Annons

SvD:s experter: 17 aktier med hög utdelning 2017

SvD Börsplus har valt ut en portfölj med 17 stora nordiska bolag som ger en hög aktieutdelning. Risken i de enskilda bolagen kan vara hög men sammantaget tror vi att vår utdelningsportfölj kommer ge bra avkastning. När vi gjort detta historiskt så har det varit framgångsrikt tio år av elva.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

SvD Börsplus Peter Benson och Daniel Svensson.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 9
Foto: Pi FriskBild 2 av 9
Foto: Stefan Sjödin/FortumBild 3 av 9
Foto: Jessica Gow/TTBild 4 av 9
Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 5 av 9
Foto: Tomas OneborgBild 6 av 9
Foto: Marit Hommedal/TTBild 7 av 9
Foto: Bertil Ericson/TTBild 8 av 9
Foto: Gustav GrällBild 9 av 9

SvD Börsplus Peter Benson och Daniel Svensson.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 1
SvD Börsplus Peter Benson och Daniel Svensson.
SvD Börsplus Peter Benson och Daniel Svensson. Foto: Lars Pehrson

Det finns många sätt att nå god avkastning på börsen. Börsplus vanliga tillvägagångssätt är att vända på hundratals stenar i jakten på dolda guldklimpar eller undervärderade fynd.

Ett annat sätt är att närmast slaviskt följa en enkel formel som bygger på sunda teorier som:

1. Nedpressade aktier brukar ofta studsa upp eftersom börspopularitet är något som går i vågor.

2. Hög utdelningsförmåga är ofta ett kvalitetstecken som tyder på underliggande stabil lönsamhet.

Dessa två punkter är ledstjärnan bakom den årliga utdelningsportfölj som vi två skribenter, i våra tidigare roller som redaktörer för tidningen Börsveckan, har satt samman ända sedan 2004. Totalt sett har dessa utdelningsportföljer mellan 2004 och 2015 (uppehåll 2011) givit en årlig snittavkastning på 28 procent, mot 12 procent för index. Tio år av elva har avkastningen varit väldigt bra eller klart bättre än index.

Annons
Annons
Foto: Pi FriskBild 1 av 1

Vår metod är följande:

1. Gör en bruttolista innehållande alla aktier med en hög direktavkastning. Här väljer vi brytpunkten 5 procent från databasen Factsets prognoser för 2017. Vi gör urvalet bland samtliga nordiska aktier för att få en extra bredd på branscher och allmänt få fler bolag att välja på.

2. Rensa bort alla aktier som är antingen för små eller där det är helt uppenbart att direktavkastningen inte speglar underliggande vinster. Vi har rensat bort exempelvis investmentbolag samt alla börsbolag som följs av färre än tre riktiga analytiker. Kvar är relativt välanalyserade och ofta större börsbolag vilket i sig innebär lägre risk än motsatsen.

3. Gå igenom denna väldigt objektivt sammansatta lista och gör ett subjektivt urval av de 10–20 aktier som känns mest intressanta. Viktiga kriterier för att ingå i denna portfölj är kvalitet, vinststabilitet eller annan substans samt riskspridning på portföljnivå.

I årets upplaga har vi valt ut 17 nordiska större bolag som vi sammantaget tror har goda förutsättningar att ge god avkastning till hygglig risk. Nedan går vi igenom portföljen sektor för sektor:

Foto: Pi Frisk

Bank: Swedbank, Resurs Bank och Sparebank1

De svenska storbankerna är klassiska namn i en utdelningsportfölj tack vare sina stabila oligopolvinster som i väldigt hög grad delas ut till ägarna. Nischbanken Resurs och lokala norska Sparebank1 är inte lika stabila men värderas lågt givet sina kvaliteter.

Annons
Annons
Foto: Stefan Sjödin/FortumBild 1 av 3
Foto: Jessica Gow/TTBild 2 av 3
Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 3 av 3
Foto: Stefan Sjödin/Fortum

Energi: Fortum

Elmarknaden lider av existentiell ångest. Ökat utbud tack vare innovationer och investeringar i förnybar energi samt fallande efterfrågan i takt med att Europa avindustrialiseras gör att man lätt kan se risker med en strukturellt växande överkapacitet. Men på kort sikt styrs mycket av vädret.

Foto: Jessica Gow/TT

Fastighet: Hemfosa, Citycon

Kombinationen goda kassaflöden och en smärre fastighetsfrossa på börsen har gjort att vi hittar två fastighetsaktier med höga direktavkastningar och till synes låg vinstvärdering.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

It-produkter: Ericsson, Dustin

Egentligen knappast en sektor utan samlingsnamn för två väldigt olika bolag. Den hårt piskade turnaround-kandidaten Ericsson och den stabila men lite trista it-distributören Dustin.

Annons
Annons
Foto: Tomas OneborgBild 1 av 3
Foto: Marit Hommedal/TTBild 2 av 3
Foto: Bertil Ericson/TTBild 3 av 3
Foto: Tomas Oneborg

Konsument: Matas, STG, MTG, Betsson

Konsumentbeteenden ändras snabbt och placerarna är också snabba med att döma ut bolag man anser vara i takt med tiden. Visst känns sådant som cigarrer (Scandinavian Tobacco Group, STG) och tv-reklam (MTG) ute. Men bra varumärken, starka kassaflöden och låga förväntningar är inget dumt utgångsläge för förnyelse.

Foto: Marit Hommedal/TT

Laxodling: Austevoll, Leroy

Norsk basnäring (i dubbel bemärkelse). Detta är en klassiskt cyklisk bransch med höga risker. Men strukturellt stigande efterfrågan och visst utrymme för interna förbättringar i kombination med låga värderingar gör att vi ändå vågar ha två laxbolag i portföljen. Vi väljer dock bort de två största bolagen Marine Harvest och Salmar eftersom de med vårt synsätt värderas klart högre än bolagen på storleksplats tre och fyra, Austevoll och Leroy.

Foto: Bertil Ericson/TT
Annons
Annons
Foto: Gustav GrällBild 1 av 1

Operatörer: Telia, Telenor

Ingen tillväxt och ständig oro för pressade marginaler håller nere värderingen av stora teleoperatörer. Vi tycker kanske att Telia och Telenor är lite väl pressade och skulle börsen vända ner kommer det här vara relativa vinnare.

Foto: Gustav Gräll

Sällanköp: Inwido

Bolag inom sällanköp kan se riktigt billiga ut när de presterar på toppnivå men ofta faller vinsten ihop snabbt därefter. Förhoppningsvis är det inte så med fönstertillverkaren Inwido som haft det tufft i Sverige i år efter nya rot-regler sänkt efterfrågan.

De 17 aktierna får lika vikter i portföljen och om ett år kommer vi summera utfallet för portföljen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons