Annons
Kommentar

Torbjörn Isacson:Svensk industri har sällan mått bättre – fram tills nu

Räntorna är låga, kronan är svag och rapporterna har fyllts av rekordsiffror. Hjulen rullar på bra i svensk industri. Men risken är att toppen är nära för den här gången på många håll.

Under strecket
Publicerad

Sandvik var först ut bland börsjättarna med sin årsredovisning.

Foto: Johanna Norin/TT Bild 1 av 1

Sandvik var först ut bland börsjättarna med sin årsredovisning.

Foto: Johanna Norin/TT Bild 1 av 1
Sandvik var först ut bland börsjättarna med sin årsredovisning.
Sandvik var först ut bland börsjättarna med sin årsredovisning. Foto: Johanna Norin/TT

Sandvik klarade sin roll som verkstadsbolagens riktkarl bra när bolaget i januari var först ut bland branschens börsjättar med bokslutet. Trots att rapportören gjorde allt för att lyfta humöret, så är omgivningens förväntningar dämpade.

Ungefär så har det sett ut för merparten av det tiotalet verkstadsjättar som nu släppt sina siffror för fjolåret, och i varierande grad uttalat sig om den närmaste framtiden.

Ordet rekord har varit tämligen vanligt förekommande. Det har presenterats rekordnivåer för allt från omsättningar till orderingång, rörelseresultat, kassaflöden och lönsamhet. Ser man på rapporterna så har alltså svensk industri sällan mått bättre. Företagen har i de flesta fall sett över sina strukturer väl, och fortsätter dessutom att komma med lösningar som tilltalar aktiemarknaden. Det senaste exemplet är avknoppningsmästaren Electrolux som fick ett rejält lyft på beskedet att Professionella produkter ska sättas på egna ben. Kostnadsnivåerna har i de flesta fall bantats ned väl, samtidigt som bolagen fortsätter att effektivisera där bland annat Sandvik planerar en fabriksnedläggning i Frankrike.

Annons
Annons

Konjunkturen är fortsatt god på de flesta håll i världen, samtidigt som de låga räntorna håller skuldkostnaderna på behagligt låga nivåer. Den svaga svenska kronan gör inte saken sämre för landets exportbjässar.

Men trots alla superlativ i rapporterna, där plumparna var tämligen få, så sammanfattade Sandviks vd Björn Rosengren det nog tämligen väl för merparten av branschen när han konstaterade att konjunkturen ligger på topp nu. Och nästa verkstadsbolag att rapportera, Atlas Copco, fyllde efter att ha radat upp sina framgångar på med en rad bekymmer runt om i världen som riskerar att få effekter på bolaget och dess kunder. Det handlar om risken för upptrappade handelsbråk, brexit, svagheter i Tyskland och Italien och Gula västarna i Frankrike. Sammantaget fick det efter moget övervägande Atlas Copco att skruva ned förväntningarna från det först påtänkta ”oförändrad efterfrågenivå” till att efterfrågan kommande månader kommer att vara ”något lägre.”

Efterföljande verkstadsbolag har visserligen valt att hålla sig lite mer positiva för stunden, men de har fyllt på bilden av tänkbara problemhärdar väl. Det är tydligt att det går trögare i Kina där tillväxten saktar in, besluten inte fattas med samma lätthet längre och skuldsättningen är oroväckande hög. Och för de verkstadsbolag som är riktade mot fordonssidan så är det tydligt att det bromsat in en hel del, även om det än så länge är långt ifrån den dikeskörning som befaras på en del håll. Men det är symptomatiskt att Volvo lastvagnar utmärkte sig på den svaga sidan kring orderingången. De senaste signalerna från Volvo Cars pekar onekligen i samma riktning.

Man kan på goda grunder också undra hur länge USA, som många av verkstadsbolagen ännu så länge tror starkt på, ska kunna hålla fanan högt med starka tillväxttal.

Även utdelningsförslagen pekar på att toppen nu är nära. Trots att i stort sett alla styrelser föreslår höjd utdelning så handlar det långt ifrån om några H&M som delar ut mer än bolaget tjänar. Tvärtom är förslagen tämligen modesta i förhållande till resultatökningarna och utdelningsmålen.

Det är säkerligen helt rätt tänkt. Den senaste kanonaden av rekord får vi sannolikt inte se upprepas så många gånger på ett tag.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons