Annons

Svensk lag om militärt stöd till Finland dröjer

En finsk stridsgrupp med den svenska brigaden vid arméövningen Northern Wind i vintras.
En finsk stridsgrupp med den svenska brigaden vid arméövningen Northern Wind i vintras. Foto: Naina Helen Jåma/TT

I Finland finns redan en lag om utbyte av operativt militärt stöd med Sverige i en krigssituation. Men i Sverige dröjer lagen trots klartecken från regeringens egen utredare – och trots att dess betydelse ständigt betonas.

Under strecket
Publicerad

Finlands försvarsminister Jussi Niinistö och försvarsminister Peter Hultqvist.

Foto: Henrik Montgomery/TT

I regeringsförklaringen nu i veckan upprepade statsminister Stefan Löfven (S) vikten av fördjupade försvarssamarbeten i Östersjöområdet. Löfven strök särskilt under att ”det ska gå snabbare att ge och ta emot operativt stöd inom det finsk-svenska samarbetet”.

Samtidigt går det pågående lagstiftningsarbetet i Löfvens egen regering trögt på just det här området.

Redan i mars 2017 fick den förre FRA-chefen Ingvar Åkesson regeringens uppdrag att utreda ”en rättslig reglering av försvarssamarbetet med Finland”, med sikte på en ny lagstiftning om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland vid krig eller krigsfara.

Syftet är att reglera beslutsmandat mellan riksdag och regering och att ge båda ländernas militära förband nödvändiga befogenheter för att agera militärt på respektive sida.

När betänkandet (SOU 2018:31) överlämnades till försvarsminister Peter Hultqvist (S) i april 2018 redovisades inga särskilda hinder för den planerade lagen. Utredaren Åkessons egen bedömning var att den skulle kunna träda i kraft vid halvårsskiftet 2019.

Annons
Annons

Finlands försvarsminister Jussi Niinistö och försvarsminister Peter Hultqvist.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Nu är den tidpunkten passerad. Remisstiden gick ut i september förra året. Försvarsmakten ställde sig bakom förslagen utan invändningar. I våras anslöt sig även försvarsberedningen till förslagen.

”Försvarsberedningen delar utredningens syn och anser att förslagen snarast bör genomföras”.

Totalt har det nu gått 17 månader sedan Ingvar Åkesson redovisade sitt uppdrag för Hultqvist. Någon proposition har ännu inte synts till från regeringens sida. I den propositionsförteckning som regeringen lämnat för riksdagsåret 2019–2020 finns förslaget heller inte aviserat.

– Arbetet har dragit ut på tiden på grund av dels den utdragna regeringsbildningsprocessen och dels frågans rättsliga komplexitet, säger försvarsminister Peter Hultqvists (S) pressekreterare Toni Eriksson.

Enligt Eriksson arbetar försvarsdepartementet nu med en lagrådsremiss grundad på förslagen i betänkandet. Därefter ska en proposition fram på bordet.

Finlands försvarsminister Jussi Niinistö och försvarsminister Peter Hultqvist.
Finlands försvarsminister Jussi Niinistö och försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Henrik Montgomery/TT

Försvarsutbytet mellan Sverige och Finland är nu inne i en ny intensiv period.

På onsdagen deltog Stefan Löfven, Peter Hultqvist och inrikesminister Mikael Damberg (S) vid ett möte om på den finländske presidenten Sauli Niinistös sommarresidens Gullranda. Närvarande var även Finlands och Norges stats-, försvars- och inrikesministrar.

– Vi har ett starkt samarbete mellan våra tre länder vilket gör det särskilt viktigt att utbyta bedömningar av säkerhetssituationen i vårt närområde. Våra gemensamma säkerhetsutmaningar består i allt högre grad av en kombination av externa och interna hot, säger Löfvens pressekreterare Maria Soläng till SvD.

På torsdag-fredag fortsätter Hultqvist och hans finländska motsvarighet Antti Kaikkonen med bilaterala samtal och deltar också i en säkerhetskonferens i finska Kouvola.

I Finland trädde en ny lag om att ge och ta både civilt och militärt stöd i kraft den 1 juli 2017. En skillnad mot den tänkta svenska lagen är att den inte avgränsas till ett land utan gäller lika för alla länder. I Sverige förordar försvarsberedningen en beredskapslag med motsvarande inriktning.

Enligt pressekreteraren Toni Eriksson är det försenade lagstiftningsarbetet inget hinder för ”en fortsatt utveckling av det svensk-finska försvarssamarbetet”:

– Det fortsätter parallellt med lagstiftningsarbetet, säger Eriksson.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons