Annons

”SvD ska vara den trovärdiga rösten”

Anna Careborg efterträder Fredric Karén som tidningens vd och chefredaktör.
Anna Careborg efterträder Fredric Karén som tidningens vd och chefredaktör. Foto: Staffan Löwstedt och Tomas Oneborg

Hur ska SvD ledas in i framtiden? Här svarar Anna Careborg, som efterträder Fredric Karén som tidningens vd och chefredaktör, på några av de frågor som kommit in från SvD-läsare.

Under strecket
Publicerad

Jag upplever ofta ett stort gap mellan en del artikelrubriker och det faktiska innehållet. Ett gap som i min läsupplevelse blir störande, eftersom jag, rätt eller fel, upplever det som en vinkling. Vilket jag inte vill ha i min dagstidning! Hur ser SvD:s framtida tankar om detta ut?

T G

Hej T G. Din fråga aktualiserades faktiskt i veckan, i samband med vår uppmärksammade granskning om de misstänkta ubåtskränkningarna 2014. Efter publiceringen hörde läsare av sig och menade att den som endast läste rubriken kunde få intrycket att samtliga ubåtsbevis nu hade fallit, vilket inte var korrekt. För att eliminera risken för missförstånd ändrades rubriken digitalt. Men feltolkningen hade tyvärr redan fått fart i andra medier, både i Sverige och internationellt.

Vi har diskuterat denna olyckliga följd på redaktionen och konstaterat att vi måste vara ännu noggrannare med våra rubriker. Dels för att många idag, inte minst i de sociala nätverken, faktiskt inte tar sig tid att läsa själva artikeln. Dels för att det då kan finnas en diskrepans mellan förväntan utifrån rubriken och det faktiska innehållet. När många artiklar färdas i en redan vinklad kontext digitalt, är det extra viktigt att vi inte tar till överord eller liknande i rubrikerna.

Annons
Annons

Kan du tänka dig att införa korrektur, så att vi slipper språkgrodor som t ex ”fylld till bredden”? Inte polisiärt utan språkvårdande, hjälpsamt.

Anne Brügge

Hej Anne. Språkfel är som irriterande ogräs. Varje stavfel och syftningsfel tar fokus från artikelns innehåll, så detta är inte bara en språkfråga utan en kvalitetsfråga för hela tidningen. Digitaliseringen har inneburit mycket bra för journalistikens utveckling, men ibland går det lite för fort och “ogräset” hinner inte rensas bort. Som du kanske vet är Svenska Dagbladet inne i en process för att höja den journalistiska nivån ytterligare. Den språkliga kvaliteten är definitivt en del i det arbetet.

Vad händer med papperstidningen? Jag läser ”färskvarunyheter” digitalt men tycker papperstidningen är oslagbar. Bättre överblick, fungerar överallt och är lättare både att skumma och läsa på djupet. Du behöver exempelvis inte klicka fram och tillbaka. Bor i Osby i Skåne och prenumererar till och med på två papperstidningar (sju dagar) - Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. Skulle avstå om det endast erbjöds digital prenumeration. Vill inte släpa på en iPad. Digitalt läser jag nyheter på mobilen men bästa stunden på dagen är att hämta två papperstidningar i brevlådan.

Ola Zackrisson

Hej Ola. Även om andelen som läser tidningen digitalt kommer att öka så har papperstidningen en viktig och självklar roll under lång tid framöver. Precis som du nämner finns det fortfarande områden där tidningen är oöverträffad. När vi utvecklar våra digitala plattformar så har vi mycket att lära av till exempel den överblickbarhet som tidningen ger, och dess tydliga start och slut.

Annons
Annons

Kan du tänka dig att ta itu med slentrianen i valet av bilder till artiklar eller notiser? Inte så att varje bild är irrelevant, men allt för många. Därtill att många bilder är onödigt stora. Det är väl t o m en hållbarhetsfråga?

Sven-Arne Nilsson

Hej Sven-Arne. Mitt korta svar är ja! I vårt stora förändringsarbete som vi dragit igång lyfts just det visuella intrycket fram som en viktig parameter.

Vilken blir din viktigaste förändring i media-Sverige?

Pontus

Hej Pontus. Du ställer en stor och viktig fråga, som kräver en del eftertanke. Jag skulle vilja sammanfatta det med att “sätta läsaren främst”. Med det menar jag att vi i varje enskilt beslut ska ha läsarnas bästa för ögonen och se till att vi förtjänar det förtroende som läsarna har för oss. Det är helt avgörande för Svenska Dagbladets framtid, men det är också en viktig samhällsfråga. Vi översvämmas numera av information, men det har visat sig att den inte bara är korrekt och relevant. Tvärtom sprids desinformation, manipulerade budskap och rent hat. Vi ser att människor söker efter en trovärdig röst i allt detta. Den rösten vill jag att Svenska Dagbladet ska vara. Det blir min viktigaste uppgift.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons