan man ändra lagen i Sverige så att våldsbejakande och antidemokratiska organisationer inte ska kunna demonstrera?

– Man kan göra en grundlagsändring, det är dessutom ganska lätt att göra det i Sverige.

Bör man göra det?

– Det verkar ha utkristalliserats en samsyn kring det bland de politiska partierna, att man måste göra någonting för att förbjuda deltagande i våldsbejakande extremistiska organisationer.

Det är klart att vi kan inspireras.

– Men det är svårdefinierade begrepp, för vad är våldsbejakande, vad är extremistiskt, vad är frihetsrörelser, vad är en terrororganisation? Hela begreppsapparaten är svår, säger Anna Jonsson Cornell.

I Finland har man förbjudit NMR, är det möjligt också för Sverige?

– Det tycker jag visst att man kan göra, vi har nära utbyte med våra juristkollegor i Finland. De har dock en konstitution som ser lite annorlunda ut jämfört med vår. Men det är klart att vi kan inspireras.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons