Annons

Svensk flygforskare: Drönare ett djävulskt vapen

Oljeanläggningen i Saudiarabien som attackerades av drönare i helgen.
Oljeanläggningen i Saudiarabien som attackerades av drönare i helgen. Foto: AP

Drönarna utgör ett nytt farligt hot som kan slå ut elanläggningar eller användas mot folksamlingar. För militären är det svårt att skydda mot attackerna. ”Det här är en ny hotbild”, säger Jan-Olof Olsson på MSB.

Under strecket
Publicerad

En av huthi-rebellernas drönare som gensköts i Riyadh, Saudiarabien den 5 september.

Foto: Tu Yifan/APBild 1 av 1

Angreppen mot oljeanläggningarna i Saudiarabien har riktat blickarna mot drönarna, de obemannade flygande farkoster som man misstänker använts för att slå ut delar av oljeproduktionen.

Drönarna är förhållandevis billiga och lätta att tillverka. Det gör också att helt nya grupper får en möjlighet att slå mot mål långt borta. Något som tidigare bara militären klarat av.

– För 20 år sedan var det bara stora stater som kunde bygga en kryssningsrobot. Nu kan den som är lite händig få ihop en liknande engångsdrönare, säger Tomas Mårtensson flygforskare på statliga FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.

– All elektronik finns tillgänglig och att bygga en drönare är inte svårare än att bygga ett radiostyrt flygplan. För en icke-nation är det ett djävulskt vapen, säger Rickard Lindborg, chef för taktikavdelningen på Försvarshögskolans luftsektion.

Marknaden för drönare har utvecklats snabbt. Först var drönarna något som nästan bara militären använde i form av dyra obemannade flygplan som via radio styrdes av piloter på marken.

Annons
Annons

En av huthi-rebellernas drönare som gensköts i Riyadh, Saudiarabien den 5 september.

Foto: Tu Yifan/APBild 1 av 1

Sedan dess har tekniken spritt sig snabbt. Jan-Olof Olsson på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, konstaterar att man i dag för en ganska billig peng kan köpa en drönare som kan bära en last på flera kilo.

Vem som helst kan köpa även de största obemannade planen.

– Även större drönare som man kan se som leksaker och civila drönare för fotoinventering kan vara väldigt kompetenta, säger Jan-Olof Olsson.

För militären och polisen är drönare i händerna på terrorister ett nytt hot som de har svårt att möta. För det första krävs inga tillstånd för drönare. Vem som helst kan köpa även de största obemannade planen.

Det görs heller ingen bakgrundskontroll av piloterna. Däremot behövs tillstånd för att få flyga de större drönarna.

En av huthi-rebellernas drönare som gensköts i Riyadh, Saudiarabien den 5 september.
En av huthi-rebellernas drönare som gensköts i Riyadh, Saudiarabien den 5 september. Foto: Tu Yifan/AP

För militären är det heller inte lätt att avvärja en attack med drönare. Drönarna flyger lågt, är små och de kan dessutom lätt programmeras att flyga på egen hand mot målet.

– Drönarna går att upptäcka med både mark- och flygburen radar. Men förvarningstiden blir väldigt kort, säger Rickard Lindborg och påpekar att det i praktiken skulle bli svårt att hinna få fram något Gripen-plan i tid.

Det blir heller inte lätt att från exempelvis ett stridsflygplan slå ut en drönare med en robot.

– När det är fredstid sitter dessutom beslutet att skjuta ned någonting väldigt långt inne, säger Rickard Lindborg.

Annons
Annons

En billig drönare skulle lätt kunna bära en handgranat i en attack som riktas mot en folksamling.

Frågan är ändå vilken typ av attacker en terrororganisation kan försöka göra med drönare. Jan-Olof Olsson pekar bland annat på att en billig drönare lätt skulle kunna bära en handgranat i en attack som riktas mot en folksamling.

– En handgranat kan ju ställa till med stor skada om den används mot det man brukar kalla mjuka mål och exploderar bland människor, säger Jan-Olof Olsson.

Drönare kan också användas för att slå ut en oljeanläggning eller elförsörjningen. Det är anläggningar som bara brukar skyddas av höga stängsel och de flyger drönarna lätt över.

Enligt Jan-Olof Olsson är däremot risken liten att någon lyckas slå ut strömmen i hela landet. Även om ett ställverk slås ut kan man snart koppla strömmen andra vägar.

På samma sätt är telenätet väl skyddat. Om enstaka antenner försvinner har det liten effekt på hela nätet. Och det viktiga kärnnätet går i marken eller inne i byggnader där skydde är bra.

Även kärnkraftverken är väl skyddade mot angrepp.

– Ett kärnkraftverk kan man inte slå ut med en drönare för det är inbyggt i betong. USA har gjort simuleringar där man körde in ett jetplan i ett simulerat kärnkraftverk. Resultatet blev bara att flygplanet smulades sönder, säger Jan-Olof Olsson.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons